<<
>>

ІЗЯСЛАВ I (1054—1078) і СВЯТОСЛАВ I (1073— 1076).

Ha основі права старшинства засів I з я c л а в на великокняжім престолі в Київі; окрім сього мав він у безпосередній своїй власти: Деревську землю з Туровом і Новгородську із Псковом.

3 українських земель належали ще: Чернигів — Святославови (окрім Мурома і Тму- тороканя), Переяслав — Всеволодови (окрім Ростова з Білимозером), Володимирь — I г о p e в и, який самодин був обмежений на українську пайку, подібно як Вячеслав мав тілько Смоленськ; поза синами Ярослава була, як знаємо, відокремлена Біла Русь. Ta у хвилі смерти Ярослава був уже новий князь-ізгой, з самого Ярославового коліна — Ростислав, син найстаршого Ярославича Володимира, начального полководця в останнім поході Руси на Царгород, який умер девять літ після своєї невдачі (1052) у розцвіті віку (род. 1020). B p. 1054 мусів Ростислав бути ще лиш хлопятем, одначе чи можливо, щоби Ярослав поминув його при розділі земель? Ha основі пізніших подій можна здогадуватися, що для нього призначалися західні окраїни — Перемишль. Ta його вихов- ник, стрий-сеніор Ізяслав, держав його в Новгороді, під опікою найстаршого Володимирового боярина Вишати.

Невдовзі мав Ізяслав нагоду причинити собі землі. По смерти Вячеслава смоленського (1057) переведено Ігоря з Володимиря у Смоленськ, де він теж скоро помер (1060),

_____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ CJ

а Володимирь опинився в руках шяслава. Иому вдалося також відобратнї. Білу Русь (Полоцьк) від Всеслава і Ha

короткий час спинити відокремленнє її (1067). Сим спосо-

бом злучив він в одно всі українські і білоруські землі по сім боці Дніпра. Bci инші землі були в руках Всеволода і Святополка. Сей розділ, якби був удержався довший час, мігби був мати далекосяглі політичні наслідки, одначе він перетривав тілько один рік.

B p. 1068 вибрався Ізяслав з братами в похід у степи, які недовго після смерти Ярослава одержали нових панів — турецьку орду Половців (див. § 29). Похід не повівся; в битві над p. Альтою перемогли Половці і загналися^ грабуючи під сам Київ. Князі поводилися в сім нещастю не цілком бездоганно і достойно, тому невдача спричинила велике незадоволенне серед Киян. Між ними була якась партія неприхильна кня- зеви взагалі; вона викликала неспокій, визволила з вя- зниці б. полоцького князя B c e c л а в а, проголосила його великим князем та приневолила Ьяслава втікати. Укня- женне Всеслава в Київі було, зі становища закона про старшинство у княжім роді, очевидним безправвм, бо Bee- слав — без уваги на відокремлене становище полоцької линії*— був правнуком Володимира I, коли Ьяслав і його брати були внуками. Значить ледви 15 літ по Ярославі самі Кияне поглумилися над династичним порядком.

ізяслав пішов слідом Святополка, подався до свого тітояного брата і братанича своєї жінки, князя польського Болеслава Сміливого (1058—1079). Сей дав поміч і рушив ца Київ. У Всеслава не стало відваги боротися ,i він утік у Полоцьк, а Ізяслав засів у Київі і пімстився кріваво на коромольних Киянах. Болеслав мав, видко, якісьдальшї плани на Україні, бо не спішився з поворотом ,a його вояки, розміщені на прокормленгіе у Київщині ,кривдили людність. Аж коли ізза сього почали люде нападати на Ашй» й убивати їх, подався Болеслав у Польщу. По дорозі загарбав, мабуть, слідом Болеслава Хороброго, деякі сумежні з Польщею городи (котрі саме ^- не звісно, бо взагалі й сам факт загарбання непевний).

МіжІзяславом і Всеславом прийшло зразу до війни, одначевояи скоро помирилися; Всеслав одержав назад свій Полоцьк та увійшов в союз здотеперішнім ворогом. Натомість розеднався Ьяслав із Святославом та Всеволодом. Прийшло до війни міжбратами; Ізяславовине по.

щастилося і він мусів знов покидати Київ (1073). Тоді переможці поділилися його землями так, що Святослав взяв Київщину, а всі инші українські землі — Всеволод.

Ізяслав пішов старим шляхом у Польщу, одначе застав на заході нову політичну ситуацію, для його справи мало прихильну. Тодішня середня Европа розбита була на дві ворожі собі коаліції: папську (Григорія VII) і цісарську (Генрика IV). До першої належали північні німецькі князівства (Саксонія), Польща й угорський король ҐейзаІ (1063—1077); до другої — південні німецькі землі, Чехія й угорський король Саломон (1061—1079). До того в кождій країні з окрема громадянство розпадалося на ворожі собі партії. Серед таких обставин Болеслав, маючипроти себе Братислава II чеського (1061—1092) і цісарську партію в самій Польщі (брат Володислав Герман і краківський епископ Станислав), не був в силі датипомочи Ізяславови. До сього певно й не мав охоти по сумних випадках у Київі перед чотирма роками. Він узяв від Ізяслава щоправда гроші на воєнну акцію в його користь, одначе не зробив нічого. До того Ярославичі упередили його і вислали у Бе- рестє Всеволодового сина Володимира Монаха. Сей порозумівся з Болеславом в сім напрямі, що польський князь зрікся підпирати Ізяслава, натомість діставав підмогу від руських князів проти Чехії й Угорщини. Той самий Володимир пішов скоро після ^Toro походом на Силезію (під Глогову).

B таких обставинах подався Ізяслав у Німеччину. У Майнцї зложив він чолобитню цісареви Г e н p и- хови IV (1056—1006) і просив з його руки київського стола (1075). Генрихови було ніяк починати задля сього нову, таку далеку війну; він обмежився тілько тим, що виправив два посольства у Київ, не так мабуть вступаючи- ся за Ізаславом, як щоби відтягнути руських князів від союза з Польщею. Видко й Ізяслав не дуже будував на цісарській акції, тому одночасно вислав одного з синів у Рим до папи Г p и г о p і я VII (1073—1085), віддаючи йому себе й українські землі під протекцію апостольської столиці та просячи натиску на Болеслава, щоби звернув Ізя- славови забрані богацтва. Сим способом навязалися перші

знані нам державно-правні звязки України з Заходом і то одночасно з обома головними силами його: цісарством і папством — звязки, які одначе не вийшли поза ідеальну концепцію.

Чотири роки тяглося друге вигнаннє Ізяслава. За впливом Григорія ViI встиг він поладнати свої відносини до Болеслава та ждав нетерпеливо хвилі, коли зможе повернути на утрачене місце. Ся хвиля прийшла і то одночасно з коронацією Болеслава на короля; у Київї умер Святослав (27. XII. 1076). Тепер польський король не відмовив помочи й Ізяслав рушив на Україну. Всеволод, що тимчасом укняжився в Київі, вийшов проти нього з вій- ском на Буг, одначе в рішучім моменті волів згоду як непевні висліди битви; на основі порозуміння з ним засів Ізяслав втретє у Київі (15. VII. 1077), взявши до українських волостей ще й новгородську.

Ta не довго прийшлось йому втішатися властю. Коли між Всеволодом і Святославичами вибухла боротьба за Чернигівщину, яку Всеволод загарбав на основі порозуміння з Ізяславом, взяв київський князь сторону брата проти братаничів і в битві на „Н e ж а т и н і й н и в і“ коло Чернигова наложив головою (3. X. 1078). Так скінчив своє драматичне життє перший представник сеніорату, даючи наглядний доказ, що така система на Руси неможлива ї що з одного боку одновладство, із другого політичний ї національний партикуларизм — отсе одинокі форми дальшого політичного розвитку східної Европи. Недовго після Ізяслава стратив його свояк і союзник Болеслав польський корону у користь брата, кандидата цісарського (1079).

21.

<< | >>
Источник: СТЕФАНА ТОМАШІВСЬКОГО. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ1919. 2017

Еще по теме ІЗЯСЛАВ I (1054—1078) і СВЯТОСЛАВ I (1073— 1076).:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -