<<
>>

1.1.4 Вимоги до використання інформації в галузі „Топогеодезичне (гідрографічне) забезпечення військ (сил)”

Існує затверджений Перелік конфіденційної інформації Збройних Сил України, якій надається гриф обмеженого доступу „Для службового користування” у галузі „Топогеодезичне (гідрографічне) забезпечення військ (сил)”.

1 Топографічні та цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1 : 100 000 і 1 : 200 000 на територію України в системі координат 1942 року, які містять повну інформацію для детального вивчення і оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказівку, проведення вимірів і різних заходів господарського і оборонного значення.

2 Топографічні карти і плани міст масштабу 1 : 50 000 і більш великі в системі координат 1942 року на закордонну територію (крім країн Співдружності Незалежних Держав) без нанесення на них адміністративних, промислових і оборонних об’єктів.

3 Плани міст та інших населених пунктів, виготовлених відповідно до „Інструкції про порядок складання і видання планів міст та інших населених пунктів, призначених для відкритої публікації і з грифом „Для службового користування”.

4 Топографічні, спеціальні карти і плани, фотоплани будь-яких масштабів у місцевих системах координат на ділянки місцевості площею до 75 км2 на незабудовані та малозабудовані території, до 25 км2 на забудовані території, копії цих карт і планів, а також зазначені матеріали на вузькі смуги трас, незалежно від протяжності, які розташовані за межами міст і селищ міського типу:

- шириною до 2 км масштабу 1 : 10 000 і більше;

- шириною до 5 км масштабу 1 : 25 000 і більше;

- шириною до 10 км масштабу 1 : 50 000 і більше.

На зазначених матеріалах не дозволяється показувати особливо важливі та особливо режимні промислові та режимні військові об’єкти, оцифрування координатної кілометрової сітки і кутів у системі координат 1942 року, номенклатуру трапецій у розграфленні цієї системи координат.

5 Координати геодезичних пунктів і географічних об’єктів, визначені з точністю не менше 35 метрів і до 70 метрів включно в системі координат 1942 року, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати зазначені координати з такою самою точністю.

6 Координати (каталоги і списки координат) геодезичних пунктів і географічних об’єктів в умовних і місцевих системах координат, у тому числі в системі координат 1963 року. На ділянках місцевості, які не перевищують за площею 75 км2 для міст і селищ міського типу і площею до 1600 км2, – для незабудованих і малозабудованих територій.

7 Картографічні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою до 10 метрів і до 20 метрів на території України.

8 Окремі аерофотознімки (аеронегативи) або комплекти аерофотознімків (аеронегативів), фотосхеми, у тому числі з відцифрованими контурами, якщо вони не містять виявлених зображень або слідів виведення особливо важливих чи особливо режимних промислових і режимних військових об’єктів і покривають площу в одному масиві на незабудовані та малозабудовані території до 400 км2 у масштабі 1 : 50 000 і до 1600 км2 у масштабі 1 : 50 000 і дрібніше, на міста і селища міського типу до 75 км2 незалежно від масштабу аерофотозйомки.

9 Первинні дані зйомок, виконані авіаційними носіями за допомогою телевізійної, інфрачервоної, мікрохвильової, радіолокаційної та іншої апаратури і похідні матеріали з них, якщо вони не містять виявлених зображень або слідів виведення особливо важливих чи особливо режимних промислових і режимних військових об’єктів і накривають площу в одному масиві на незабудовані та малозабудовані території до 400 км2 зі спроможністю на місцевості більше ніж 6 метрів і до 1600 км2 зі спроможністю на місцевості від 6 до 10 метрів, – на міста і селища міського типу 75 км2 зі спроможністю на місцевості більше ніж 10 м.

10 Первинні дані аерозйомок і похідні матеріали з них на смуги трас шириною до 5 км і шляхи огляду для скануючої, телевізійної та радіолокаційної апаратури шириною до 20 км зі спроможністю розв’язання на місцевості більше ніж 10 м, незалежно від масштабів зйомок і довжин смуг, розміщені за межами міст, селищ міського типу, особливо важливих, особливо режимних промислових і військових об’єктів, якщо на них не нанесена прямокутна сітка в системі координат 1942 року і не зазначені географічні і прямокутні координати кутів рамок трапецій.

11 Початкова, проміжна і кінцева топографо-геодезична інформація у вигляді магнітних стрічок і дисків, роздрукувань та інших носіїв інформації з координатами вихідних геодезичних пунктів і географічних об’єктів, перелічених у пункті 5. Результати обробки на електронних обчислювальних машинах планів геодезичних мереж і цифрових моделей місцевості з урахуванням обмежень за площею, встановлених пунктами 4 і 6.

12 Відомості про наявність топографічних карт у складі топографічних карт центрального підпорядкування, а також в об’єднанні і з’єднанні.

13 Відомості про порядок кодування топографічних і спеціальних карт.

14 Відомості про місцезнаходження топографічних карт і каталогів координат геодезичних пунктів (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3-го рангів).

15 Відомості про номенклатуру, кількість та терміни постачання військово-топографічної наземної спеціальної апаратури (за полк, окремий батальйон (дивізіон).

16 Відомості про матеріально-технічні засоби за номенклатурою навігації та океанографії.

17 Відомості, що розкривають організацію та стан навігаційно-гідрографічного забезпечення (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3-го рангів).

18 Відомості про способи та методи застосування засобів навігаційного обладнання під час забезпечення бойових дій (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3-го рангів).

19 Відомості про геодезичне та картографічне забезпечення бойових дій, бойової служби, військових навчань, маневрів (за вид Збройних Сил, оперативне командування, корпус).

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 1.1.4 Вимоги до використання інформації в галузі „Топогеодезичне (гідрографічне) забезпечення військ (сил)”:

 1. 5. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог ефективного використання земель та iнших природних ресурсiв в аграрному виробництвi
 2. 44.Захист прав власників та користувачів.
 3. 12_Компетенція органів управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.
 4. 26_Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів. Ядерна і радіаційна безпека.
 5. 58_Відповідальність за порушення земельного законодавства
 6. 110. Поняття, об’єкти, предмети митної експертизи.
 7. Порушення вимог законодавства про охорону праці в
 8. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 9. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
 10. 2.3.3. Вимоги до оформлення курсової роботи
 11. Стаття 45. Використання земель природно-заповідного фонду
 12. Питання 4. Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна
 13. §1. Поняття і правові основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів
 14. §6. Використання інформації, отриманої з інформаційних систем, при розслідуванні злочинів
 15. §1. Поняття криміналістичної техніки, правові підстави використання техніко~ криміналістичних засобів при розслідуванні злочинів
 16. §6. Особливості криміналістичної характеристики і розслідуванняшахрайств, що вчиняються у сфері використання електронних технологій
 17. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій у справах про злочини проти довкілля