>>

ЗМІСТ

Розділ 1. Стан інвестиційної сфери в Україні і тенденції її' розвитку 7

1.1. Поняття, предмет, місце та система інвестиційного права ...................................................................................................................................

7

1.2. Загальна соціально-економічна характеристика сучасної

інвестиційної сфери................................................................................................ 10

1.3. Загальна характеристика інвестиційного процесу в Україні

і країнах Східної Європи...................................................................................... 40

1.4. Аналіз сучасного стану інвестиційного процесу в Україні

і тенденції його розвитку...................................................................................... 48

1.5. Роль внутрішніх джерел інвестування економіки. Загальні

висновки.................................................................................................................... 61

Розділ 2. Правове регулювання інвестиційної діяльності..................... 69

2.1. Поняття інвестиційної діяльності й інвестицій, їхньої форми,

види, суб'єкти й об'єкти інвестування................................................................ 69

2.2. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності .. 73

2.3. Правове регулювання іноземної інвестиційної діяльності Законом України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених

з використанням майна та коштів вітчизняного походження» ... 86

2.4. Державна реєстрація іноземних інвестицій................................. 88

2.5. Особливості правового регулювання інвестування за межі

України...................................................................................................................... 92

2.6.

Порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальних

(вільних) економічних зон.................................................................................... 96

2.7. Правове регулювання лізингових операцій.............................. 101

Розділ 3. Основні способи вчинення корисливих злочинів та інших

правопорушень в інвестиційній сфері і тактика їхнього виявлення ... 109

3.1. Вчинення корисливих злочинів в сфері приватизації

і корпоратизації промислових підприємств.................................................. 111

3.2. Вчинення корисливих злочинів в сфері оподаткування......... 122

3.3. Вчинення правопорушень в сфері зовнішньоекономічної

діяльності................................................................................................................ 125

3.4. Створення фіктивних спільних підприємств з метою

здійснення незаконних валютних та інших зовнішньоекономічних операцій під виглядом інвестиційної діяльності 127

Розділ 4. Управління інвестиційною діяльністю в зарубіжних країнах 131

4.1. Загальна характеристика державного управління інвестиційною

діяльністю в країнах Cхідної Європи............................................................. 131

4.2. Інвестиційна політика Польщі...................................................... 137

4.3. Інвестиційна політика Росії........................................................... 141

4.4. Інвестиційна політика Китаю....................................................... 147

4.5. Вільні економічні зони США......................................................... 154

Тестові завдання................................................................................................. 158

Додатки

Закон України «Про інвестиційну діяльність»............................................. 164

Закон України «Про режим іноземного інвестування».............................. 174

Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів

підприємницької діяльності, створених з використанням

майна та коштів вітчизняного походження»................................................. 183

Закон України «Про лізинг».............................................................................. 185

Список використаної і рекомендованої літератури................................... 194

| >>
Источник: Сміян Л.С.. Правові основи інвестиційної діяльності. — К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2001р. — 196 с.. 2001

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 9.1. Категория интереса в страховании
 2. Механизм стимулирования снижения риска.
 3. Линейный механизм стимулирования
 4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
 7.   Статья вторая  
 8. Фредерик Стендаль
 9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
 10. Ислам и национализм
 11. Философия и становление национального самосознания
 12. ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
 13. О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И СТИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 14. Политический реализм
 15. Эпилог (для наивных студентов)
 16. ГЛАВА IX. НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ
 17. Но в такой крайней форме экономический детерминизм становится неприемлемым.
 18. Неотомизм старался синтезировать:
 19. Глава 6. Космополитизм в России
 20. ГЛАВА ВТОРАЯ ГУМАНИЗМ ПРОТИВ СХОЛАСТИКИ