<<
>>

3.1.3 Поняття про магнітні аномалії

Оцінка магнітометричного стану місцевості. Оцінка магнітометричного стану місцевості проводиться з метою встановлення можливості застосування магнітної стрілки бусолі для визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямків у даному районі.

За основну характеристику магнітометричного стану місцевості береться максимальне значення градієнта магнітного схилення , яке визначається по ізогонах – лініям однакового магнітного схилення, що зображуються на картах масштабу 1 : 1 000 000 та 1 : 500 000 пунктирними лініями малинового кольору або порівнянням магнітних схилень двох суміжних карт великого масштабу.

Визначення по карті масштабу 1 : 1 000 000 або 1 : 500 000

1. Нанести на карту межі району, магнітометричний стан якого оцінюється, рис.3.22.

2. Виміряти найкоротшу відстань S км (через позначений район) між сусідніми ізогонами, значення магнітного схилення яких відрізняється на 1° (0-17).

Рисунок 3.22 – Оцінка магнітометричного стану району

3. Обчислити максимальне значення градієнта магнітного схилення за формулою:

(3.31)

Визначення по двох суміжних аркушах карти.

1. Визначити для поточного року величини магнітного схилення і для кожного аркуша карти за формулою (3.20).

2. Виміряти відстань між центрами аркушів карт S км, рис.3.23.

Рисунок 3.23 – Визначення по двох суміжних аркушах карти

3. Обчислити максимальне значення градієнта магнітного схилення за формулою:

(3.32)

Якщо обчислене максимальне значення градієнту магнітного схилення перевищує допустиме значення – 0-10 на 10 км, – то використовувати магнітну стрілку для визначення дирекційних кутів не дозволяється.

У районах площинних аномалій та точкових аномалій (позначаються на картах масштабу 1 : 1 000 000 або 1 : 500 000 малиновою штриховкою і крапками малинового кольору відповідно) використання магнітної стрілки для визначення дирекційних кутів також не дозволяється.

Через значний вплив магнітних збурень на значення магнітного схилення не можна визначати дирекційний кут за допомогою магнітної стрілки бусолі і у районах, географічна широта яких перевищує 65°.

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме 3.1.3 Поняття про магнітні аномалії:

 1. § 1. Поняття і значення складу злочину
 2. 3.Поняття про деліквентну поведінку.
 3. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика паранойяльної психопатії.
 4. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика епілептоїдної психопатії.
 5. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика циклоїдної психопатії.
 6. 4.Класифікація олігофреній. Поняття про олігофренії.
 7. 2.Поняття про психопатії.Коротка характеристика істероїдної психопатії.
 8. 2.Поняття про деонтологію в патопсихології. Основні принципи деонтології
 9. 3.Поняття про психопатії. Коротка характеристика астенічної психопатії.
 10. 4.Поняття про психопатії. Коротка характеристика збудливої психопатії.
 11. 4.Поняття про психопатії.Дані патопсихологічного обстеження при епілептоїдній психопатії.
 12. 4.Поняття про психопатії. Дані патопсихологічного обстеження при циклоїдній психопатії.
 13. 4.Поняття про психопатії. Дані патопсихологічного обстеження при істероїдній психопатії.
 14. 4.Поняття про психопатії.Дані патопсихологічного дослідження при епілептоїдній психопатії.