<<
>>

висновки

Підбиваючи підсумок нашого дослідження, ми можемо зробити висновок, що в Гетьманщині 1660—1666 pp. знайшли відображення всі ті процеси, які спостерігалися в попередній період і стали причинами початку Руїни.

Боротьба старшинських угруповань за владу в 60-х роках ще більше загострилася і призвела до двогетьман- ства і поділу Гетьманщини — спершу де-факто, а потім і де-юре. Соціальна напруженість сягнула свого апогею. “Анархо-руїнницький” елемент в особі покозачених і запорожців використовувався I. Брюховецьким для здобуття гетьманської влади і призвів до кривавої Чорної ради, що відкрила шлях до вседозволеності й ігнорування старшинської адміністрації. Згодом I. Брюховецький сам став жертвою страшного “джина” свавілля й анархії, що визрівав у Гетьманщині від початку Хмельниччини, і якого він випустив на волю влітку 1663 року.

Жорстка політика Москви стосовно Гетьманщини, прагнення негайно вирішити всі спірні питання і позбавити “свавільних” гетьманів реальної влади спричинили “Чуднівську катастрофу” 1660 року. Цей розгром російських військ став переломним моментом у всій зовнішній політиці Московської держави і змінив ставлення царського уряду до українського питання. Саме з цього моменту на відновлених російсько-польських мирних переговорах Москва вперше відмовляється від Правобережжя і навіть пропонує віддати полякам лівий берег Дніпра. Мир з Польщею і повернення сіверських земель виходять для царського уряду на перший план. 3 другого боку, переконавшись у нездійсненності своїх воєнних амбіцій, Річ Посполита стала зговірливішою на мирних переговорах, задовольняючись лише Правобережною Україною. У січні 1667 p. було укладене Андрусівське пе- ремир’я. Для Гетьманщини воно означало закріплення територіального розколу де-юре.

Обрання гетьманом Лівобережжя I. Брюховецького (1663 p.) і завершення мирних переговорів з Річчю Посполитою ¢1667 p.) відкривали для Москви можливість піти шляхом обмеження автономії Гетьманщини.

Політика російської влади, спрямована на урізування автономії Гетьманщини, відмова від Правобережжя, отже, і від підтримки визвольного руху, що розгортався там, — усе це зумовило посилення традиційно впливового “кримського” угруповання. У листопаді 1666 p. П. Дорошенко розгромив поляків і присягнув на вірність Кримському ханству. У 1668 p. він контролював практично всю Гетьманщину, але втримати здобуту владу не зумів. Москві вдалося знову розколоти старшину й укласти в 1669 році Глухівські статті з лівобережним гетьманом Дем’яном Многогрішним. За цими статтями московські воєводи залишалися у всіх основних містах України, але їхнє втручання у внутрішні справи було обмежено до мінімуму, а гетьманам надавалося право брати участь у мирних переговорах Москви. По суті, царському уряду довелося піти на деякі поступки. Але мир із Польщею і розкол Гетьманщини зв’язував гетьманам руки, робив їх більш поступливими і відкривав можливість для подальшої ліквідації Гетьманщини.

<< | >>
Источник: Руїна Гетьманщини. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської ради-2 до Ан- друсівської угоди (1659—1667 pp.) / Пер. з рос. Л. Білик. — K.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”,2003. — 644 c.. 2003

Еще по теме висновки:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -