<<
>>

Приложение к главе 2

Приложение 2.1. Методики диагностики психологического мышления Имя и фамилия

Дата

Возраст Род занятий

Место учебы или работы

Стаж работы / курс обучения / Категория

Спасибо за сотрудничество! Психологическая культура личности.

Вам предлагается оценить силу своих психологических потребностей (по пятибалльной шкале А) и степень полноты их осуществления в каждодневной жизни (по пятибалльной шкале Б). Ответы выбирайте по шкалам возможных ответов А и Б.

Затем против каждого пункта поставьте два крестика в тех клеточках, которые соответствуют силе вашей психологической потребности степени ее осуществления. Например, первый пункт – «Потребность четко осознавать и понимать себя, свои желания, характер и состояние». Если по отношению к данной потребности вы выбрали ответы «высокая» и «средняя», то напротив пункта 1 поставьте крестик под цифрой 4 в шкале А и под цифрой 3 в шкале Б. И так далее по всем пунктам методики. Не пропускайте ни одного пункта и ни одного ответа!

1 2 3 4 5
Очень слабая слабая средняя высокая очень высокая

Шкала оценки А (оценка силы культурно-психологических потребностей):

Шкала оценки Б (оценка степени осуществления психологических потребностей в поведении):

1 2 3 4 5
Очень слабая слабая средняя высокая очень высокая

Виды психологических потребностей

Шкала А Сила потребностей Шкала Б степень осуществления потребности
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Четко осознавать и понимать себя, свои желания, характер и

состояние

Внимательно слушать другого, не теряя нити его размышления
Гибко управлять своим настроением, желаниями и действиями.
Смело пробовать себя в новом деле, в новых ситуациях.
Разумно планировать свое время, работу с учетом внешних и

внутренних условий и возможностей.

Регулярно, а не от случая к случаю заниматься

самовоспитанием.

Находить психологические причины своего настроения,

ошибок.

Сохранять спокойную речи и ясную голову в конфликтных

ситуациях с людьми.

Находить приемлемые, культурные способы осуществления

«отрицательных» стремлений.

Создавать оригинальные идеи, необычные образы.
Ответственно и точно выполнять обещания и деловые

соглашения.

Поддерживать в себе стремление к развитию личности,

душевных и физических сил.

Осознавать свое предназначение, жизненный путь.
Ясно и уверенно высказывать свои мысли.
Быстро реагировать на свое плохое состояние и находить

способы его улучшения.

Практически осуществлять свои новые идеи, создавать новые

приемы работы.

Доводить важное дело до конца, отдавать силы в основном

главным целям.

Самостоятельно преодолевать свои вредные привычки и

развивать положительные.

Numele Prenumele Data

Vârsta Ocupaţia

Instituţia de învăţământ / Locul de muncă Stagiul de muncă / Anul de studii / Categoria

Cultura psihologică a personalităţii.

Dvs vi se propune să vă autoevaluaţi intensitatea trebuinţelor psihologice (scala A) şi gradul realizării lor în viaţa cotidiană ( scala B). Răspunsurile trebuie selectate atît din scala A cît şi din scala B.

Citiţi cu atenţie afirmaţiile din stânga formularului. Apoi în dreptul fiecărui item puneţi bife în acele celule care corespund intensităţii trebuinţelor Dvs psihologice (A) şi gradului realizării lor (B).De exemplu, prima afirmaţie – «Să conştientizezi clar şi să te înţelegi pe tine însuţi, propriile doleanţe, caracterul şi starea interioară (sufletească)», dacă optaţi vizavi de afirmaţia dată răspunsurile „înalt㔺i”medie, atunci în dreptul punctului unu bifaţi sub cifra 4 în scala Aşi sub cifra 3 în scala B, ş.a.m.d., conform punctelor metodicii.

Fiţi atenţi, nu ignoraţi nici o afirmaţie!

1 2 3 4 5
foarte scăzută scăzută medie înaltă foarte înaltă

Scalа evaluării А (autoevaluarea intensităţii trebuinţelor cultural-psihologice):

1 2 3 4 5
foarte scăzută scăzută medie înaltă foarte înaltă

Scala evaluării B (autoevaluarea gradului realizării trebuinţelor psihologice în comportament):

Tipurile trebuinţelor psihologice

Scalа А

Intensitatea trebuinţelor

Scalа B

Gradul realizării trebuinţelor

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Să conştientizaţi clar şi să vă înţelegi pe Dvs înşivă, propriile

doleanţe, caracterul şi starea interioară (sufletească).

Să-l ascultaţi atent pe celălalt fără a pierde firul gândurilor.
Să vă dirijaţi abil propria dispoziţie, propriile doleanţe şi acţiuni.
Să vă angajaţi fără teamă într-o activitate nouă, să vă implicaţi într-o

situaţie nouă.

Să vă planificaţi eficient timpul, munca ţinând cont de condiţiile şi

posibilităţile interne şi externe.

Să vă ocupaţi sistematic de autoeducaţie.
Să găsiţi cauzele psihologice ale indispoziţiei şi ale propriilor

greşeli.

Să vă păstraţi calmul mintea limpede în situaţii de conflict.
Să găsiti soluţii social acceptabile pentru a vă realizarea dorinţele

reprobabile (condamnabile).

Să elaboraţi idei originale şi imagini neobişnuite.
Să îndepliniţi cu responsabilitate şi exactitate promisiunile şi

înţelegerile de afacere .

Să vă menţineţi tendinţa de dezvoltare a propriei personalităţi, a

creşterii spirituale şi condiţiilor fizice.

Să vă conştientizaţi predestinaţia şi calea de viaţă.
Să vă exprimaţi clar şi sigur gândurile.
Să reacţionaţi prompt la propria indispoziţie şi să găsiţi modalităţi

de îmbunătăţire a ei.

Să vă înfăptuiţi în practică noile idei, să creaţi noi modalităţi de

lucru.

Să duceţi la bun sfârşit lucrul început, să vă canalizaţi energia în

realizarea scopurilor majore.

Să vă învingeţi de sine stătător viciile şi să vă dezvoltaţi

obişnuinţele pozitive.

<< | >>
Источник: Бычева Елена. БЫЧЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ. 2015

Еще по теме Приложение к главе 2:

 1. Приложения
 2. Приложения к главе 1
 3. Приложения к главе 2
 4. Приложения к главе 4
 5. Приложения к главе 5
 6. Приложения к главе 6
 7. Приложения к главе 7
 8. Приложения к главе 10
 9. § 80 Знаки препинания при обособленных приложения
 10. Глава 2. Книга «Россия и Европа» – новое слово в историософии
 11. ГЛАВА II. ПРАВО.
 12. § 190. Обособленные приложения
 13. Глава четырнадцатая Акционерная собственность в России1
 14. § 93. Обособленные приложения
 15. Глава 18. Конституционные акты Российской Федерации и Республики Башкортостан о правовом статусе республики
 16. Глава 7. Основные формы переходного периода и пути их реализации
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -