<<
>>

ЗНАХІДКИ КІСТКОВИХ РЕШТОК НЕАНДЕРТАЛЬЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

На території України кісткові рештки не­андертальців виявлено тільки в Криму. Повідо­млення про можливі останки неандертальців в гроті Прийма на Львівщині не підтвердилися.

Киїк-Коба - печера в Криму, за 25 км на схід від Сімферополя, 7 км на південь від с.

Зу'і. В пе­чері на невеликій глибині досліджено 2 культур­них шари мустьєрського часу. У 1924-1925 ро­ках тут проводив розкопки відомий археолог Г. Бонч-Осмоловський. У верхньому шарі тра­пились рештки двох індивідів: дорослого і ди­тини 5-8 місяців. На підставі специфічних мор­фологічних ознак чеський антрополог Е. Влчек дійшов висновку про близькість антропологіч­ного виду до близькосхідних неандертальців типу Табун. На нижчому рівні (шар VI) знайдені окремі кістки дорослого неандертальця віком 35-45 років, зростом 155-160 см. Відзначені дея­кі патологічні зміни в коліні (можливо, від дов­гого стояння на колінах?), а також деформації кісток правої стопи (перелом чи обмороження?) [Степанчук, 2006, с. 37].

У культурному шарі трапилася багата кам’яна індустрія артефактів, що включає не­великі рубила, скребла, наконечники і гостро­конечники. Матеріали датовані рис-вюрмським часом, хоч можливий і пізніший вік.

Заскепьна VI (Колосовська стоянка) - пе­черна багатошарова стоянка в Східному Криму. Тут в різні роки київським археологом Ю. Коло­совим відкрито багато фрагментів розрізнених решток неандертальців (5-7 особин). У шарі II в 1978 р. відкрито фрагменти черепа та інші кіст­ки особи 10—12 років. В шарах 111 і 111а - в 1972, 1973 і в 1978 рр. - розрізнені кістки дітей і під­літків. Усі вони мали виразні риси подібності до близькосхідних неандертальців (Е. Данилова). Крем’яна індустрія усіх культурних шарів одно­типна і належить до т.зв. східного мікоку (пере­важають двобічно оббиті знаряддя типу скребел і ножів, наконечників).

Заскельна V - печера чи rpoτzнеподалік від попередньої стоянки. Досліджена так ca∣to Ю.

Колосовим у 1974 р. У відкладазс-^йайдено фрагмент черепа дитини 5-6-літнього віку, що

Рис. 96 План розколу з рештками житла неандертальців (кругова викладка з кісток мамонта). Стоянка Молодо- ве і на правому березі Дністра в Чернівецькій обл. Розкопки О. Черниша 1959 р

Рис. 97. Фото решток житла неандертальця (кругова викладка з кісток мамонта) Стоянка Молодове І

Рис. 98. Скупчення кісток мамонта Стоянка Молодове І

має деякі сапієнтні риси. Археологічний супро­воджувальний матеріал такий самий - мікок типу Ак-Каї.

ЗаскелънаV (траншея). Антропологічні та археологічні матеріали виявлені Ю. Колосовим - фрагментована фаланга кисті дорослого неан­дертальця 1970 р. на схилі, нижче самої стоянки (перевідкладені в пізніший час), фрагмент чере­па жінки-неандерталки 25-річного віку. Архео­логічна індустрія аналогічна - мікок.

За даними радіовуглецевого аналізу, усі за- скельненські знахідки мають вік 30-40 тис. р., тобто, належать до кінцевої фази існування не­андертальців як виду [Степанчук, 2006, с. 37- 39).

Пролом II - також багатошарова печерна стоянка у Східному Криму, у культурному шарі якої у 1981 р. знайдено фрагмент кисті доросло­го неандертальця.

Старосілля - багатошарова стоянка у Південно-Західному Kp∏Nty. Під час розкопок О. Формозова у 1953 р. знайдено скелет дитини віком близько 2 років, що належав Homo sapiens. Сьогодні ця знахідка ставиться під сумнів як приналежна до часу формування культурного шару середнього палеоліту (можливо, впускне захоронения Х1Х-ХХ ст.).

4.5.

<< | >>
Источник: Ситник Олександр. Культурна антропологія: походження людини і суспільства. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. - 180 с.. 2012

Еще по теме ЗНАХІДКИ КІСТКОВИХ РЕШТОК НЕАНДЕРТАЛЬЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -