>>

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень................................................................................. 4

ВСТУП....................................................................................................................

5

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ................................................... 13

1.1. Еволюція виконання позбавлення волі персоналом установ виконання

покарань.................................................................................................................. 13

1.2. Персонал Державної пенітенціарної служби України як суб’єкт кримінально -

виконавчих правовідносин.................................................................................. 32

1.3. Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення

персоналом виконання покарань у виді позбавлення волі............................. 44

Висновки до розділу 1 .......................................................................................... 60

РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ КАРАЛЬНО-ВИПРАВНОГО ВПЛИВУ НА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ................................................................................... 63

2.1. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог

режиму й безпеки в установах виконання покарань....................................... 63

2.2. Забезпечення персоналом залучення до праці осіб, які відбувають покарання в

місцях позбавлення волі........................................................................................ 91

2.3. Забезпечення персоналом соціально-виховної роботи із засудженими, надання

загальноосвітніх послуг та професійно-технічного навчання.....................

100

Висновки до розділу 2......................................................................................... 117

РОЗДІЛ 3. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ......................................................................... 121

3.1. Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на

засуджених.......................................................................................................... 121

3.2. Кримінально-виконавчі напрямки, що обумовлюють удосконалення

кримінально-виконавчої служби України..................................................... 138

3.3. Заохочувальні норми кримінально-виконавчого права як засіб формування

правомірної поведінки засуджених до позбавлення волі............................... 155

Висновки до розділу 3......................................................................................... 167

ВИСНОВКИ......................................................................................................... 171

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................... 182

ДОДАТКИ............................................................................................................. 211

| >>
Источник: ПАВЛОВ Володимир Григорович. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя-2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 9.1. Категория интереса в страховании
 2. Механизм стимулирования снижения риска.
 3. Линейный механизм стимулирования
 4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
 7.   Статья вторая  
 8. Фредерик Стендаль
 9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
 10. Ислам и национализм
 11. Философия и становление национального самосознания
 12. ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
 13. О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И СТИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 14. Политический реализм
 15. Эпилог (для наивных студентов)