<<
>>

№ 81. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

Правовідношення, що виникає внаслідок правопорушення (делікту), один з учасників якого (потерпілий, кредитор) має право вимагати від особи, що заподіяла йому шкоду, відшкодування шкоди, заподіяної правопорушенням, а боржник зобов'язаний цю вимогу виконати. Ці право відношення є позадоговірними. Суб’єктами можуть бути будь-які особи. Деліктоздатними вважаються особи, що досягли 15 років, а до цього за них відповідають батьки або опікуни. Зміст: право потерпілого вимагати відшкодування збитків і обов’язок боржника відшкодувати збитки у повному обсязі. Умови відповідальності: заподіяння шкоди; протиправна дія; причинний зв’язок; вина. У цивільному праві діє презумпція винуватості. Крім того законодавство передбачає і відшкодування моральної шкоди.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 81. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.:

 1. Поняття та елементи зобов’язань
 2. § 3. Метод сімейного права
 3. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань
 4. 6. інші злочини проти авторитету держави і діяльності об'єднань громадян
 5. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 6. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 7. № 81. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.
 8. № 159. Поняття та види позадоговірних зобов'язань.
 9. ДОДАТОК
 10. 3. Регулювання компенсаційних виплат у системі деліктів1. Страхування відповідальності
 11. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 12. Органи автономної влади й управління
 13. Механізм правового забезпечення екологічної політики України.