>>

ЗМІСТ

Передмова................................................................................................. 4

Лекція 1 Вступ..........................................................................................

5

Лекція 2 Праісторія............................................................................... 13

Лекція 3 Київська Русь......................................................................... 26

Лекція 4 Феодальна роздрібненість Київської Русі.

Галицько-Волинське князівство......................................................... 37

Лекція 5 Литовсько-польська доба в історії України..................... 42

Лекція 6 Виникнення козацтва. Утворення Запорізької Січі......... 55

Лекція 7 Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. ...62

Лекція 8 Україна в 2-пол. ХѴІІ ст. Руїна.......................................... 72

Лекція 9 Україна в 1-пол. ХѴІІІ ст..................................................... 80

Лекція 10 Україна в 2-пол. ХѴІІІ ст................................................... 86

Лекція 11 Україна у складі Російської імперії в 1-пол. ХІХ ст. .94

Лекція 12 Західноукраїнські землі у складі Австрійської

імперії в 1-пол. ХІХ ст........................................................................ 104

Лекція 13 Україна в 2-пол. ХІХ ст.................................................... 113

Лекція 14 Національно-визвольний рух і утворення політичних партій в Україні ( кінець ХІХ - поч. ХХ ст. )........................................................................................... 122

Лекція 15 Україна на початку ХХ ст................................................ 133

Лекція 16 Україна в революції 1905-1907 рр................................ 142

Лекція 17 Україна у 1907-1914 рр................................................... 154

Лекція 18 Україна у І світовій війні ( 1914-1918 рр.)................... 163

Лекція 19 Україна в революціях 1917 року................................... 170

Лекція 20 Громадянська війна в Україні ( 1918-1920 рр. ).......... 175

Лекція 21 Україна в період непу ( 1921-1927 рр. )....................... 186

Лекція 22 Україна у складі СРСР. Національно-державне

будівництво в Україні у 1920-х роках............................................ 191

Лекція 23 Україна в ІІ світовій війні ( 1939-1945 рр. )................. 198

Лекція 24 Україна і процес перебудови в СРСР

( 1985-1991 рр. ).................................................................................. 206

Лекція 25 Україна на шляху незалежності..................................... 213

Література............................................................................................. 225

| >>
Источник: С.В.Алексєєв та ін.. Історія України: Короткий курс лекцій ( для студентів вузів усіх спеціальностей та усіх форм навчання)/ С.В.Алексєєв,О.А.Довбня, Є.П.Ляшенко. - Краматорськ: ДДМА,2007. - 228с.. 2007

Еще по теме ЗМІСТ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -