<<
>>

№ 83. Поняття неустойки та її значення.

Визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання свого зобов’язання. Різновидами неустойки є штраф і пеня. Штраф визначається у твердій сумі або у вигляді відсотка до суми невиконаного зобов’язання і стягується однократно. Пеня встановлюється на випадок прострочки і обраховується у відсотковому відношенні за кожен день. Розрізняють договірну та законну неустойку. Залікова неустойка = неустойка + непокриті неустойкою збитки; Штрафна неустойка = неустойка + збитки; Альтернативна неустойка = неустойка або збитки (бажання кредитора); Виключна неустойка = лише неустойка (на транспорті). Значення – найбільш гнучкий спосіб забезпечення зобов’язання.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 83. Поняття неустойки та її значення.:

  1. 5. Матерiальна вiдповiдальнiсть працiвникiв сiльського господарства
  2. 103. Поняття і особливості кредитування виробників сільськогосподарської продукції. Суб'єкти, об'єкти, зміст кредитних правовідносин. Юридична відповідальність за порушення кредитних зобов'язань.
  3. ПРОГРАМА КУРСУ
  4. № 83. Поняття неустойки та її значення.
  5. Тема 1. Предмет, система, джерела римського права
  6. Право на українських землях у складі Російської імперії
  7. Переважне право купівлі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
  8. ДИГЕСТИ ЮСТІНІАНА
  9. ВСТУП
  10. 1.1. Історія становлення й розвитку інституту переходу прав кредитора до третіх осіб і сучасний рівень дослідження проблеми