<<
>>

Передмова

Історія України - це шлях боротьби українського народу за свою незалежність. До її здобуття доклали зусиль багато поколінь українців-патріотів. Нині Україна є повноправним членом світової спільноти цивілізованих країн як держава, що має право не лише на самостійний поступ у майбутнє, а й на власну історію.

Історія українського народу насичена яскравими сторінками як блискучих перемог визволення, так і поразок, що повертали його до попереднього стану. Багатовікова історія українського етносу з покоління в покоління передає історичні подвиги народу в його боротьбі за свою незалежну державу, за рівність з іншими народами в політичному, соціально-економічному та культурному розвитку.

Прагнення мати свою незалежну державу було стрижнем боротьби українського народу. Особливої гостроти вона набуває з кінця ХІХ та в ХХ ст. Саме на межі століть було остаточно закладено теоретичні підвалини української державності. Вони формувалися видатними діячами національно-визвольного руху, а згодом декларувалися у програмних документах національних політичних партій, що утворювалися в Україні з початку ХХ ст.

Звернення до історії, інтерес до далекого і близького минулого рідного краю стали важливою ознакою сучасної доби - доби творення незалежної української держави. І це не дивно, бо якраз у минулому можна знайти початок багатьох наших сучасних проблем. Крім того, історія завжди виходить на складні, гострі політичні, правові, національні та інші проблеми.

Вузівський курс історії України повинен дати студентам глибоку історичну підготовку, підвищити рівень їх загальної і політичної культури. Без достатнього рівня культури історичного мислення важко орієнтуватися у складних і неоднозначних процесах сучасного суспільного життя.

Цей посібник є спробою стислого систематизованого викладу лекційного курсу історії України у вищому учбовому закладі. Історія України нині є предметом дискусій істориків різних напрямів і шкіл. Тому при підготовці посібника були використані матеріали, які відображають позиції різних авторів. Такий добір матеріалів та їх інтерпретація авторами посібника, на наш погляд, сприятимуть не тільки закріпленню та розширенню історичного світогляду студентів, а й кращому розумінню гостроти протистоянь в історії України, причин багатьох історичних колізій, вироб- ленюю самостійного історичного мислення.

Готуючи посібник, автори також прагнули об’єктивно переосмислити оцінки тих чи інших подій і подолати існуючі стереотипи та ідеологічні штампи.

<< | >>
Источник: С.В.Алексєєв та ін.. Історія України: Короткий курс лекцій ( для студентів вузів усіх спеціальностей та усіх форм навчання)/ С.В.Алексєєв,О.А.Довбня, Є.П.Ляшенко. - Краматорськ: ДДМА,2007. - 228с.. 2007

Еще по теме Передмова:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -