<<
>>

14. Основні принципи трудового права та їх реалізація в нормах трудового права.

Під основними принципами трудового права слід розуміти виражені в правових актах економічні закономірності організації суспільного виробництва і розподілу в формі основних, керівних положень, основних засад правового регулювання трудових відносин, які визначають загальну спрямованість і найбільш істотні риси його змісту. До принципів трудового права відносяться в загальному вигляді такі: - принципи що закріплені у вигляді прав і свобод громадян в Конституції України; - принципи, що закріплені в КЗпП України; - принципи, що закріплені в інших нормативних актах України та міжнародних договорах. В конкретизації – це такі принципи: 1) принцип свободи праці 2) рівноправності в галузі праці 3) договірного характеру праці 4) визначеності трудової функції 5) стабільності трудових відносин 6) матеріальної зацікавленості в результатах праці 7) безпеки праці 8) участі трудових колективів і профспілок у вирішенні питань встановлення умов праці та здійснення контролю за додержанням законодавства про працю 9) матеріального забезпечення у разі непрацездатності, настання старості, при хворобі, в зв’язку із материнством.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по трудовому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 14. Основні принципи трудового права та їх реалізація в нормах трудового права.:

 1. 5. Принципи АП,їх класифікація та реалізація в нормах АП.
 2. 14. Основні принципи трудового права та їх реалізація в нормах трудового права.
 3. ТЕМА 13. УНР ЧАСІВ ДИРЕКТОРІЇ ТА її ПРАВО Державне будівництво
 4. Право на оскарження рішень суду першої інстанції як гарантія реалізації права на судовий захист
 5. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 6. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав
 7. 1.3. Класифікація трудових прав
 8. 1.4. Основні тенденції розвитку трудових прав на початку ХХІ ст.
 9. 1.5. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: поняття та структура
 10. 2.1. Нормативне закріплення основних трудових прав працівників
 11. 2.2. Нормативне закріплення індивідуальних трудових прав працівників
 12. 2.3. Нормативне закріплення колективних трудових прав працівників
 13. 3.1. Механізм реалізації трудових прав та законних інтересів працівників
 14. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників
 15. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників
 16. 4.2. Способи захисту трудових прав працівників: загальна характеристика
 17. 4.3. Судовий захист трудових прав та інтересів працівників
 18. 4.4. Захист трудових прав та законних інтересів працівників професійними спілками
 19. 4.5. Поняття, ознаки та способи самозахисту працівниками своїх трудових прав