>>

ЗМІСТ

Сторінки

ВСТУП 4

Розділ І

МЕТОДОЛОГІЯ, СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА

ДЖЕРЕЛА вивчення ПРОБЛЕМИ

1.1. Світоглядні засади та методи дослідження 12

1.2. Вивчення пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи 17 1.3.

Характеристика джерел 62 РОЗДІЛ ІІ ПоміщиЦТВО як соціальнО-ЕКОНОМІЧНИЙ тип

2.1. Походження поміщиків України: регіональні відмінності 75 2.2. Проблема ідентифікації поміщиків пореформеної доби 90

РОЗДІЛ ІІІ

ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ПОМІЩИЦТВА

3.1. Оренда на поміщицьких землях 117

3.2. Застава землі 142

3.3. Мобілізація землі як фактор соціальної еволюції поміщицтва 162

3.4. Зрушення в землеволодінні 175

РОЗДІЛ ІV

Організація ПОМІЩИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

4.1. Управління маєтками 192

4.2. Матеріально-технічна забезпеченість 210

4.3. Залучення робочої сили 223 РОЗДІЛ V ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОМІЩИКІВ

5.1. Сільськогосподарське виробництво 265

5.2. Організація промислового виробництва 297

5.3. Участь у фінансово-торговельному підприємництві 313

5.4. Ефективність поміщицьких господарств 341

РОЗДІЛ VІ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ПОМІЩИЦТВА

6.1. Основні риси способу життя 358

6.2. Доброчинно-меценатська діяльність 376 ВИСНОВКИ 394

ПОСИЛАННЯ 406

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 463

ДОДАТКИ 494

| >>
Источник: Надія Романівна Темірова. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОМІЩИЦТВА УКРАЇНИ в 1861-1917 рр. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Київ - 2003. 2003

Еще по теме ЗМІСТ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -