<<

БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 р.

Але нi внаслiдок Переяславської Ради, нi внаслiдок переговорiв з посольством в Москвi, росiйськими послами, крiм словесних обiцянок i запевнень вiд iменi царя, Хмельницький i старшини не дiстали нiяких документальних актiв, якi мiстили б письмовi гарантiї, визначали умови переходу Украiнської держави пiд владу московського царя.

Наприкiнцi сiчня — у першiй половинi лютого 1654 р. в Корсунi і Чигиринi Хмельницький, Виговський та iншi старшини виробляли матерiали для посольства. Цi матерiали набули форми прохання-чолобитної до царя, яке дiстало назву «Статей», у яких було 23 пункти. Разом з «Статями» було складено грамоту (листа) Богдана Хмельницького царевi Олексiєвi Михайловичу, датовану 17 лютого 1654 р. Оригiналiв цих документiв не знайдено, вiдомi вони в росiйських перекладах. У грамотi Хмельницький вiд iменi свого, Вiйська Запорiзького і всього народу православного Росiйського (в оригiналi, очевидно, було Руського), посилаючись на слова московського посольства в Переяславi про згоду царя прийняти Вiйсько Запорiзьке пiд «свою високу руку i пiдтвердити його права й вольностi, просив царя права, устави, привiлеї і всякi свободи і держави маетностей духовних і мирських людей грамотами государевими закрiпити навiчно». Було відправлено українське посольство до Москви.

Внаслiдок цих переговорiв i з’явилися документи, якi визначали становище України i характер взаємовiдносин з Росiєю в першi часи пiсля Переяславської Ради. Цими документами стали так званi «Статтi» Богдана Хмельницького, або Березневi статтi 1654 р. (наданi 21 березня 1654 р.) i жалуванi грамоти Вiйську Запорiзькому i українськiй шляхтi, а також пiзнiше надана грамота православному духiвництву. Оскiльки оригiналiв Березневих статей не знайдено, до того ж за життя Богдана Хмельницького вони не були опублiкованi, то щодо складу «Статей» та їх автентичностi iсторики висловлювали рiзнi погляди.

Укладаючи договір, обидві сторони – і Хмельницький, і царський уряд – переслідували різні цілі. Хмельницький мав на меті дістати військову допомогу від Москви в боротьбі з Польщею, добитися повної від неї незалежності, а за це цар одержуватиме щорічну данину. Московський уряд же, укладаючи договір, мав далекосяжну мету: з часом повністю ліквідувати Українську державу, домогтися її повної інкорпорації.

<< |
Источник: ВИЗВОЛЬНА ВIЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СЕРЕДИНІ ХУII СТ. Лекція. 2016

Еще по теме БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 р.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -