<<
>>

2.3 Методика роботи соціального педагога з обдарованими дітьми

Соціальний педагог організовує для батьків консультації спеціалістів з метою виявлення індивідуальних задатків дитини, здійснює постійний контроль між вчителями і батьками. Він організовує творчу діяльність дітей, частково приймаючи участь в створені Будинків дитячих творчості (зазвичай на базі Будинків піонерів), де в самих різноманітних видах діяльності реалізуються творчі можливості талановитих дітей.

Одна із проблем обдарованих дітей – шкільне навчання. Часто талановиті діти, щоб не привертати до себе уваги вчителів і не визивати негативної реакції однокласників, працюють нижче своїх здібностей, що заважає педагогам виявляти таких дітей. В результаті їх потенційні можливості не розвиваються.

Та навіть, коли вчитель помітив здібності дитини, йому ніколи займатися з нею на уроці. Її він запитує рідше, чим інших учнів, оскільки впевнений, що ця дитина знає урок. Такий учень залишений сам собі, він якби на особливому положенні. В результаті він відокремлюється від учнівського колективу, в ньому формуються якості характеру, знижується успішність.

Навчання, необхідна обдарованій дитині, можна забезпечити тільки гнучкими методами навчання. Більш пристосована для цього система сільської мало комплексної школи, де діти різного віку вчаться в одному класі. В міських школах вже зараз практикуються екстернатне або прискорене навчання з одного або двох предметів, відвідування навчаючихся вузівських лекційно тих предметах, з яких вони встигають.

Про прискорені класи на початку XX ст. російський філософ В.В. Розанов писав :„Обдарований учень не змучується зовсім, не змучується ніколи працювати над змучуючим його предметом” . Він вважав, що в розвитку таланту поможуть спеціальні книжки, спеціально підготовлені творчі вчителі і раціонально організований навчальний процес.

В ряді шкіл практикується перехід обдарованих дітей в більш старші класи, однак тут виникає ряд проблем.

Потрапляючи в клас різних собі по розумовому потенціалу, ці діти фізично і соціально залишаються у своєму віці. Звідси невроди, не вміння спілкуватися, відірваність від побуту, життєвих проблем. Крім цього, дитина потрапляє у великий потік нової інформації, що викликає нервову психологічну перенагрузку.

Якщо зі сторони вчителів - предметників є показники для переходу дитини більш старший клас, соціальний педагог повинен уважно ознайомитися з тією дитиною, проконсультуватися з психологом і тільки тоді давати батькам поради про її подальше навчання.

Соціальний педагог пропонує батькам звернути увагу на наступні моменти:

Чи достатньо дитина фізично розвинена, щоб разом зі старшими дітьми приймати участь в іграх і заняттях? Якщо ні, у нього може скластися про себе думка як про відстаючого, причому не тільки фізично, но можливо і розумово. Вчителі можуть швидко забути її істинний вік і неадекватними вимогами посилять це її негативне переживання;

Чи володіє вона достатніми розумовими здібностями щоб на рівних грати зі старшими дітьми? Якщо вона завжди грає в групі роль молодшої і відповідно себе веде, то діти, швидше за все виключають її з гри, а це її засмучує;

Чи достатньо вона соціально дозріла, щоб проводити в школі весь день в оточені старших дітей? П’ять днів в тиждень по вісім годин в день вести себе так, як ніби ти старший, чим ти є, - це вимагає не малих зусиль. Чи слід покладати таку ношу на плечі дитини на всі шкільні роки?

Як правило, навіть для самих обдарованих дітей вимагає створення у старших класах – це не найкраще вирішення. Більш корисним буває забезпечення їх додатковим навантаженням, як в школі, так і по за нею.

Розвиток і навчання обдарованих дітей вимагає створення спеціальних навчальних закладів – ліцеїв і гімназій для обдарованих, спеціальних класів в масових загальноосвітніх школах. Тут може здійснюватися і індивідуальний підхід і прискорене навчання.[2; 124-126 ]

Розвиток творчі здібності обдарованих у системі початкового образования

Кваліфікаційна робота на вищу кваліфікаційну категорию

| | |Стор.

| |Запровадження | |3-5 | |Глава 1. |Психолого- педагогічні основи роботи з| | | |обдарованими дітьми. | | | |1.1 Визначення понять здатність, |6-9 | | |обдарованість. | | | |1.2 Здатність і обдарованість в молодшому |9-16 | | |шкільному віці | | | |Специфіка « дитинства» |16-18 | | |1.4 Виявлення й роботу з обдарованими |18-23 | | |дітьми. | | | |1.5 Узагальнення досліджень творчої |24-29 | | |активності молодших школярів. | | |Глава 2 | Програма розвитку | | | |мови і літературної творчості обдарованих| | | |дітей. | | | |Педагогічні ідеї, мети програми. |30-32 | | |Індивідуальна програма розвитку мови і |33-49 | | |літературної творчості. | | | |Аппробация запропонованої програми на |49-56 | | |практиці. | | |Укладання | |57 | |Література | |58-60 | |Додаток | | |

Введение

Актуальність теми исследования.

У динамічному, мінливому світі, суспільство значно частіше переосмислює соціальне замовлення школі, коригує чи докорінно змінює цілі й завдання шкільного образования.

Головна мета, що раніше визначалася як формування основ усебічно і гармонійно розвиненою особистості, виховання людей, володіють основами наук зараз у тому, щоб акцентувати виховання особистості активної, творчої, яка усвідомлює глобальні проблеми людства, готової посильно брати участь у їх решении.

Зараз необхідні люди, мислячі не шаблонно, вміють шукати нові шляхи вирішення запропонованих завдань, знаходити вихід із проблемної ситуации.

Ще однією з актуальних завдань є індивідуального підходу і приймати допомогу кожного учня. Розвиток індивідуальних здібностей, для прояви особистості кожного ученика.

Не недавно вважалося, що рівні й інтелектуально плані, й у емоційному. Треба тільки дуже навчити їх почати думати, співпереживати, вирішувати складні логічні завдання. Проте досвід сучасної школи показує, що є різницю між учнями. Виділяються діти з більшу розвиненість інтелектом, ніж в їх однолітків, зі здібностями творчості, з умінням класифікувати, узагальнювати, знаходити взаємозв'язку.

Вони постійно перебувають у пошуку відповіді свої запитання, допитливі, виявляють самостійність, активны.

Казалось б, що таким дітей повинно бути негараздів школі, проте, насправді виходить наоборот.

Школа більшою мірою орієнтується на середнього учня. На уроці вчитель прагне підтягти з програмного рівня всіх студентів, а сильні, неординарні учні залишаються поза увагою. Поступово вони перетворюються на поверхневих зазнаек і стають далеко ще не найкращими учнями. Часто у перших класах помітні детей-почемучек, котрі щось запитують, чимось цікавляться, хочуть більшого обсягу, глибини матеріалу. Проте, розмовляючи з вчителями дізнаєшся, що у середній ланці таких дітей дедалі менше, а старших класах залишаються единицы.

Одарённые діти з більшою цікавістю чекають вступу до школи, але незабаром від початку занять можна знайти, що необычайность розумових можливостей дитини стає проблемою як родині, але й вчителів. Труднощі справді возникают.

Таких дітей очікують як радості вчення, але й розчарування і конфлікти. Саме з нього, найбільш допитливим, часто стає нудно в класі. Більшості вчителів просто колись піклуватися про одарённом дитині, інколи ж їм навіть заважають учні з вражаючими знаннями, з не завжди зрозумілою розумової активностью.

Іноді педагог збирається приділяти таким учням особливу увагу, давати складніші завдання, а згодом ці наміри забуваються, не виконуються. Діти, випереджаючі своїх ровесників, прагнуть привернути увагу. Стрімкий виконання завдань, готовність правильно відповісти питанням вчителя - їм бажана розумова гра, змагання. У цьому таким дітям ба, що вдається дізнатися й про зробити на уроці. Часто в початкових класах найбільш розвиненого учня перестають запитувати, хіба що не помічаючи його готовності до відповідальності. Якщо настійливо намагається щось сказати чи запитати, вчитель починає докоряти йому через те, що він « выскочка».

Через війну дитина стає дедалі менш активним на уроці, переключається чогось стороннє, та заодно їй немає уникнути невдоволення педагога.

Так, спочатку ентузіаст шкільних занять, одарённый дитина воліє хворіти, лиш би відвідувати уроки, починає ненавидіти домашні задания.

Найбільш здатні діти потребують навантаженні, що б подстать їх розумовою силам, але наша середня школа, крім «середньої» програми, частіше зовсім небагато їм запропонувати не может.

Отже, виникає протиріччя між вимогами нашого суспільства та справжнім станом справ у школі. З одного боку держава вимагає активну, творчу особистість, з другого боку школа орієнтується на середнього ученика.

У зв'язку з цим, гадаю, виникла потреба у проведенні спеціального дослідження із метою вдосконалення процесу навчання, активізації пізнавальної діяльності. На першому плані виходить актуальна проблема- роботу з дітьми, випереджаючими своїх ровесників, з ознаками неабиякого интеллекта.

Вислів «одарённые діти» вживається дуже широко. Якщо дитина виявляє незвичні успіхи у вченні чи творчих заняттях, значно перевершує однолітків, це може називати обдарованим. Численні праці (Венгер Л.А, Гильбух Ю.З, Лейтес М.С, Бурменская Г.В) присвячені розгляду поняття- одарённый дитина, виявлення дітей, особливостям роботи із нею, їх психологічним проблемам. Останніми роками проблема різниці між дітьми по одарённости « вийшов із тіні» і тепер великий інтерес. Безсумнівні реальність, і значимість цієї проблемы.

Яких дітей називають обдарованими? Як відбувається їх подальше розвиток? Що б зробити їх підтримки? За такими питанням нагромаджено чималий досвід. З 1975 року існує Світовий раду з обдарованим талановитою дітям, який координує роботу з вивченню, навчання й виховання дітей, організує міжнародні конференции.

Мене зацікавив питання розвитку промови, творчого уяви обдарованих дітей, їх літературної творчості. Аналізуючи літературу різних авторів у питанні, можна назвати, що з общепедагогических проблем є проблема мовної діяльності. Вона поки мало исследована.

<< | >>
Источник: ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДИТЕЙ. Лекція. 2016

Еще по теме 2.3 Методика роботи соціального педагога з обдарованими дітьми: