<<
>>

Стаття 34. Рецидив злочинів

Рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 34. Рецидив злочинів:

 1. 25. Повторність, сукупність, рецидив злочинів та їх ознаки.
 2. 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 3. § 2. Структура Кримінального кодексу
 4. § 1. Вступні зауваження
 5. § 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
 6. § 3. Повторність злочинів
 7. § 4. Сукупність злочинів
 8. § 5. Рецидив злочинів
 9. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 10. 2. Корисливі злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб
 11. 2. Злочини проти громадського порядку
 12. Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України
 13. Стаття 34. Рецидив злочинів
 14. Стаття 35. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів
 15. Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання
 16. Органи автономної влади й управління
 17. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 18. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 19. 1.2. Сучасний стан здоров’я населення України, злочинності, спрямованої проти нього, та його кримінально-правового захисту законодавством України
 20. 3.7. Проблемні питання кваліфікації злочинів у сфері охорони здоров’я населення за сукупністю з іншими злочинними діяннями