>>

Зміст

Сутність виборів як політичного суспільно-правового інституту. Ознаки класифікації виборів. Загальна характеристика різновидів виборів.

Особливості організації та реалізації виборчого процесу в умовах розвитку сучасного суспільства.

Основні принципи виборів.

Розвиток інституту виборності в Україні. Чинне виборче законодавство. Закон «Про вибори Президента України». Закон «Про вибори народних депутатів України».

У вітчизняній та зарубіжній науці конституційного права існує розмаїття точок зору з приводу визначення виборів. Так, М. Корнієнко слушно визначає вибори як акт самоврядування народу. В. Маклаков визначає вибори як процедуру формування державного органу або надання повноважень посадовій особі, що здійснюється шляхом голосування уповноважених осіб при умові, що на кожний отриманий таким чином мандат можуть претендувати в установленому порядку два чи більше кандидати. Французький державознавець М. Прело визначав вибори як «змагання кваліфікованих юридично воль задля цілі провести призначення». Є й інші визначення інституту виборів, проте найбільш повне і точне визначення виборів може скластись тільки за умов відображення ознак цього суспільного явища за суттю, змістом та формою їх здійснення.

У загальному вигляді вибори можна визначити як волевиявлення народу з метою формування органів державної влади або місцевого самоврядування шляхом голосування.

За умов демократичного суспільства вибори за своєю суттю - це прояв реальної волі народу, процес виявлення і здійснення такої волі. Суспільство як асоціація вільних та рівноправних людей для підтримки свого оптимального функціонування й постійного відтворення мусить певним чином самоорганізовуватись і структуруватися. Таким чином, за умов саме демократичного суспільства існує постійний і самостійний напрям у його діяльності - періодичне формування власних владних структур, які б задовольняли інтереси й прагнення кожного члена суспільства, а також раціональне існування всього суспільства загалом. Волевиявленням народу задається насамперед суспільний (або публічний) і політичний характер інституту виборів.

| >>
Источник: Вибори як різновид суцільного опитування громадської думки Лекція.. 2016

Еще по теме Зміст: