ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………...4

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЧНІ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………………………..20

1.1. Стан наукової розробки проблеми……………………………………..…20

1.2.

Джерельний комплекс дисертації………………………………………....3

1.3. Теоретико-методологічний інструментарій дослідження.........................3

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………

2.1. Історіографія зародження національних традицій у княжу добу..............6

2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України............................................................................................................8

2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції

(1917 – 1921 рр.)............................................................................................1

РОЗДІЛ 3. ВІДОБРАЖЕННЯ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ РЕСПУБЛІКАНСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ДОСВІДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

3.1. Вічеві традиції в політичній системі України-Русі....................................1

3.2. Козацькі ради – новий етап українського народовладдя...........................1

3.3. Національно – правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921 рр. ...........................................................................22

3.4. Національне підгрунтя трансформації політичної системи незалежної України..........................................................................................................24

РОЗДІЛ 4. ОСМИСЛЕННЯ В ІСТОРІОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ……………………..25

4.1.

Виконавча влада в Київській та Галицько-Волинській державах............2

4.2. Система державного управління козацько-гетьманської доби.................2

4.3. Виконавчі структури в державних утвореннях доби Української

революції (1917 – 1921 рр.).........................................................................3

4.4. Структура та характер радянської виконавчої влади................................32

4.5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України.......................3

РОЗДІЛ 5. ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ВІДБИТТЯ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СУДОЧИНСТВА…………………..............................................................................3

5.1. Судочинство княжої доби.............................................................................3

5.2. Козацьке судочинство та його традиції.......................................................3

5.3. Судочинство в умовах Української революції...........................................4

5.4. Судочинство в УРСР.....................................................................................4

5.5. Реформування судової влади в процесі утвердження незалежної України......................................................................................................21

ВИСНОВКИ..................................................................................................................4

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .....................……………………………..4


| >>
Источник: Радько Петро Григорович. НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. 2012

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. ЗМІСТ
 3. Зміст правовідносин.
 4. 3.1. Зміст і обсяг поняття
 5. 2.1. Зміст дисципліни
 6. ЗМІСТ
 7. ЗМІСТ
 8. № 42. Зміст правоздатності громадян.
 9. ЗМІСТ
 10. ЗМІСТ
 11. 2. Зміст і змістовність праці.
 12. 38. Зміст трудового договору.
 13. ЗМІСТ
 14. Визначений інтеграл. Геометричний зміст.
 15. § 39. Юридичний зміст правовідносин.
 16. ЗМІСТ
 17. ЗМІСТ
 18. 33. Зміст цівільної правоздатності громадян.
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -