<<

ДОДАТКИ

Додаток А

БЛАНК

соціологічного опитування громадян щодо стану адміністративної відповідальності за порушення правил обігу зброї в Україні

Шановний респонденте! Вашій увазі надається бланк соціологічного опитування щодо стану адміністративної відповідальності за порушення правил обігу зброї в Україні.

Oпитувaння є анонїмним, відповідно просимо Вас надати правдивї відповіді. На кожне питання треба надати відповідь, наприклад: «Так» або «Ні» у графі навпроти шляxoм постановки позначки (наприклад, «+», або «V»). Результати Вашої активної громадянської позиції буде використано для розроблення рекомендацій щодо вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил обігу зброї в Україні.

Дякуємо Вам за участь!

Визначте рівень правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Задовільний Незадовільний
Чи потрібно посилити адміністративну відповідальність за порушення правил обігу зброї в Україні?
Так Ні
Чи підтримуєте Ви вільний продаж зброї цивільним особам (громадянам України)?
Так Ні
Чи хотіли б Ви придбати собі короткоствольну вогнепальну зброю (пістолет)?
Так Ні
Назвіть ефективні засоби протидії незаконного обігу зброї
Кримінальна

відповідальність

Адміністративна

відповідальність

Легалізація всієї зброї з амністією

РЕЗУЛЬТАТИ

соціологічного опитування громадян України щодо стану адміністративної відповідальності за порушення правил обігу зброї в Україні

Вибірковим анкетуванням було охоплено 724 респонденти.

Час проведення aнкетувaння - перше пїврїччя 2015 та перше півріччя 2016 року. 16 % респондентів відмовилися відповідати на питання з причин браку часу та роздратованості, викликаної складною ситуацією в державі.
Визначте рівень правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні
Задовільний Незадовільний
6 % 94 %
Чи потрібно посилити адміністративну відповідальність за порушення правил обігу зброї в Україні?
Так Ні
53 % 47 %
Чи підтримуєте Ви вільний продаж зброї цивільним особам ( громадянам України)?
Так Ні
24 % 76 %
Чи хотіли би Ви придбати собі короткоствольну вогнепальну зброю (пістолет)?
Так Ні
42 % 14 %
Назвіть ефективні засоби протидії незаконного обігу зброї
Кримінальна

відповідальність

Адміністративна

відповідальність

Легалізація всієї зброї з амністією
34 % 21 % 45 %

ПРОЕКТ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до частини першої статті 190 Кодексу України про адміністративні правопорушення

(щодо усунення колізії юридичної відповідальності у сфері нелегального обігу нарізної мисливської вогнепальної зброї)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I.

Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР.— 1984.— додаток до №51.— Ст.1122) таке доповнення:

У частині першій статті 190 словосполучення «вогнепальної мисливської» замінити словосполученням «вогнепальної мисливської (крім нарізної)».

II. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова

А.В. ПАРУБІЙ

Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України

«Про внесення змін до частини першої статті 190 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Основний лейтмотив пропонованої зміни до законодавства полягає в розмежуванні юридичної відповідальності у сфері нелегального обігу вогнепальної нарізної мисливської зброї. За незаконний (без дозволу органів внутрішніх справ) обіг вогнепальної гладкоствольної мисливської зброї мусить наставати адміністративна відповідальність. За незаконний (без дозволу органів внутрішніх справ) обіг вогнепальної нарізної мисливської зброї — виключно кримінальна.

Проте в чинному законодавстві юридична відповідальність за незаконний (нелегальний) обіг мисливської нарізної вогнепальної зброї регулюється двома нормами різних галузей права:

а) статтею 190 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка називається «Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї»;

б) статтею 263 Кримінального кодексу України, яка називається «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Диспозиції норм права, що вступають у колізію мають такий вигляд:

а) придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ — тягнуть за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої (частина перша статті 190 КпАП).

б) носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років (частина перша ст..263 КК).

Об’єктом колізії є предмет правопорушення. «Предмет адміністративного делікту — це будь-які речі матеріального світу, з певними властивостями яких закон про адміністративну відповідальність пов’язує наявність у діях особи ознак конкретного складу адміністративного делікту

Отже, якщо предметом чи то кримінального, чи то адміністративного делікту буде мисливська нарізна вогнепальна зброя (скажімо, мисливський нарізний карабін на базі АКМ (АКМС), Форт-201 або Форт-202), виникає юридична колізія. Природа колізії полягає в такому:

а) у разі коли особа зберігає мисливську нарізну вогнепальну зброю без дозволу органів внутрішніх справ, — це адміністративна відповідальність (ст.190 КпАП);

б) у разі коли особа зберігає мисливську нарізну вогнепальну зброю незаконно, — це кримінальна відповідальність (ст.263 КК).

Порівняння двох зазначених вище діянь неодмінно призводить до висновку, що це один і той же вчинок. Незаконне зберігання нарізної вогнепальної мисливської зброї, без сумніву, відбувається без дозволу органів внутрішніх справ, ^ а зберігання нарізної вогнепальної мисливської зброї без дозволу органів внутрішніх справ звичайно є незаконним.

При цьому розв’язання цієї колізії покладається цілком на розсуд осіб, що здійснюють правозастосування, на їх правову культуру, на їх суб’єктивну здатність правильно тлумачити подію — а це неприпустимо.

Розв’язати вищезазначену колізію можна через внесення змін у чинне законодавство. Справа в тім, що концепт (поняття) «вогнепальна мисливська зброя», що використовується при конструюванні диспозиції частини першої ст.190 КпАП, є занадто широким за обсягом. До переліку речей, віднесених до поняття «зброя», окреслених тільки ознаками «вогнепальна» та «мисливська» може бути включена і «мисливська нарізна вогнепальна зброя», і «мисливська гладкоствольна вогнепальна зброя».

Тому сутність диспозиції частини першої статті 190 Кодексу України про адміністративні правопорушення треба змінити. Ця зміна можлива у два способи.

Перший спосіб: можна звузити обсяг концепту «вогнепальна мисливська зброя» до стану «вогнепальна гладкоствольна мисливська зброя» шляхом доповнення змісту цього поняття додатковою суттєвою ознакою «гладкоствольна». Для цього в чинній нормі права (ч.1 ст.190 КпАП) необхідно словосполучення «вогнепальної мисливської» замінити словосполученням «вогнепальної гладкоствольної мисливської». Тоді частина перша статті 190 Кодексу України про адміністративні правопорушення матиме такий вигляд:

1) придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ — тягнуть за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої.

Другий спосіб - від супротивного: з концепту «вогнепальна мисливська зброя» можна вилучити одну з її складових, а саме — «мисливську нарізну вогнепальну зброю». Для цього у чинній нормі права (ч.1 ст.190 КпАП) необхідно словосполучення «вогнепальної мисливської» замінити словосполученням «вогнепальної мисливської (крім нарізної)». Тоді частина перша статті 190 кодексу України про адміністративні правопорушення матиме наступний вигляд:

1) придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами вогнепальної мисливської (крім нарізної) чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ —

тягнуть за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої

Вважаємо, що за доцільне скористатися саме другим способом конструювання диспозиції частини першої статті 190 КпАП, оскільки подібна конструкція вже використана у частині першій статті 263 КК.

Крім того, конструкція за типом «все окрім», як на нашу думку, легше сприйматиметься на рівні побутового тлумачення з боку громадян.

Необхідність прийняття даного проекту Закону зумовлена по-перше, потребою розмежування юридичної відповідальності у сфері незаконного (без дозволу органів внутрішніх справ) володіння мисливською нарізною вогнепальною зброю, а по-друге, необхідністю розв’язання існуючої колізії між двома нормами права: а) частиною першої статті 190 КпАП та б) частиною першою ст.263 КК.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Закон спрямовано на усунення колізії при розмежуванні юридичної відповідальності у сфері нелегального (незаконного) обігу мисливської нарізної вогнепальної зброї в Україні, що виникають при застосуванні статті 190 кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 263 кримінального кодексу України.

3. Загальна характеристика й основні положення проекту Закону

У проекті Закону пропонується внести зміну до частини першої статті 190 кодексу України про адміністративні правопорушення з метою звуження обсягу концепту «вогнепальна мисливська зброя». Для цього пропонується в чинній нормі права словосполучення «вогнепальної мисливської» замінити словосполученням «вогнепальної мисливської (крім нарізної)». При цьому зі змісту поняття «вогнепальна мисливська зброя» виключається суттєва ознака «нарізна», а сам концепт набуває вигляду «вогнепальна мисливська (крім нарізної) зброя».

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання.

Нормативним актом, який регулює ці правовідносини, є Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. з наступними змінами та доповненнями.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону.

Прийняття проекту Закону сприятиме впорядкуванню юридичної відповідальності за незаконний (без дозволу органів внутрішніх справ) обіг вогнепальної нарізної мисливської зброї в Україні та відповідно - захисту прав, законних інтересів та безпеки фізичних осіб.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України

«Про внесення змін до частини першої статті 190 Кодексу України

про адміністративні правопорушення»

(щодо усунення колізії юридичної відповідальності у сфері нелегального обігу нарізної мисливської вогнепальної зброї)

Чинна редакція Пропонована редакція
Стаття 190. Порушення громадянами Стаття 190. Порушення громадянами
порядку придбання, зберігання, порядку придбання, зберігання,
передачі іншим особам або продажу передачі іншим особам або продажу
вогнепальної, холодної чи вогнепальної, холодної чи пневматичної
пневматичної зброї зброї
1. Придбання, зберігання, передача 1. Придбання, зберігання, передача іншим
іншим особам або продаж громадянами особам або продаж громадянами
вогнепальної мисливської чи холодної вогнепальної мисливської (крім нарізної)
зброї, а також пневматичної зброї чи холодної зброї, а також пневматичної
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю зброї калібру понад 4,5 міліметра і
польоту кулі понад 100 метрів за секунду швидкістю польоту кулі понад 100 метрів
без дозволу органів внутрішніх справ — за секунду без дозволу органів внутрішніх
тягнуть за собою накладення штрафу від справ — тягнуть за собою накладення
семи до десяти неоподатковуваних штрафу від семи до десяти
мінімумів доходів громадян з неоподатковуваних мінімумів доходів
конфіскацією зброї або без такої. громадян з конфіскацією зброї або без такої.

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДиректорІІау каі(Ь-доел Lu н or о

iHCTiJTyTv.toSjfllfi!0['o IipahJ Д.Ю.Н.. пда^сор

/‘/7 В. В, Галунько

упровадження результатів лис ерга пі і і ного дослідження «Адміністративна відповіднівиїсть ча порушення прявші обігу зброї в Україні» Васильєва Ігоря Васильовича на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних науку науково- дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права

Комісією Інституту було розглянуто результате використання матеріалів дисертаційного дослідження з геми ^ Адміністративна

відповідальність за порушення правил обігу зброї в Україні» Васильєва Ігоря Васильовича. Під час обговорення наданих матеріалів щодо використання їх у йауково-дослідиін діяльності комісією було констатовано, шо окремі положення вказаного вище дослідження було використано в науково- дослідній діяльності Науково-дослідного інституту публічного права, а саме ДЛЯ і[OhiISLIьшої теоретичної розробки питань категоріально-понятійного апарату обігу зброї, адміністратиннсніравойогорежиму обігу зброї.

Отже, результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративна відповідальність м порушен ля правил обігу зброї в Україні» Васильєва Ігоря Васильовича мають вагому цінність для науково-дослідної діяльності Науково-дослідного інституту публічного права,

ВИСНОВОК; результати дисертації! його дослідження з теми «Адміністративна відповідальність за порушення правил обігу зброї в Україні* Васильєва Ігоря Васильовича вважати впровадженими в науково- дослідггу діяльність Науково-дослідного інсі

Члени комісії:

Старший науковий співробітник, к.ю.н.

і ІЯVKOHH H СІ! і дробі Піл K

СТВЕРДЖУЮ

Директор Нйукрео-досліДНої о і не гіїїутУдЛ^ПЧНОГО права

Д.Ю.Н., идай^ссор

ШГ'у В- В. Гадунько

ЫД r-t.'bvL ЛУ У . р.

акт

у про ва^тження результатів дисертаційного досгішкення на здобу тгн наукового ступеня кандидата юридичних наук Васильева !горн Васильович а з теми «Адміністративна вїдповідадьніеі ь за порушення правил обігу зброї в ^ країні» у навчальний процес випускаючого відділу проблем публічного права Науково-дослідного інституту публічного прана

Комісією Відділу було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційноїтз дослідження з геми «Адміністративна відйОвідальшсть за порушення прарін.і обіїу зброї в Україні» Васильєва !горя Васильовича. Під час обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, ию окремі положення дослідження було використано в розробленні лекційних курс і Il і дисциплін: «Актуальні проблеми теорії адміністративного права» та «Актуальні проблеми адмінісіраіивігої відловідадьирсті», при підгоговиї Відповідних підручників, навчальних посібників.

ВИСНОВОК: результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративна відповідальність тії порушення правил обігу зброї її Україні» Васильєва Ігоря Васильовича вважати впровадженими в навчальний процес випускаючою відділу проблем публічного права Науково-дослідного інституту публічного права з дисциплін «Актуальні проблеми теорії адміністративного права» та «Актуальні проблеми адміністративної

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ №.

Члени комісії:

Старший науковий співробітник, к.ю.н.

Науковий ствробітНИК

<< |
Источник: ВАСИЛЬЄВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ: