<<
>>

Література

Основна

1. Історія держави і права України: Підручник: У 2 ч. / За ред.

А. Й. Рогожина. - К., 1996. - Ч. 2. - С. 415-423.

2. Історія держави і права України. Академічний курс: У 2 т.

/ За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — К., 2000. — Т. 2. — С. 520-554.

3. Історія держави і права України: Навч. посіб. / За ред.

A. С. Чайковського. — К., 2000. — С. 359-378.

4. Іванов В. М. Практикум з історії держави і права України. — К.: МАУП, 2006. — С. 641-651.

5. Кузьминець О. В., Калиновський В. С., Дігтяр П. А. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2000. — С. 291317.

6. Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2001. — С. 269-316.

7. Музиченко П. П. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 1999. — С. 615-640.

8. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В. Д. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2. — С. 703-779.

9. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко,

B. М. Кривоніс та ін. — К., 2003. — С. 618-635.

Додаткова

10. Авер'янов В. Б. Проблеми державного управління і забезпечення прав людини в Україні // Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. — Т. 10: Юридична наука незалежної України. — К., 2005. — С. 395-412.

11. Алексєєв Ю. М. Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 19851999 рр. — К., 2000.

12. Бойко В. Ф. Мала судова реформа. — К., 2002.

13. Гончаренко В. Державно-правове будівництво в перші роки незалежності України (24 серпня 1991 р. — середина 1996 р.) // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2000. — № 4.

14. Журавський В. Український парламентаризм на сучасному етапі. Теоретико-правовий аспект. — К., 2001.

15. Кравчук Л. М. Є така держава — Україна.

— К., 1992.

16. Крутько І. Міф, який став реальністю, або ще раз до питання про політичну (конституційну) реформу // Віче. — 2005. — № 12.

17. Кудряченко А. Нова політична система — це шлях до рівноваги // Віче. — 2006. — № 5-6.

18. Литвин В. М. Украина: политика, политики, власть: На фоне политического портрета Л. Кравчука. — К., 1997.

19. Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду // Право України. — 2004. — № 1.

20. Михальченко Н. И., Андрущенко В. П. Беловежье. Л. Кравчук. Украина. 1991-1995. — К., 1996.

21. Молода Українська держава на межі тисячоліть: погляд в історичне майбутнє демократичної правової держави Україна: Зб. наук. праць. — Л., 2001.

22. Новітня Україна. 1991-2001 / За заг. ред. М. Ф. Головатого, Г. В. Щокіна. — К., 2001.

23. Проблеми державно-правової реформи в Україні: Зб. наук. праць. — К., 1997.

24. Судова реформа В Україні: проблеми і перспективи. — К.; Х., 2002.

25. Тацій В. Я., Стащик В. В., Баулін Ю. В. Новий Кримінальний кодекс України в контексті сучасної кримінально-правової думки // Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. — Т. 10: Юридична наука незалежної України. — К., 2005. — С. 591-626.

26. Тодика Ю. М. Конституція України як соціальна цінність // Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол. Ю.

С. Шемшученко (голова) та ін. — Т. 10: Юридична наука незалежної України. — К., 2005. — С. 298-315.

27. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю. С. Шемшученка. — К., 1999.

28. Шевченко Я. М. Нове цивільне законодавство в світлі здійснення ринкових реформ // Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. — Т. 10: Юридична наука незалежної України. — К., 2005. — С. 435-454.

29. Щемшученко Ю. С. Сучасна українська юридична наука: здобутки і перспективи // Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. — Т. 10: Юридична наука незалежної України. — К., 2005. — С. 9-26.

30. Щемшученко Ю. С. Теоретичні засади реалізації Конституції України // Вісн. Акад. прав. наук України. — 1997. — № 4.

31. Щемшученко Ю. С. Що є право? // Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. — Т. 10: Юридична наука незалежної України. — К., 2005. — С. 30-46.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Література:

 1. Використана література
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. Література для поглибленого вивчення
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *
 14. ДЖЕРЕЛА TA ЛІТЕРАТУРА
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ