<<
>>

Назвіть відомі вам когнітивні стилі.

Полезалежність - поленезалежність

Вузький - широкий діапазон еквівалентності

Вузькість - широкість категорії

Ригідний - лабільний (гнучкий) пізнавальний контроль

Толерантність до нереалістичного досвіду

Вузькість - широкість сканування

Загострювання - згладжування

Імпульсивність - рефлективність

Конкретна - абстрактна концептуалізація

Когнітивна простота - складність

34.

Дайте визначення концептуальної інтегрованості.

концептуальна інтегрованість". Постає як схильність до співвідношення частин (понять) одна з одною і з попередніми концептуальними стандартами. Емпірично розрізняють стратегії продукування і комбінування понять;

35. Дайте визначення андрогінності.

Андрогінія - багатомірна інтеграція проявів емоційно-експресивного (жіночого) та інструментального (чоловічого) стилів діяльності, свобода тілесних експресій, відсутність жорсткого диктату статевих ролей, емансипація обох статей.

36. Які параметри стилю були виділені Лібіним?

компенсаторність, оптимальність, результативність і адаптивність

37. Концепція інтегральної індивідуальності Мерліна (основні положення).

Див. 25

38.

<< | >>
Источник: Відповіді до іспиту з диференціально психології. 2016

Еще по теме Назвіть відомі вам когнітивні стилі.:

  1. Перелік питань
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -