<<
>>

ПЕРЕДМОВА

Офтальмологія — галузь медицини, яка вивчає анатомію, фізіологію органа зору, клінічні особливості очних зхворювань, їх діагностику, лікування і профілактику.

Після видання першого українського підручника з офтальмології минуло понад 10 років. Цей час ознаменувався швидким розвитком і впровадженням нових методів діагностики, переглядом тактики й алгоритмів лікування низки захворювань, а також переходом усіх вищих медичних навчальних закладів України на іншу систему навчання відповідно до Болонської декларації.

Усе це зумовило необхідність створення нового підручника з офтальмології.

Підручник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Офтальмологія» для навчального процесу за кредитно-модульною системою, затвердженою МОЗ України. Під час його підготовки узагальнено і враховано досвід викладання на кафедрах офтальмології Національного медичного університету імені

O.O. Богомольця, Буковинського, Вінницького, Кримського, Луганського, Одеського, Харківського медичних університетів України, Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені академіка В.П. Філатова HAMH України, Білоруського державного університету. Автори намагалися створити підручник, в якому відображено сучасний стан розвитку офтальмології.

Підручник передбачає обсяг матеріалу, необхідний для повсякденної практики сімейного лікаря, який не є офтальмологом, але слугує форпостом для пацієнтів, що страждають на очні захворювання. Це зумовлює його надавати адекватну допомогу хворому і за потреби визначати показання для отримання висококваліфікованого офтальмологічного лікування.

У викладеному матеріалі широко представлені схеми, таблиці, фотографії, алгоритми діагностики і лікування найпоширеніших очних захворювань. Сподіваємося, що підручник допоможе молодим лікарям в опануванні засад офтальмології й сприятиме підвищенню якості підготовки лікарів і надання допомоги хворим.

Автори підручника будуть вдячні всім фахівцям за критичні зауваження.

Член-кореспондент HAMH України, заслужений лікар України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри офтальмології Національного медичного університету імені 0.0. Богохмольця, доктор медичних наук,

професор Г.Д. Жабоєдов

<< | >>
Источник: Г.Д. Жабоєдов, и др.. Офтальмологія : підручник — К.: BCB “Медицина”,2011. — 424 с.. 2011

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
 13. ПЕРЕДМОВА
 14. ПЕРЕДМОВА
 15. Передмова до читача