<<
>>

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте зміст та історичне значення Акта проголошення незалежності України і результатів Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р., а також законів України "Про пра- вонаступництво України" від 12 вересня 1991 р., "Про громадянство" від 8 жовтня 1991 р., інших основоположних нормативно-правових актів періоду становлення незалежності України.

2. З'ясуйте, в чому полягав перехідний характер державного ладу в Україні в пострадянський період.

3. Охарактеризуйте процес становлення українського парламентаризму.

4. Проаналізуйте процес становлення президентської влади. Розкрийте зміни в статусі та повноваженнях Президента України.

5. Поясніть, які кроки було зроблено на шляху реформування виконавчих структур.

6. З'ясуйте, які ускладнення супроводжували процес створення місцевих органів державної виконавчої влади. Розкрийте основні етапи цього процесу.

7. Розкрийте процес визначення головних державних символів України.

8. Поясніть, як перші кроки розбудови суверенної правової Української держави позначилися на функціонуванні судових та правоохоронних органів.

9. З'ясуйте, в якій політичній ситуації укладався Конституційний договір між Верховною Радою та Президентом України. Розкрийте основний зміст та наслідки Конституційного договору 1995 р.

10. Розкрийте структуру та зміст Конституції України. Яке історичне значення мало прийняття Основного Закону України? Чому, на ваш погляд, прийняття Конституції України відбувалося в такий екстраординарний спосіб і чи вплинуло це на зміст Основного Закону?

11. Розкрийте причини "помаранчевої революції", її зміст та значення для державно-правового розвитку України

12. Охарактеризуйте причини, зміст та значення конституційної реформи, зокрема, її першого етапу, пов'язаного з переходом від президентсько-парламентської до парламентсько- президентської форми правління.

13. Розкрийте причини та основний зміст судової реформи, зокрема зміни, внесені Верховною Радою України 21 червня 2001 р. до дванадцяти законодавчих актів, які регулюють діяльність судових органів і визначають їх повноваження, а також повноваження правоохоронних органів, та Законом України від 7 лютого 2002 р. "Про судоустрій України".

14. Поясніть, як здійснювалося цивільно-правове забезпечення реформування економічної системи. Охарактеризуйте структуру та основний зміст Цивільного кодексу України 2003 р. Розкрийте основний зміст та значення Господарського кодексу України 2003 р.

15. Проаналізуйте завдання та стан адміністративної реформи. Наведіть приклади кодексів і законів, які, на вашу думку, вирішують певні питання адміністративно-правового регулювання.

16. Розкрийте характерні риси реформування трудового законодавства, що були зумовлені існуванням різних форм власності, потребою посилення законодавчого регулювання охорони праці, боротьби з безробіттям та соціального забезпечення в умовах ринкової економіки.

17. Охарактеризуйте завдання та напрями розвитку аграрного законодавства. Розкрийте структуру та основний зміст Земельного кодексу України 2001 р. Проаналізуйте завдання та характерні особливості розвитку екологічного права України.

18. Охарактеризуйте зміни, що відбулися в сімейному праві. Для цього передусім зверніться до аналізу Сімейного кодексу України, прийнятого 15 січня 2002 р. Крім того, поясніть, яким законом уперше в Україні на законодавчому рівні врегульовано питання попередження насилля у сім'ї та розкрийте основний зміст цього закону.

19. Поясніть, які зміни відбуваються в житловому праві. Для усвідомлення цих процесів зверніться до основоположних вимог Конституції України щодо розвитку житлового законодавства.

20. Поясніть, які фактори спричинили інтенсивний розвиток кримінального права та якими шляхами відбувалося реформування кримінального законодавства. Розкрийте зміни і доповнення до КК 1960 р., що вносились у перші роки незалежності України. Охарактеризуйте структуру, завдання та основний зміст нового Кримінального кодексу України

2001 р.

21. Аналізуючи реформації, яких зазнало процесуальне право, зверніть увагу на ряд законів, спрямованих на посилення процесуальних гарантій громадянам. Охарактеризуйте зміст та значення змін, що були внесені до Кримінально-процесуального законодавства. Розкрийте основний зміст Цивільного процесуального кодексу України 2004 р. та Кодексу адміністративного судочинства 2005 р.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Завдання для самостійної роботи:

 1. Завдання для самостійної роботи —
 2. Завдання для самостійної роботи
 3. Завдання для самостійної роботи
 4. Завдання для самостійної роботи
 5. Завдання для самостійної роботи
 6. Завдання для самостійної роботи
 7. Завдання для самостійної роботи
 8. Завдання для самостійної роботи
 9. Завдання для самостійної роботи
 10. Завдання для самостійної роботи
 11. Завдання для самостійної роботи
 12. Завдання для самостійної роботи
 13. Завдання для самостійної роботи