Задать вопрос юристу

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Державна реєстрація іноземних інвестицій є складовою частиною державного управління інвестиційною діяльністю, яка передбачає:

— державну реєстрацію іноземних інвестицій;

— державну реєстрацію підприємств з іноземними інвестиціями;

— державну реєстрацію концесійних договорів, договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності.

Відповідно зі ст. 13 Закону України «Про режим іноземного інвестування» державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення згідно з Положенням про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 928.

За державну реєстрацію стягується плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації.

Для державної реєстрації іноземних інвестицій подаються такі документи:

— інформаційне повідомлення про здійснення іноземної інвестиції з відміткою державної податкової інспекції про фактичне внесення;

— документи, що підтверджують форму здійснення інвестиції (установчі документи, договори (контракти) тощо);

— документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції;

— документ про внесення плати за реєстрацію.

Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання гарантій, передбачених законодавством України для іноземних інвесторів. При цьому треба мати на увазі, що відмова від державної реєстрації іноземних інвестицій можлива лише в разі порушення встановленого порядку реєстрації. Така відмова з мотивів її недоцільності не допускається і може бути оскаржена в судовому порядку.

Як же реєструється підприємство з іноземними інвестиціями? Вичерпну відповідь на це питання дає стаття 8 Закону України «Про підприємництво» та Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25 травня 1998 р. Це Положення визначає порядок державної реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, за винятком окремих видів суб'єктів підприємницької діяльності, для яких законами України встановлено спеціальні правила державної реєстрації, а також порядок скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності; внесення змін (доповнень) до установчих документів; зміна суб'єктом підприємницької діяльності місцезнаходження (місця проживання) і видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію.

Згідно з Положенням, державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної ради, або районної ради міст Києва і Севастополя, державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Для державної реєстрації підприємства з іноземними інвестиціями (суб'єкта підприємницької діяльності) власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою повинні подати до органу державної реєстрації:

а) установчі документи в повному обсязі для створення організаційно- правової форми підприємства з іноземними інвестиціями відповідно до вимог законодавства; рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу. Якщо власників або уповноважених ним органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також рішення установчих зборів (конференцій) у випадках, передбачених законом;

статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми підприємства з іноземним капіталом;

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію;

в) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

г) документ, що засвідчує оплату власником (власниками) внеску до статутного фонду підприємства в розмірі, передбаченому законом.

Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально.

Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності (підприємства з іноземними інвестиціями) на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власність або у користування приміщення (частину приміщення), спільну діяльність тощо.

Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію в країні місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо).

Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної держави в Україні, та легалізовано1 в МЗС.

Про реєстрацію підприємства з іноземними інвестиціями свідчить оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації, яке видається заявнику.

Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках в установленому порядку.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися на основі концесійних договорів, договорів (контрактів) про виробничу кооперацію та інші види інвестиційної діяльності.

Господарська діяльність на підставі зазначених договорів (контрактів) регулюється законодавством України. Договори (контракти) мають бути [77] зареєстровані у терміни та в порядку, що встановлюються Кабінетом міністрів України. Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 112 від 30 січня 1997 р. Це Положення визначає порядок подання документів. їх розгляду та здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю іноземного інвестора.

Особливістю реєстрації цих договорів (контрактів) є те, що вони:

а) регулюють інвестиційну діяльність не пов'язану із створенням юридичної особи;

б) укладені відповідно до законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора;

в) державну реєстрацію договорів (контрактів) здійснює МЗЕЗторг та уповноважені ним органи.

Державна реєстрація договорів (контрактів) є підставою для здійснення іноземної інвестиції за такими договорами (контрактами) відповідно до статей 23 та 24 Закону «Про режим іноземного інвестування».

Для державної реєстрації договору (контракту) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України — учасник договору або уповноважена ним особа подає такі документи:

— лист-звернення про державну реєстрацію договору (контракту);

— інформаційну картку договору (контракту) за формою, що встановлює МЗЕЗторг;

— договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;

— засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

— документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;

— відповідний дозвіл (ліцензію), якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом); документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту).

У разі обгрунтованої потреби органи державної реєстрації можуть вимагати інші документи, що стосуються визначених цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у документах, поданих до державної реєстрації, несе суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України. Підтвердженням державної реєстрації договору (контракту) є картка державної реєстрації договору (контракту), складена за формою і заповнена за порядком, що встановлює МЗЕЗторг, та спеціальна відмітка про державну реєстрацію на договорі (контракті).

У здійсненні державної реєстрації договору (контракту) може бути відмовлено, якщо:

— умови договору не відповідають законодавству України;

— до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про реєстрацію договору, застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

— існує заборона на передбачений вид діяльності згідно із законодавством України.

За державну реєстрацію договору про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних доходів громадян, встановлених на день реєстрації.

2.5.

<< | >>
Источник: Сміян Л.С.. Правові основи інвестиційної діяльності. — К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2001р. — 196 с.. 2001

Еще по теме ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ:

 1. 29. Підприємства з іноземними інвестиціями.
 2. 25. Поняття іноземних інвестицій.
 3. 19. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
 4. 57. Двосторонні угоди, спрямовані на захист іноземних інвестицій.
 5. 26. Види, форми і об’єкти іноземних інвестицій.
 6. 52. Державна експертиза інвестицій.
 7. Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок
 8. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб
 9. § 3. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення
 10. 71. Порядок створення сільськогосподарського кооперативу та його державна реєстрація. Статут кооперативу.
 11. Стаття 129. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам
 12. § 7. Застосування законів іноземних держав. Визнання в Україні актів цивільного стану, зареєстрованих за законами іноземних держав
 13. 110. Державна закупівля сільськогосподарської продукції. Державний контракт, комерційне і державне замовлення на сільськогосподарську продукцію, стимулювання його виконання.
 14. 92. Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами та іноземних громадян між собою в Україні.
 15. 93. Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.