<<
>>

48. Техніка і людина: ціннісні аспекти взаємодії

До німецького філософа М. Хайдеггера техніка оцінювалась тільки позитивно, як остання, ефективна зброя, що сприяє тріумфальному ходу розуму і добра. Хайдеггер зробив сенсаційну заяву: він першим побачив в техніці найбільшу небезпеку для людини, оскільки людина «видана» техніці, «зажадалася» нею.

Ярко і наглядно жах людини перед технічною потужністю показав А. Пиччеи, творець всесвітньо відомої організації – Римського клубу, який об’єднав вчених, що займалися глобальними проблемами сучасності, тобто проблемами, які загрожують майбутньому людської цивілізації. У своїй книзі "Людські якості" він вказував, що ще декілька десятиріч назад світ людини був у спрощеній формі, яка складалася з 3 елементів – природа, людина і суспільство. Зараз в людську систему ввійшов четвертий і потенційно некерований елемент створений наукою – техніка. Людина тепер не в змозі ні контролювати процеси, ні передбачувати їх наслідки. Тільки у ХХст. Техніка, її розвиток і місце в суспільстві та значення для майбутнього людської цивілізації стає предметом систематичного вивчення. Не тільки філософи, а й інженери починають віддавати велику увагу осмисленню техніки. Часто спроби осмислення зводились до оптимістичної оцінки досягнень і перспектив сучасного технічного розвитку. Одночасно в гуманітарному середовищі з’являлось критичне ставлення до ходу технічного прогресу і увага приділялась негативним сторонам. Сучасні філософи констатують, що протягом останнього століття техніку або прославляли, або зневажали, або дивились на неї з жахом. Разом з тим, техніка відкриває перед людиною новий світ, нові можливості існування в ньому. Техніка дає людині справді величезне розширення реального бачення світу. Не дивно, що зараз, як ніколи раніше, бурхливо розвивається астрономія, що спирається на досягнення сучасної науки. Завдяки транспорту людина долає просторові обмеження.
Техніка відкрила перед людиною новий світ - мир дизайну. Технічний об'єкт повинен бути вже не просто доцільним, як це було потрібне від нього у минулому. Він повинен гармонійно увійти до інтер'єру людського житла і при цьому відповідати збільшеним вимогам безпеки користування нею. Сучасна техніка надала дію на всі сфери життя суспільства: революційні зміни зазнала сфера матеріального виробництва; навіть в порівнянні з першою половиною ХХ століття, значно змінилася соціальна структура розвинутих країн світу; складне і суперечливе, далеко не завжди позитивну дію надала сучасна технічна цивілізація на політичні системи більшості країн світу; отримали розвиток нові види мистецтва і т. д. Техніка торкнулася всіх сфер життя. Вона істотно змінила саму людину, свого творця і заручника. Тому можна виділити такі важливі аспекти взаємодії людини і техніки: людина стає додатком машини; людина стає тоталітарним споживачем; прагнення до контролювання всіх сфер життя, як страх перед його не контрольованістю, хоча це веде до того, що людина стає об’єктом маніпуляції; знищення приватного життя і особистісного спілкування.

<< | >>
Источник: Відповіді з Філософії. 2017

Еще по теме 48. Техніка і людина: ціннісні аспекти взаємодії:

  1. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
  2. 2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць
  3. Індивідуальні відмінності у здібностях людини.
  4. Розкрийте співвідношення понять людина, суб’єкт, особистість, індивід, індивідуальність.
  5. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
  7. §3. Види слідів людини, їх виявлення, фіксація, вилучення і використання
  8. §2. Класифікація ознак зовнішності людини, джерела інформації про зовнішність
  9. 39. Людина як предмет філософського аналізу. Єдність природного, соціального та духовного в людині. Проблема антропосоціогенезу.
  10. 49. Людина як суб’єкт історичного процесу. Народ та особистість в історії