<<

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.............................................................................................................. 3

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ..............................

7

1.1. Соціально-економічна сутність та особливості функціонування

накопичувальної пенсійної системи.................................................................... 7

1.2. Інституційна інфраструктура пенсійної системи:

теоретико-концептуальний підхід...................................................................... 19

1.3. Зв’язок і механізми впливу пенсійної системи

на економічну безпеку держави.......................................................................... 36

РОЗДІЛ 2

СТРУКТУРА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

ДЕРЖАВИ: ПЕНСІЙНИЙ ЧИННИК.................................................................. 41

2.1. Загальний підхід до оцінки майбутніх наслідків пенсійної реформи

в контексті економічної безпеки України......................................................... 41

2.2. Традиційні та новітні загрози

пенсійній системі...................................................................................................... 50

2.2.1. Традиційні загрози пенсійній системі................................................. 50

2.2.2. Новітні загрози пенсійній системі..................................................... 58

2.3. Загрози, що генеруються

пенсійною системою............................................................................................... 62

2.3.1. Загрози дореформеної

пенсійної системи....................................................................................................... 62

2.3.2. Загрози реформованої

пенсійної системи.......................................................................................................

68

РОЗДІЛ 3

ПЕРЕДУМОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ

НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ.................... 73

3.1. Моделі багаторівневих пенсійних систем:

світовий досвід і Україна....................................................................................... 73

3.2. Концептуальні засади запровадження

обов’язкової накопичувальної пенсійної системи........................................... 87

3.2.1. Організаційно-економічний порядок запровадження обов’язкової накопичувальної

пенсійної системи......................................................................................................... 88

3.2.2. Суб’єктність сплати

пенсійних внесків........................................................................................................... 92

3.2.3. Суб’єктність адміністрування

пенсійних внесків........................................................................................................... 94

3.2.4. Критерії відмінності НПФ

і право вибору................................................................................................................ 97

3.2.5. Механізм збирання пенсійних внесків............................................... 100

3.2.6. Суб’єктність відбору........................................................................ 101

РОЗДІЛ 4

РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ

НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ................... 103

4.1. Концептуальні засади інвестування пенсійних активів обов’язкової

накопичувальної пенсійної системи................................................................. 103

4.2. Гарантування збережень пенсійних накопичень як запорука успіху

проведення пенсійної реформи........................................................................... 117

4.3. Парадигма участі суб’єктів інституційної інфраструктури

в обов’язковій накопичувальній системі..........................................................

136

4.3.1. Проблема конкурсного відбору КУА для надання послуг з управління активами

Накопичувальному фонду.......................................................................................... 136

4.3.2. Організаційно-правові засади

допуску НПФ до ІІрівня............................................................................................. 138

4.3.3. Добросовісність конкуренції

між НПФ-СДР........................................................................................................... 142

4.3.4. Усвідомлення вибору НПФ-СДР

застрахованою особою............................................................................................. 143

РОЗДІЛ 5

СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ

НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ.......................................... 147

5.1. Пенсійна реформа в контексті

новітніх поглядів на солідарність поколінь..................................................... 147

5.2. Організаційні засади державного регулювання діяльності суб’єктів інституційної інфраструктури

пенсійної системи................................................................................................... 153

5.3. Вплив фінансових криз на економічну безпеку держави:

пенсійний аспект......................................................................................................... 165

РОЗДІЛ 6

ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ (ДО 2050 р.)..................................................................................... 172

6.1. Сценарні умови розвитку економіки України

у довгостроковій перспективі..................................................................................... 172

6.2. Моделювання наслідків запровадження

загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи........................................ 184

6.2.1 Опис причинно-наслідковихзв’язків................................................................ 184

6.2.2. Результати моделювання.................................................................. 191

6.3. Оцінка впливу запровадження системи ІІ рівня

на економічну безпеку держави................................................................................. 200

ВИСНОВКИ ............................................................................................................... 206

ПІСЛЯМОВА............................................................................................................... 215

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА........................................................................................ 217

<< |
Источник: Коваль О.П.. Перспективи впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія / О. П. Коваль. - К. : НІСД,2012. - 240 с.. 2012

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 9.1. Категория интереса в страховании
 2. Механизм стимулирования снижения риска.
 3. Линейный механизм стимулирования
 4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
 7.   Статья вторая  
 8. Фредерик Стендаль
 9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
 10. Ислам и национализм
 11. Философия и становление национального самосознания
 12. ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
 13. О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И СТИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 14. Политический реализм