<<
>>

Стаття 18. Суб'єкт злочину

1. Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність.

2. Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.

3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.

{Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1508-VI від 11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011}

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 18. Суб'єкт злочину:

 1. 11. Суб’єктивна сторона злочину
 2. § 2. Суб'єкти цивільного позову в кримінальному процесі
 3. § 2. Суб'єкти, процесуальний порядок і строки розгляду в суді кримінальних справ у апеляційному провадженні
 4. § 1. Поняття злочину та його ознаки
 5. § 2. Елементи і ознаки складу злочину
 6. §1. Поняття об'єкта злочину
 7. § 1. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину
 8. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 9. 3. Злочини проти моральності
 10. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 11. Стаття 18. Суб'єкт злочину
 12. Закон CPCP «Про розмежування повноважень між Союзом PCP і суб’єктами федерації» (26 квітня 1990 p.)
 13. Питання 1. Податковий контроль. Суб’єкти податкового контролю, види перевірок
 14. Причиновий зв’язок як об’єктивна характеристика злочину
 15. Причиновий зв’язок та злочинна бездіяльність
 16. Причиновий зв’язок та кваліфікація злочинів з матеріальним складом
 17. 3.2. Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
 18. 3.3. Суб’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
 19. 3.4. Суб’єкт злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону