>>

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................................. 4

РОЗДІЛ 1 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ ЗБРОЇ....................................

12

1.1. Зброя як категорія адміністративного права...................................................... 12

1.2. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї................................................................................................................................................ 31

1.3. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку........................ 54

Висновки до розділу 1...................................................................................................... 78

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ ЗБРОЇ.......................... 82

2.1. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні............................... 82

2.2. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу

зброї...................................................................................................................................... 99

2.3. Поняття, зміст і класифікація видового об’єкта правопорушень у сфері

обігу зброї............................................................................................................................ 123

Висновки до розділу 2...................................................................................................... 138

РОЗДІЛ 3 ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕЛІКТІВ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ ЗБРОЇ........................................................................................................

141

3.1. Предмет адміністративних деліктів, пов’язаних із порушенням правил

обігу зброї............................................................................................................................ 141

3.2. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної

сторони адміністративного проступку.......................................................................... 155

3.3. Суб’єктивні елементи складів адміністративних правопорушень у сфері

обігу зброї.............................................................................................................................. 177

3.4. Шляхи вдосконалення адміністративної відповідальності у сфері обігу

зброї в Україні....................................................................................................................... 192

Висновки до розділу 3......................................................................................................... 201

ВИСНОВКИ........................................................................................................................ 208

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................................... 212

ДОДАТКИ........................................................................................................................... 259

| >>
Источник: ВАСИЛЬЄВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ: