>>

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................ 4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ...........................................................................................................................

13

1.1. Поняття та сутність поліцейських послуг в Україні....................... 13

1.2. Місце та значення поліцейських послуг в діяльності

Національної поліції......................................................................................... 24

1.3. Адміністративно-правовий статус поліції як суб’єкта

надання поліцейських послуг........................................................................... 33

1.4. Правові засади надання поліцейських послуг в Україні

та місце серед них адміністративно-правового регулювання......................... 47

Висновки до розділу 1...................................................................................... 58

РОЗДІЛ 2 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ...................... 65

2.1. Поняття та значення поліцейських послуг у сфері

забезпечення публічної безпеки і порядку...................................................... 65

2.2. Особливості надання поліцейських послуг у сфері охорони

прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави................... 81

2.3. Адміністративно-правове регулювання поліцейських послуг

у сфері протидії злочинності............................................................................ 97

2.4. Адміністративно-правова характеристика інших публічних

послуг, які надаються поліцейськими............................................................ 112

Висновки до розділу 2.................................................................................... 128

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ.................................................. 137

3.1. Удосконалення адміністративного законодавства,

що регламентує надання поліцейських послуг.............................................. 137

3.2. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання

поліцейських послуг та можливості його використання в Україні............... 147

3.3. Адміністративно-правові форми оцінювання ефективності

надання поліцейських послуг......................................................................... 163

Висновки до розділу 3.................................................................................... 175

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................... 187

ДОДАТКИ...................................................................................................... 218

| >>
Источник: ЛАСТОВИЧ ДАНІІЛ МИКОЛАЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ: