<<
>>

Географічні відкриття. Розвиток товарно-грошових відносин.

Політична еволюція феодалізму, підштовхувана утвердженням абсолютизму в Західній Європі, супроводжувалась істотними соціально-економічними зрушеннями. Поворот у розвитку помісного господарства, пов’язаний із зростанням ролі товарно-грошових відносин, поступове розкріпачення селянства, ріст міст, розвиток промислового виробництва і торгівлі, формування національного ринку – усі ці процеси відбувалися дедалі інтенсивніше.

Наприкінці XV ст. європейський світ відкриває Америку і водночас прокладає морський шлях до Індії; ці відкриття дали сильний поштовх розвиткові торгівлі, а також зумовили переміщення її напрямків. До кінця XV ст. домінуючим ареалом європейської торгівлі було Середземне море з головними торговельними центрами у Барселоні, Генуї і Венеції. Венеція вела інтенсивну торгівлю з країнами Сходу через Єгипет, проте після завоювання Єгипту турками на початку XVI ст. цей шлях став важким і небезпечним. Між тим, португальці відкрили новий шлях до Індії повз мис Доброї Надії й істотно підірвали венеційську торгівлю. Відкриття Америки і португальського шляху до Індії надали певних переваг у веденні торгівлі тим країнам, що лежали на узбережжі Атлантики. Досі головний шлях від італійських портів до Німецького моря йшов через Альпи і Німеччину, що сприяло процвітанню міст на середньому і нижньому Рейні та верхньому Дунаї. З падінням колишньої італійської торгівлі ці міста почали занепадати. У несприятливій ситуації опинився Ганзейський союз міст, у якого з’явилися конкуренти: з одного боку – Нідерланди та Англія, а з іншого – Данія і Швеція. Особливо виграли від переміщення торгових шляхів Нідерланди, що дуже швидко розвинули власну промисловість і розгорнули посередницьку діяльність між старими німецькими торговими центрами – Аугсбургом, Нюрнбергом і Ліссабоном. Проте першість у європейській торгівлі XVI ст. належала Португалії та Іспанії; вони ж започаткували колоніальні володіння європейських країн, які згодом справили надзвичайно великий вплив на європейську політику та економіку.

Лише наприкінці сторіччя іспанців і португальців почали тіснити Англія, Нідерланди і Франція.

Одним з важливих наслідків зазначених подій став небувалий досі приплив до Європи золота й срібла, який спричинив падіння вартості монети і одночасне подорожчання предметів споживання. За короткий час кількість грошей зросла більш ніж у десять разів, що сприяло розвиткові комерційного капіталу. Америка виявилась справжнім «ельдорадо» (золотим дном) для збіднілого кастильського дворянства, нездатного до мирної праці. Воно безоглядно кинулось у новий світ за казковою заморською здобиччю, проте не спромоглося ні розпродати її по Європі, ні перетворити нагромаджені запаси золота, срібла, прянощів і предметів розкоші на торговельні і мануфактурні підприємства. Цю роль посередників у XVI ст. виконували купці, які тримали у своїх руках обмін на старих торгових комунікаціях, що йшли з Італії через Альпи до берегів Північного моря. Купецькі доми Генуї, Мілана, Аугсбурга, Нюрнберга, володіючи вільним капіталом, значним досвідом і кмітливістю, швидко пристосувалися до нових умов і бралися керувати торговим обміном з Індією та Америкою. Особливо активну участь у новій океанічній торгівлі взяли торгові фірми Аугсбурга, доми Фуггерів і Вельзерів. Вони постачали ескадри, що відбували до Індії чи Америки, європейськими промисловими товарами, закуповували у португальців індійський перець, давали королю Португалії великі задатки, аби забезпечити собі безперебійні поїздки на схід, нарешті, розвозили американські та індійські товари з Іспанії й Португалії до інших країн і Європи.

Складні операції європейського купецтва, розширення торгових оборотів і безперервність торговельних угод покликали до життя нові установи – біржі, де купці або їхні прикажчики могли щоденно зустрічатися й укладати комерційні та грошові угоди, здійснювати сплату за рахунками не лише у ярмаркові строки – як це було раніше, – а постійно; тут таки зосереджувалася різного роду цікава для купецтва інформація, зокрема й важливі для торговельних справ політичні новини.

Найбільш відомі біржі виросли в Ліоні і Антверпені. Завдяки піднесенню торговельної активності Нідерландів антверпенська біржа відігравала особливо видатну роль.

Грошові операції тієї епохи були просякнуті духом сміливої заповзятливості і ризикованих рішень, тому тодішніх фінансових ділків недаремно порівнювали з кондотьєрами і конкістадорами. В середовищі нового класу – буржуазії – утворюється своя аристократія, яка формується шляхом нагромадження великих готівкових капіталів у найбільш спритних ділків, здебільшого в результаті різних кредитних операцій. На цих операціях вже з кінця середніх віків зростали величезні статки. Невдовзі ця грошова аристократія висувається як політична сила першорядної ваги.

В період утвердження абсолютизму формується такий важливий компонент економічного життя як державне господарство – поняття фактично чуже «класичному» феодалізму. Феодальна держава не знала іншого господарства, крім господарства феодального власника; отже, володіння монарха було таким самим особистим його господарством, як і господарство будь-якого феодального сеньйора. Прибутки й витрати монарха за своїм характером також мало чим відрізнялися від сеньйоріальних. Всі загальнодержавні потреби задовольнялися натурою. Головна з них – потреба у війську – задовольнялась у формі феодального ополчення. Фортеці будувалися відробітковою працею; внутрішнє управління також базувалося на численних феодальних правах і зобов’язаннях. Проте з утвердженням і зростанням великих національних держав змінюється і характер війн, які отримують небачений досі розмах – як у плані театрів воєнних дій, так і їхньої тривалості. Феодальне ополчення виявилося зовсім непридатним для нової широкомасштабної війни, оскільки було розраховане на порівняно обмежені у просторі й часі воєнні дії. Вихід був у формуванні найманих армій. Їхня поява у подвійний спосіб підривала політичну силу феодальних верств. З одного боку, втрачалася їхня роль оборонця держави проти зовнішньої небезпеки, а з іншого – на перший план висувалась фінансова проблема, а разом з нею і той клас, в руках якого зосереджувався грошовий капітал, необхідний для її вирішення.

Ведення війни в нових масштабах потребувало швидкого оперування такими величезними сумами, які перевищували звичайні прибутки короля – навіть підкріплені державними податками, головними платниками яких були власники грошових капіталів. Саме ця ситуація сприяла зародженню державних позик, в яких наочно виявилася політична сила грошовитих людей, грошей взагалі. Нова грошова аристократія починає заслоняти собою аристократію феодальну.

Політична сила нових грошових магнатів почала виявлятися вже у XIV-XV ст. У Франції своїми величезними коштами вражав Жак Кьор – син кушніра, який виявив надзвичайну енергію і кмітливість у веденні різноманітних торгових і фінансових підприємств. Його комерційний і банківський дом суперничав з іншими фінансовими магнатами – Медічі. З особливою силою і наочністю політичний вплив грошової аристократії виявився на початку XVI ст. під час боротьби за імператорську корону між Карлом Габсбургом і французьким королем Францис-ком I. Закулісний бік цього протистояння двох найвпливовіших монархів Європи полягав переважно у підкупі німецьких князів-електорів (курфюрстів), які отримали від Карла V величезну на той час суму – 850 000 флоринів. Ця сума була позичена імператору здебільшого Фугерами, один з яких – Яків Фугер, мав повну підставу писати Карлові V у 1523 р.: «Відомо і цілком очевидно, що ваша величність не могли б отримати римської корони без моєї допомоги». І навпаки, були моменти, коли відсутність підтримки Фугерів ставила германського імператора в скрутне становище. У 1524 р. він не отримав від них своєчасно грошей, внаслідок чого похід імператорського війська у Південну Францію зазнав невдачі і французам вдалося відвоювати Мілан. Тривалий час Фугери тримали у своїх руках долю війни і миру, а разом з тим певною мірою долю Священної Римської імперії і католицької церкви. Тісно зв’язані з папським престолом, вони виступили прибічниками старої церкви, коли в Німеччині розпочалася релігійна реформація.

З розвитком товарно-грошових відносин, розростанням міст, формуванням національних ринків сільським жителям стало вигідно збувати на ринок продукти сільськогосподарського виробництва.

Причому їхня ціна весь час зростала внаслідок величезного припливу золота й срібла і відповідного знецінення грошей. У передових країнах Західної Європи, де на той час вже було закладено підвалини буржуазних відносин, відбувався інтенсивний процес звільнення селянства від кріпосництва і перетворення його на фермерів або вільнонайманих сільськогосподарських робітників (Англія, Нідерланди, частково Франція). В інших країнах втягування поміщицьких господарств у товарно-грошові відносини і орієнтація на ринок вели, навпаки, до ще більшого закріпачення селянства і посилення панщини задля одержання більшого прибутку. Усі зазначені процеси, поряд зі змінами у соціальному і політичному розвитку Західної Європи, розхитували економічні підвалини феодалізму, розширювали сферу буржуазних відносин.

Нова економічна ситуація в Європі вплинула на розвиток ремесла й торгівлі, розбудову старих і виникнення нових міст в українських землях Литовської держави. В XV ст. у воєводствах Київському, Волинському і Брацлавському налічувалося близько 35 міст і містечок. На середину XVI ст. їхня кількість зросла до 150. Найбільшим містом був Київ, в якому мешкало 6 тисяч жителів. Київ, що продовжував відігравати роль найважливішого культурного та економічного центру України, справляв сильне враження на іноземців, які відвідували місто. Так, радник німецького цісаря Сигізмунд Герберштейн (1486–1566) пише: «Київ – старовинна столиця Русі. Пишність і справжня королівська велич цього міста підтверджується самими його руїнами і пам’ятками». Михайло Литвин, який залишив яскраві свідчення про природні багатства Києва, Київщини і Придніпров’я, так писав у 1550 р. про київську торгівлю: «Київ переповнений чужоземним крамом», у Києві «така велика кількість дорогих шовкових одягів, дорогоцінного каміння, соболів та ін. дорогоцінних хутер, що мені самому траплялося бачити шовк, що коштував дешевше, ніж у Вільно лен, а перець дешевше солі». Великими містами (понад 700 будинків) вважалися також Кременець, Брацлав; середніми (від 200 до 700 будинків) – Берестечко, Вінниця, Володимир, Дубно, Збараж, Житомир, Канів, Ковель, Костянтинів, Литовіж, Луцьк, Олика, Острог, Соколь, Степань, Торчин, Турійськ, Черкаси; малими – Белев, Вижва, Заславль, Звенигород, Клевань, Корець, Красилів, Локачі, Любеч, Межиріч, Миляновичі, Несухоїжі, Овруч, Острожець, Оручів, Остер, Полонне, Рівне, Торговиця, Чорнобиль, Чуднів, Шульжинці, Переяслав, Біла Церква. Найбільше міст і містечок зосередилося у Волинському воєводстві (32 міста і 89 містечок), що було порівняно краще захищене від татарських набігів.

Англійський мандрівник Ф. Морісон, подорожуючи наприкінці XVI ст. Польщею, писав у щоденнику: «Волинь є найбільш врожайна провінція королівства, найбагатіша красивими містами й замками».

Серед міст Галичини і західного Поділля та інших українських земель, що входили до складу Польщі, були відомі Львів, Холм, Перемишль, Сянок, Смотрич, Кам’янець-Подільський.

За своїм юридичним та адміністративним статусом міста і містечка України поділялись на великокняжі (29), приватні (112) і церковні (7). Адміністративні, господарські і правові відносини міської громади й феодала, який отримував місто в умовне володіння, регулювалися спеціальними державними постановами, що визначали, насамперед, коло повинностей міських жителів на користь «державця» й держави, взаємовідносини між міщанами й шляхтою. На міських жителів покладався великий тягар різного роду повинностей і податків. Вони, зокрема, сплачували «серебщизну», зобов’язувалися ремонтувати міські укріплення, мости, супроводжувати «кінно» й «збройно» старост і воєвод під час військових експедицій тощо.

Наприкінці XV – на початку XVI ст. в українських містах Великого князівства Литовського поширюється магдебурзьке право. Його запровадження супроводжувалося відміною звичаїв, що діяли раніше, а також литовського та давньоруського права, відміною влади і суду над міщанами державців, намісників, воєвод, веденням самоврядування (ради), яке обиралося міщанами. Магдебурзьке право передбачало утворення двох колегій міського самоврядування: «лави» на чолі з війтом, що відала кримінальними справами, і «ради» на чолі з бурмистром, що відала цивільним судом, наглядала за торгівлею, міською поліцією тощо. На відміну від західноєвропейського український варіант магдебурзького права передбачав призначення війта феодалом – власником міста, а не шляхом виборів; причому війт істотно обмежував діяльність ради, призначав райців (членів ради) і навіть бурмистра. З українських міст Литовської держави лише у Києві жителі могли самостійно обирати війта. В XVI ст. магдебурзьке право почали надавати своїм містам і великі феодали, тримаючи, проте, самоврядування у підпорядкуванні своїй владі. Протягом XV – 60-х років XVI ст. магдебурзьке право одержали такі міста: Володимир (кінець XV ст.), Київ (1494), Луцьк (1432, вдруге – 1497), Дубно (1498), Рівне (кінець XV ст.), Левків (1503), Перемишль (кінець XV ст.). Квасів (1513), Доробуж (1514), Белев (1516), Кузьмин (1517), Ковель (1518), Острожець (1528), Кременець (1442, вдруге – 1536), Торчин (1540), Берестечко (1547), Вижва (1548), Костянтинів (1561), Поліщенці (1561), Брацлав (1564), Олика (1564). В західних районах України магдебурзьке право вже у XIV-XV ст. одержали міста Сянок (1339), Львів (II половина XIV ст.), Кам’янець-Подільський (1374), Берестя (1390), Дорогичин (1429), Смотрич (1448) та інші.

В цілому міське самоврядування на Україні мало обмежений характер і не позбавило міста вповні від феодальної залежності. Феодальна залежність міщанства посилювалася національно-релігійними утисками. В багатьох містах українське міщанство було усунуте від міського самоврядування, воно піддавалося дискримінації і під час прийому до цехів, де переважали німців й поляки. Завдяки підтримці великокняжої та королівської адміністрацій чільні позиції в цехах займали німецькі й польські купці та ремісники, які відтісняли українських православних міщан.

Разом з тим, не можна заперечувати того факту, що магдебургія сприяла економічному розвиткові міст в Україні, формуванню в них елементів буржуазного суспільства. Міське право наближало українські міста до міст Західної Європи, де з розвитком міського життя, парламентів, міських судів закладався фундамент громадянського суспільства. Більш інтенсивно це відбувалось у західних регіонах України, де на кінець XV ст., за словами І. Крип’якевича, «Львівська Русь вже була переодягнена в нову культурну одежу... Постав новий тип в житті України – міщанин: матеріальним життям подібний до Заходу, вірою і мовою зв’язаний з руським Сходом».

Слід також мати на увазі, що українська народницька історіографія дещо перебільшувала масштаби дискримінації українського міщанства. Так, у львівській хроніці польського історика Зіморовича (1597–1677) вміщено згадку про русина Івана Черкаса, який у 1418 р. став бурмистром міста. У 1577 р. у Львові було створено новий орган адміністративного управління – колегію з 40 мужів (Quadragintorum), до якої увійшли Лесько Малецький та Хома Бабич, фундатори львівського Ставропігійського братства. І.Крип’якевич засвідчував притягальний момент в організації львівського самоврядування для українського міщанства, незважаючи на всю нерівноправність становища у XVI ст.: «Проте до міста пливе народ із передмість: такі homines novi серед мурів були Кибалка, Гірка й інші, яких ми бачили на передмістях: йдуть і чужі з інших міст – Матвій з Дрогобича, Івасько з Перемишля, Сенько з Добромиля». Наявність представників української громади у складі магістратів менших міст було типовим явищем. Так, у Дрогобичі 1575 р. відповідно до постанови королівської комісії до міської ради входило двоє православних на рівні з двома католиками. У Рогатині на 1614 р. міський магістрат складався з 10 українців, а документи підписувалися українською мовою.

Розвиток міст був тісно, пов’язаний із розвитком торгівлі. З України вивозили, насамперед, худобу, хліб, мед, віск, хутра, деревину, шкіри тощо. Причому хліб вивозився як на захід, так і на південь через чорноморські порти, засновані Вітовтом. З початком становлення капіталістичних відносин у Західній Європі на зламі XV-XVI ст. значно зріс попит на сільськогосподарську продукцію; отже, Україна вивозить її дедалі інтенсивніше. З іншого боку, зростає попит українських феодалів на промислові вироби, предмети розкоші, що привозились із Західної Європи. В результаті Україна стає країною великої транзитної торгівлі, що зосередилася насамперед у Києві, Львові, Кам’янці і Луцьку.

Слід також мати на увазі давні традиційні зв’язки України з європейським світом. Від Києва проходив шлях суходолом через Володимир-Волинський, Краків, Прагу до Баварії, Рейнської землі, Англії, Франції та Іспанії. Через Прип’ять, Буг та Німан лежав шлях до Балтійського моря і Саксонії. Татаро-монгольське панування призвело до зниження торговельного руху цими шляхами, але не припинило його. Вже у XV ст. ці зв’язки значною мірою були відновлені. Швидко зростало значення Гданська, який відігравав роль посередника у торгівлі України з країнами Західної Європи. Важливого значення набуло вивезення деревини та продуктів її переробки, що використовувались для виготовлення зброї, у корабельній справі, а поташ – у виробництві тканин, скла, мила. Ці товари через Гданськ потрапляли до Фландрії, Англії, Франції.

Блокада турками Чорного моря надала нового імпульсу європейській континентальній торгівлі зі Сходом, у якій Україна посідала важливе місце. Вже в середині XV ст. через Німеччину, Угорщину, Польщу було прокладено торговельний шлях з Північної Італії на Схід, який мав компенсувати втрати від занепаду чорноморсько-кримського напрямку. Новими центрами італійської торгівлі стали Краків і Львів, де зосередилася діяльність численних представників купецьких родин Генуї, Флоренції, Венеції, багатьох торговельних і банківських підприємств. Чимало просякнутих духом Відродження освічених, енергійних людей налагоджувало тісні стосунки з місцевою елітою, активно інтегрувалось у місцеве життя і переносило на новий грунт тенденції розвитку світської науки і культури, європейської заповзятливості. Прикладом може бути Пилип Калімаха (1437–1496), який почав свою діяльність як представник підприємницької родини Тедальді, а з часом став радником польських королів Казимира Ягелончика і Яна Ольбрахта, вихователем королівських дітей, активним провідником династичних інтересів Ягелонів. Як історик, політик і письменник він поєднував у своїй творчості матеріалістичні філософські погляди з антифеодальними суспільними настановами. Не випадково він став автором однієї з перших світських біографій у Польщі – життєпису іншого визначного гуманіста, львівського католицького архієпископа Григорія з Сянока, відомого як прибічника відокремлення науки, філософії й етики від теології, критика магнатерії, захисника інтересів міщанства.

Інтенсивна господарсько-торговельна і культурницька діяльність іноземців простежується не лише у Кракові і Львові, але й у Перемишлі, Дрогобичі, Жидачеві, Городку, Коломиї. На Захід «татарським шляхом» через Львів, Коломию», Луцьк, Кам’янець, Київ потягнулися каравани східних товарів.

Приплив іноземного капіталу, торговельна кон’юнктура викликають значне торговельне й економічне пожвавлення. Іноземці беруть у свої руки різні промисли, зокрема, відроджують занепалий видобуток галицької солі. Її здешевлення стимулює рибні промисли, експорт риби й інших продуктів. Незважаючи на дискримінацію, українські купці дедалі більше набувають економічної міці, підносяться на вищі соціальні щаблі.

Винятковою стає роль Львова в економічному житті України. Львівська міщанська громада прагне торговельної монополії, намагається здобути виключне становище шляхом одержання права на так званий «склад», тобто заборону транзиту із Заходу на Схід і навпаки будь-яким іншим купцям окрім львівських. Зрештою Львів зумів зосередити у своїх руках контроль над усією торгівлею українських земель на Схід і Південь, що дало змогу місцевому міщанству нагромадити значні матеріальні ресурси і грошові капітали та притягти найбільш енергійних і заможних людей з інших галицьких міст.

Молода щойно сформована українська міська буржуазія вже не бажає миритись зі своїм другорядним становищем. Свідома своєї зрослої економічної сили вона домагається від королів і вищих польських урядовців реалізації низки культурно-національних завдань. Серед здобутків українського руху першої половини XVI ст., мабуть, найважливішим було відновлення зусиллями львівських міщан львівського православного єпископату, який очолив місцевий братчик міщанського походження Макар Рафаїлович (1538–1539). Це було тріумфом нової соціальної верстви, яка з часом дедалі .активніше бере участь у національно-культурному відродженні України.

<< | >>
Источник: Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996

Еще по теме Географічні відкриття. Розвиток товарно-грошових відносин.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -