<<
>>

Хто засновник диференціальної психології?

Цей термін увів 1900 року Вільям Л'юіс Штерн.

5.

<< | >>
Источник: Відповіді до іспиту з диференціально психології. 2016

Еще по теме Хто засновник диференціальної психології?:

 1. Основні теореми диференціального числення похідна суми, різниці, добутку та частки).
 2. Поняття диференціального рівняння та його розв'язку.
 3. Диференціальні рівняння з відокремленими змінними.
 4. Однорідні диференціальні рівняння. Лінійні диференціальні рівняння 1-го порядку.
 5. Диференціальні рівняння другого порядку.
 6. Лінійні диференціальні рівняння ІІ-го порядку із сталими коефіцієнтами.
 7. Відповіді до іспиту з диференціально психології, 2016
 8. Перелік питань
 9. Передумови виникнення диференціальної психології та історія її розвитку.
 10. Предмет та завдання диференціальної психології.
 11. Властивості темпераменту, виділені школою Теплова-Нєбиліцина.
 12. Хто засновник диференціальної психології?
 13. Наведіть приклади психогенетичних методів.
 14. Опишіть три етапи розвитку диференціальної психології.
 15. Розкрийте основні передумови появи диференціальної психології.
 16. Соціально-психологічні методи управління в державному правлінні
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -