>>

ЗМІСТ

Вступ ........................................................................................................................... 5

Частина І. Особливості анатомії та фізіології дитячого організму.

(Навчальний модуль 1)........................................................................................... 7

1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей............................. 7

2. Надійність біологічної системи, як загальний закон

індивідуального розвитку. Природа спадковості.............................................. 16

3. Акселерація і ретардація розвитку..................................................... 20

4. Будова, функціональний стан та розвиток основних систем

організму дітей ........................................................................................................... 23

4.1. Розвиток нервової системи у дітей і підлітків.................................. 24

4.2. Вікові особливості органів чуття........................................................ 51

4.3. Розвиток вищої нервової діяльності (ВНД)...................................... 94

4.4. Розвиток інтегративної діяльності нервової системи................... 101

4.5. Вікові особливості ендокринної системи

та статевого дозрівання......................................................................................... 105

4.6. Розвиток опорно-рухового апарату................................................ 129

4.7. Будова та функції органів травлення.............................................. 142

4.8. Вікові особливості обміну речовин та енергії. Режим

раціонального харчування дітей......................................................................... 155

4.9. Вікові особливості серцево-судинної системи та імунного

захисту організму....................................................................................................

177

4.10. Вікові особливості системи дихання............................................... 197

4.11. Вікові особливості системи виділення............................................. 205

Контрольні питання та тести до матеріалу частини І (модуля 1).............. 214

Частина II. Гігієна та фізіологія фізичного виховання.

(Навчальний модуль 2).......................................................................................... 221

5. Фізіологічні вимоги до фізичного виховання дітей...................... 221

5.1. Критерії оцінки фізичного розвитку та стану здоров’я дітей.. 221

5.2. Особливості реакцій організму дітей

на фізичне навантаження...................................................................................... 236

5.3. Фізіолого-гігієнічні рекомендації по розвитку рухових

здібностей у дітей.................................................................................................... 250

5.4. Загальні гігієнічні вимоги до фізичного виховання дітей.......... 254

5.5. Шляхи оздоровлення дітей та критерії оцінки рівня

їх фізичної підготовленості .................................................................................. 262

Контрольні питання та тести до матеріалу частини II (модуля 2).......... 270

Частина III. Основи фізичного виховання дітей.

(Навчальний модуль 3).......................................................................................... 275

6. Загальні основи теорії фізичного виховання дошкільнят

та школярів................................................................................................................ 275

6.1. Основні поняття фізичного виховання. Система фізичного

виховання................................................................................................................... 275

6.2. Фізичне виховання як елемент суспільного життя ...................... 279

6.3. Рухова активність — необхідна умова розвитку дитячого

організму....................................................................................................................

280

6.4. Мета, завдання, засоби та принципи фізичного виховання ...283

6.5. Класифікація фізичних вправ............................................................. 284

6.6. Основні методики виховання життєво важливих

рухових якостей у дітей ........................................................................................ 286

6.7. Теорія впливу рухових якостей ігор на організм дітей.............. 290

6.8. Вплив рухових ігор на характер і поведінку дітей...................... 293

6.9. Методика розвитку фізичних якостей у дітей молодшого

шкільного віку .......................................................................................................... 294

6.10. Зміст найбільш типових рухливих ігор для учнів молодших

класів .......................................................................................................................... 299

7. Загальні умови організації позакласної роботи

з фізичного виховання............................................................................................ 301

7.1. Загальні умови організації позакласної роботи з фізичного

виховання дітей ....................................................................................................... 303

7.2. Фізкультурно-масові заходи у позанавчальний час .................. 308

8. Загальні положення про проведення спортивних змагань ...... 312

Контрольні питання та тести до матеріалу частини III (модуля 3) ......... 314

Література................................................................................................................. 317

Додатки ..................................................................................................................... 320

| >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме ЗМІСТ: