<<

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ........... З

Розділ І. СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИ­ТОРІЇ УКРАЇНИ (VII ст. до н. е. — VI ст. н. е.) . . 5

1. Виникнення стародавніх держав ..... 5

2. Скіфія ...........

7

3. Античні міста-держави ....... 10

4. Боспорське царство ........ 12

5. Стародавні східні слов'яни ...... 14

Розділ II. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ ........ 17

1. Утворення Української держави — України-Русі . . 17

2. Суспільний лад ......... 21

3. Державний лад ......... 23

4. Право ........... 25

Розділ III. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО ГА­ЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА . . 32

1. Утворення Галицько-Волинського князівства ... 32

2. Суспільний лад ......... ЗЕ

3. Державний лад ......... 37

4. Право ........... 35

Розділ IV. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПО­ЛИТОЇ ........,, 41

1. Приєднання українських земель до Великого князівст­ва Литовського та до Польщі ...... 41

2. Суспільний лад ......... 4'і

3. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ . 59

4. Державний лад ......... 6!і

5. Право ........... 68

Розділ V. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО В УКРАЇНІ У ПЕРІОД НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ (1648-1654 рр.) ...... 73

1. Антикріпосницький і національно-визвольний характер народної війни ..... .... 73

2. Суспільний лад ......... 75

3. Державний лад ......... 80

4. Право ........... 83

5. Входження України до складу Росії та його наслідки 85

Розділ VI. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО КО­ЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (середина XVII—кінець XVIII ст.) ...... 87

І. Соціально-політичне становище України під владою іноземних держав ........ 87

2. Входження Правобережної України до складу Росії 89

3. Суспільний лад ......... 92

293

4. Державний лад ...... 97

5.

Ліквідація автономного устрою України 100

6. Право ........... ЮЗ

Розділ VII. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ПО­ЛОВИНІ XIX ст. по

1. Криза і розпад феодально-кріпосницького ладу: . 110

2. Суспільний лад ........ 112

3. Державний лад ........ 116

4. Право .......... 119

Розділ VIII. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. . 123

1. Скасування кріпосного права ...... 123

2. Суспільний лад ......... 125

3. Державний лад ........ 126

4. Право ........... 130-

Розділ IX. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО ЗА­ХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПЕРІОД АВ­СТРІЙСЬКОГО ПАНУВАННЯ (1772—1918 рр.) . 134

1. Загарбання західноукраїнських земель Австрією . , 134

2. Органи урядової адміністрації . . . . . 135-

3. Органи самоврядування . . . . . . . 14&

4. Право ........... 147

Розділ X. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕР­ЖАВИ (1917—1920 рр.) ...... 152

1. Розпад Російської імперії та відродження Української держави .......... 152'

2. Система органів Центральної Ради . . . . . 154

3. Жовтневий переворот більшовиків. Його вплив на

Україну .......... 158

4. Четвертий універсал і проголошення України неза­лежною демократичною державою . . . . . 161

5. Українська держава за гетьмана П. Скоропадського . 168

6. Українська держава за Директорії . . . . 170

Розділ XI. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО ЗА­ХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918—1923 рр.) ........ 173

1. Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР . . 173

2. Державний лад ЗУНР ....... 177

3. Законодавча діяльність ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР 184

4. Падіння ЗУНР і ......... 188

Розділ XII. УТВОРЕННЯ СРСР ТА ЗМІНИ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ... 192

1. Передумови утворення і юридичне оформлення СРСР 1Д2

2. Прийняття загальносоюзної Конституції і дальший

розвиток конституційного законодавства УРСР . . 195

3. Перебудова державного апарату; УРСР .... 200

4.

Адміністративно-територіальна реформа .... 202

5. Кодифікації та характеристика права , . . , 206

ВХОДЖЕННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ТА ПІВ­НІЧНОЇ БУКОВИНИ ДО СКЛАДУ УКРАЇНИ (1939—1940 рр.) . . . . . . . . 21Ї

1. Окупація західноукраїнських земель та їхнє соціально-політичне становище у складі іноземних! держав . . 211

2. Входження Західної України та Північної Буковини до СРСР та його юридичне оформлення . . . 223»

Розділ XIV. ЗМІНИ В ДЕРЖАВНОМУ АПАРАТІ ТА ПРАВІ УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 231

1. Напад фашистської Німеччини на Радянський Союз. Спроби відновлення Української держави . . . 231

2. Розчленування території України і характеристика окупаційного режиму ........ 238

3. Державний лад ......... 241

Розділ XV. ОРГАНІЗАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НА­РОДНОЇ ВЛАДИ В ЗАКАРПАТТІ 1944—1945 рр. 249

1. Соціально-політичне становище Закарпаття у складі Чехословаччини ......... 249

2. Створення і діяльність органів народної влади. Вхо­дженні Закарпаття до УРСР ...... 254

Розділ XVI. РОЗПАД СРСР ТА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇН­СЬКОЇ СУВЕРЕННОЇ, НЕЗАЛЕЖНОЇ, СОБОР­НОЇ ДЕРЖАВИ . ...... 260

1. Процес перебудови і зміни в суспільно-політичному житті України ......... 260

2. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. ......... 272

3. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. ........... 275

' 4. Державне будівництво в Україні на сучасному етапі 278

і СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ....... 289

<< |
Источник: КУЛЬЧИЦЬКИЙ Володимир Семенович, НАСТЮК Михайло Іванович, ТИЩИК Борис Йосипович. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ. 1996

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 9.1. Категория интереса в страховании
 2. Механизм стимулирования снижения риска.
 3. Линейный механизм стимулирования
 4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
 7.   Статья вторая  
 8. Фредерик Стендаль
 9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
 10. Ислам и национализм
 11. Философия и становление национального самосознания
 12. ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
 13. О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И СТИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 14. Политический реализм
 15. Эпилог (для наивных студентов)