<<
>>

Образи і сценарії майбутнього.

Крім імітаційних моделей, які сьогодні є одним із найпоширеніших методів вивчення й прогнозування глобальних процесів, широкого застосування набули історичні моделі - образи і сценарії майбутнього.

Історичний підхід полягає у виявленні об’єктивних закономірностей і тенденцій розвитку системи і спирається на принципи детермінізму майбутнього, на те, що необхідність завжди пробиває собі шлях крізь випадковості. Сценарій можна розглядати як історико-системну модель, орієнтовану на процес розвитку. Уперше сценарій як метод виявляння закономірностей і механізмів розвитку складних біосоціальних систем ввели Г. Канн і А. Вейнер у книжці «2000-й рік». Він визначався як гіпотетична послідовність подій, побудована з метою зосередити увагу на зв’язку причин і наслідків процесів, які вивчаються.

Сценарії являють собою описове відтворення гіпотетичної картини майбутнього світу в цілому або різних сфер соціально-політичного життя певної країни. Підготовка сценарію включає опис логічної послідовності подій і процесів з метою визначити альтернативи розвитку, перспективи і можливі варіанти зміни великих і складних соціально-політичних систем, наприклад, окремих країн, груп країн, системи міжнародних відносин загалом. Отже, сценарій зосереджує увагу на тих причинно-наслідкових зв’язках, які прогнозист вважає найважливішими, і на пунктах, які потребують прийняття рішень.

Розроблення сценаріїв для сфери політичного прогнозування дає змогу створити своєрідний спектр можливих політичних, зокрема конфліктних, ситуацій як основи для завчасного реагування у формі підготовки й планування альтернативних рішень.

Такі ситуаційні описові моделі внутрішньополітичної чи міжнародної обстановки дають змогу не тільки усвідомити характер варіантів її дальшого розвитку, а й оцінити роль і значення різноманітних чинників, які зумовлюють причини виникнення й напрями розвитку політичних подій.

Розробляючи сценарій, можна ставити різноманітні цілі, зокрема, оцінити політичну обстановку, визначити можливі варіанти та напрями її розвитку, деякі ймовірні випадковості та наслідки прийняття політичних рішень у різних політичних ситуаціях. Сценарій, таким чином, покликаний допомогти знайти відповіді на те, як може розвиватися політична обстановка і якими можливостями треба скористатися на різних етапах її розвитку, щоб прискорити настання одних і відвернути настання інших подій.

Сценарії з’ясовують:

1) яким шляхом крок за кроком можна реалізувати певну теоретичну ситуацію;

2) які є варіанти на кожному етапі для кожного учасника подій з тим, щоб відвернути певний розвиток подій, полегшити або уникнути його.

Сценарій, таким чином, являє собою багатоваріантний прогноз, який поєднує системний та історичний підходи до вивчення складних систем; у більшості випадків носить описовий характер і широко використовується в побудові комплексних прогнозів.

Прагнучи передбачити розвиток політичних процесів, політичні діячі і в минулому, і сьогодні постійно використовують метод аналогії, тобто зіставлення прогнозованого процесу з чим-небудь схожим на ті політичні процеси, які вже відбувалися в минулому.

<< | >>
Источник: Політичне прогнозування як напрям електорального дослідження Лекція.. 2016

Еще по теме Образи і сценарії майбутнього.: