<<
>>

Требования к заключениям и рекомендациям комитетов ВРУ.

Постійні комісії подають на розгляд Верховної Ради України та її Президії свої висновки, рекомендації на підготовлені ними законопроекти чи проекти інших актів. Оформлення документів постійних комісій має відповідати вимогам, встановленим Регла-ментом Верховної Ради.

Висновки постійних комісій за наслідками попереднього розгляду проекту законодавчого акта повинні містити:

1) обгрунтування доцільності його розробки чи прийнят-тя;

2) загальну характеристику проблем, вирішенню яких сприятиме прийняття даного законопроекту;

3) фінансово-економічне обгрунтування в разі, якщо реалізація законопроекту потребує матеріальних витрат;

4) пропозиції про запровадження нової статті бюджету щодо збільшення чи зменшення урядових надходжень або оподаткування;

5) аналіз того, чи не зумовить прийняття зако-нопроекту додаткову інфляцію.

До висновку постійної комісії кожен з її членів може подати свої додаткові зауваження чи окрему думку.

Висновки або рекомендації постійних комісій щодо обрання, призначення або затвердження Верховною Радою кандидатур посадових осіб повинні містити:

1) перелік документів щодо посадової особи, які розглянула постійна комісія, відповідно до чинного законо-давства;

2) висновки кваліфікаційної комісії і постійної комісії щодо рівня кваліфікації та освіти кандидата на посаду;

3) перелік документів, які додатково витребувала постійна комісія для ознайом-лення із службовою кар'єрою кандидата на посаду;

4) чітко виражену точку зору постійної комісії щодо схвалення чи заперечення стосовно кандидатури посадової особи;

5) обгрунтування і мотиви прийнятого рішення.

Висновок постійної комісії щодо нагляду і контролю за діяльністю органів державної виконавчої влади або посадової особи повинен містити конкретні посилання на статті законо-давчих актів України, що передбачають норми, які порушує або неналежно виконує цей орган чи посадова особа, з зазначенням фактів, які це підтверджують.

Висновок повинен складатися з мотивувальної і резолютивної частин. Має бути зазначено місце і час розгляду питання, перелік членів постійних комісій, присутніх на засіданні, а також прізвище, посада, освіта, стаж роботи посадової особи у разі розгляду її кандидатури постійною комісією.

Висновок повинен містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи органу чи посадової особи.

У разі надходження або висловлення пропозиції про недовіру посадовій особі та про звільнення її із займаної посади постійна комісія зобов'язана відтворити цю пропозицію у своєму висновку та підготувати проект відповідного документа, якщо вирішення цього питання належить до компетенції Верховної Ради.

У висновку повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією, та мотивації щодо відповідальності посадової особи, рівня відповідності її займаній посаді та рекомендації щодо здійснення інших організаційних заходів.

<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по конституционному праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме Требования к заключениям и рекомендациям комитетов ВРУ.:

  1. Требования к заключениям и рекомендациям комитетов ВРУ.