<<

ЗМІСТ

Самійло Величко та його літопис. Валерій ШЕВЧУК................................................. 5

Від перекладача........................................................................................................................

23

«СКАЗАННЯ ПРО ВІЙНУ КОЗАЦЬКУ 3 ПОЛЯКАМИ...»

Передмова до читальника.................................................................................................... 26

ЧАСТИНА ПЕРША

і рік перший початку війни Хмельницького проти поляків.............................. 31

Розділ I ........................................................................................................................................ 33

Розділ II....................................................................................................................................... 38

Розділ III .................................................................................................................................... 47

Розділ IV ..................................................................................................................................... 48

Розділ V.............................................................................................. ‘................................. 50

Розділ VI...................................................................................................................................... 52

Розділ VII.................................................................................................................................... 54

Розділ VIII.................................................................................................................................. 57

Розділ IX..................................................................................................................................... 58

Розділ X.......................................................................................................................................

61

Розділ XI..................................................................................................................................... 62

Розділ XII.................................................................................................................................... 65

Розділ XIII.................................................................................................................................. 68

Розділ XIV ................................................................................................................................. 72

Розділ XV.................................................................................................................................... 73

Розділ XVI.................................................................................................................................. 76

Розділ XVII................................................................................................................................. 78

Розділ XVIII............................................................................................................................... 83

Розділ XIX ................................................................................................................................. 84

Розділ XX.................................................................................................................................... 86

Розділ XXI.................................................................................................................................. 88

ЧАСТИНА П’ЯТА

Розділ II....................................................................................................................................... 91

Розділ III..................................................................................................................................... 93

Розділ IV...................................................................................................................................

100

Розділ V..................................................................................................................................... 104

Розділ VI................................................................................................................................... 105

ЧАСТИНА ШОСТА

і рік шостий війни Хмельницького з поляками

Розділ I ...................................................................................................................................... 108

Розділ II..................................................................................................................................... 111

Розділ III.................................................................................................................................... 114

Розділ IV.................................................................................................................................... 120

Розділ V...................................................................................................................................... 124

Розділ VI ................................................................................................................................... 126

Розділ VII.................................................................................................................................. 127

Розділ VIII................................................................................................................................. 128

ЧАСТИНА СЬОМА

дій Хмельницького та Малої Росії

і рік сьомий

Розділ I ...................................................................................................................................... 129

Розділ II..................................................................................................................................... 132

Розділ III ...................................................................................................................................

136

Розділ IV .................................................................................................................................... 138

Розділ V...................................................................................................................................... 139

Розділ VI.................................................................................................................................... 144

Розділ VII.................................................................................................................................. 145

Розділ VIII ................................................................................................................................ 146

ЧАСТИНА ВОСЬМА і рік восьмий війни Хмельницького і подій на Україні

Розділ I....................................................................................................................................... 156

Розділ II..................................................................................................................................... 161

Розділ III ................................................................................................................................... 162

Розділ IV.................................................................................................................................... 164

Розділ V...................................................................................................................................... 165

Розділ VI.................................................................................................................................... 170

ЧАСТИНА ДЕВ’ЯТА

і рік дев’ятий спокійного для Хмельницького і України та вельми бунтівливого для Польщі життя

Рзділ I .................................................................................................................................... 173

Розділ II.....................................................................................................................................

176

Розділ III ................................................................................................................................... 178

Розділ IV ................................................................................................................................... 182

Розділ V...................................................................................................................................... 184

Розділ VI ................................................................................................................................... 186

Розділ VII.................................................................................................................................. 189

ЧАСТИНА ДЕСЯТА і рік десятий

Розділ I........................................................................................................................ 192

Розділ II....................................................................................................................... 194

Розділ III .................................................................................................................... 195

Розділ IV..................................................................................................................... 197

Розділ V..................................................................................................................................... 198

Розділ VI................................................................................................................................... 200

Розділ VII.................................................................................................................................. 201

Розділ VIII ............................................................................................................................... 204

Розділ IX ..................................................................................................................................

206

Розділ X..................................................................................................................................... 212

Розділ XI................................................................................................................................... 215

Розділ XII................................................................................................................................. 217

Розділ XIII................................................................................................................................ 221

Розділ XIV................................................................................................................................ 223

ЧАСТИНА ОДИНАДЦЯТА і рік одинадцятий

від початку війни Хмельницького з поляками

Розділ I...................................................................................................................................... 225

Розділ II..................................................................................................................................... 227

Розділ III................................................................................................................................... 228

Розділ IV .................................................................................................................................. 236

Розділ V..................................................................................................................................... 241

Розділ VI................................................................................................................................... 241

Розділ VII.................................................................................................................................. 243

ЧАСТИНА ДВАНАДЦЯТА і рік дванадцятий

від початку війни Хмельницького з поляками

Розділ I...................................................................................................................................... 245

Розділ II..................................................................................................................................... 249

Розділ III . . "............................................................................................................................ 250

Розділ IV .................................................................................................................................. 254

Розділ V..................................................................................................................................... 259

Розділ VI................................................................................................................................... 261

Розділ VII.................................................................................................................................. 264

Розділ VIII................................................................................................................................ 278

Розділ IX .................................................................................................................................. 283

Розділ X..................................................................................................................................... 288

Розділ XI................................................................................................................................... 289

ДОДАТКИ

Про Острянинову війну з ляхами

на Малоросійській Україні.............................................................................................. 292

Переднє слово до «Космографії» C. Величка...................................................... 303

C. САВИЦЬКИЙ.

Повість про козацьку війну з поляками...

Передмова ............................................................................................................................... 304

Частина Перша...................................................................................................................... 305

Частина Друга....................................................................................................................... 352

Іменний покажчик............................................................................................................... 354

Географічний покажчик.................................................................................................... 362

Список літератури ілюстративного матеріалу.................................................... 370

535 Вітемберг відчинив брами і здав Після здобуття, завдяки описаним угорі діям, Варшави 535 ко-

істо 1 липня. роль польський радився зі своїми сенаторами й вождями, що вчи

нити з Вітембергом та іншими шведами, які здалися у Варшаві: чи відпускати їх відразу згідно з трактатом, чи затримати на певний час. Порадили тоді затримати їх, щоб відпущений зараз Вітемберг не поставив своїми порадами на ноги свого пана, шведського короля, до подальших військових замислів на поляків. Окрім того, численна великопольська шляхта, що прибула зі своїх воєводств під Варшаву, ретельно просила не відпускати Вітемберга, а тримати в закладі, доки буде розшукано з-під шведського арешту їхніх жінок і віддано їм, а також міські та земські книги, що поверне їм давні їхні воль- ності, які були без відома дрібної шляхти пошкоджені Устенським трактатом через нього, Вітемберга. A коли було б інакше, то шляхта не стерпить, щоб не вчинити по дорозі над ними, шведами, воєнної розправи. Вчинили тоді так, як радили сенатори й бажали великопо- ляни. Шведські жовніри рядові з молодшими своїми офіцерами

536 інші дані: з 12 персонами. були під польським конвоєм відпущені додому, а генерал Вітемберг

з тридцятьма значнішими персонами 536 затриманий і на певний час

537 Незабаром Вітемберг там і помер. відісланий ДО Замостя 537.

о2° Контрибуція була 1200 тисяч золотих.

°2' Татари не брали участі в перетрактації. Вони поривалися взяти свою частину здобичі.

91, Ходив Д. Виговський на Київ двічі: в 1658 p. і в 1659 p. Але другий похід був близько 30 серпня і разом з поляками. Це сталося після Конотопської битви. Опис, який подає Величко, збігається з подіями 1658 p. Величко сплу

У такий спосіб звільнилися з-під Збаража ляхи; однак, доки ті мирні трактати до решти не завершилися, не рушалися обозом і безборонно ходили по постановлених у козацьких таборах базарах, де купували собі харчі, за які платили надзвичайно дорого, а бувало, що козаки в час тих торгів крадькома хапали їх і силою, поганці, продавали татарам. Від цього утримували поляків їхні одноначаль- ники, проте через дошкульний голод, що був поміж них, ніхто не міг їм те заборонити, і на тих базарах їх погинуло ледве не стільки, скільки погинуло в самій облозі, виконуючи найбільше на собі ту просту приказку: «Пливли, пливли, та на березі втонули».

<< |
Источник: Самійло Величко. Давньоруські та давні українскі літописи. Том 1. Київ - 1991. 1991

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 9.1. Категория интереса в страховании
 2. Механизм стимулирования снижения риска.
 3. Линейный механизм стимулирования
 4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
 7.   Статья вторая  
 8. Фредерик Стендаль
 9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
 10. Ислам и национализм
 11. Философия и становление национального самосознания
 12. ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
 13. О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И СТИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 14. Политический реализм
 15. Эпилог (для наивных студентов)
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -