>>

1. Поняття та система трудового права.

Трудове право України являє собою сукупність правових норм, що регулюють суспільно-трудові відносини, які виникають у зв'язку із реалізацією громадянами та іншими фізичними особами своїх здібностей до праці для виробництва матеріальних і духовних благ.

Система галузі права взагалі – це об’єктивно обумовлене об’єднання взаємопов’язаних , внутрішньо погоджених правових норм, розподілених по різним підрозділам. Система трудового права України становить структуру взаємопов’язаних норм, що регулюють відокремлену сферу суспільних відносин, що виникають із застосуванням праці в суспільному житті. Трудове право України складається з двох частин: загальної і особливої. Загальна – норми, що є єдиними для всіх трудових відносин, визначають принципи правового регулювання, джерела трудового права України, класифікують суб’єктів трудового права, визначають правове становище професійних спілок і трудових колективів, поняття, порядок підготовки і укладання колективних договорів, класифікують правові відносини, що виникають із застосування праці, визначають поняття працевлаштування і його правові форми. Особлива частина – норми, що регулюють окремі елементи трудових відносин, порядок виникнення, зміни та припинення їх, тривалості праці та відпочинку тощо. Оскільки Україна з 1954р.

є членом Міжнародної Організації Праці – до системи трудового права України слід віднести також двосторонні та багатосторонні договори, акти , прийняті МОП і ратифіковані Україною, інші міжнародні правові акти та консульські угоди. Особливо слід відмітити, що система законів про працю України є кодифікованою – Кодекс Законів про Працю України.
| >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по трудовому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 1. Поняття та система трудового права.:

 1. 1. Поняття i предмет аграрного права
 2. Поняття та джерела трудового парва
 3. 1. Поняття та система трудового права.
 4. 5. Предмет і система трудового права як науки.
 5. 18. Трудовий колектив і його органи як суб'єкти трудового права.
 6. 19. Поняття і система правовідносин по трудовому праву.
 7. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 8. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 9. 3. Злочини проти трудових прав громадян
 10. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 11. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав
 12. 1.4. Основні тенденції розвитку трудових прав на початку ХХІ ст.
 13. 1.5. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: поняття та структура
 14. 2.1. Нормативне закріплення основних трудових прав працівників