<<
>>

ІЗЯСЛАВ II (1146—1154) і ЮРІЙ (1149—1157).

— Ha підкладі династичного розламу в Мономаховім. домі та

національно-політичного роз’єднання' між Україною і Mo. сковщиною зарисовуються незвичайно пластично дві княжі ностаті в самій середині XII в.

— Володимирового внука і сина: Ізяслава Мстиславича і Юрія Мономаховича. I з я- c л а в бував за часів київського князювання батька і стрия у ріжних волостях, остаточно обняв Володимирь (1135). Передчасна смерть старшого брата Всеволода (1138) відкрила перед ним — по мисли Мстиславового розпорядку — вигляд на київський стіл по Ярополку. 3 сього приводу прийшло до конфлікту із Всеволодом II Ольговичем, закінченого згодою в тім дусі, що по Всеволодовій смерти Київ мав припасти Ізяславови разом із стриєм Вячеславом.

План був дуже зручний, босплітаючив одно вітчинні претенсії Мстиславичів зі старшинними Мономаховичів відтручував від Київа Юрія суздальського й одночасно давав Ізяславови, при звісній нездарности Вячеслава, повноту велико-княжої власти. Ha основі ееї згоди, передав Ізя- злав Володимирію Всеволодовому синови Святославови (1141) і перейшов у спільну зі етриєм Переяславщину. Ta сей компромис розбився на віроломстві Всеволода II, який задумав обезпечити Київ для свойого роду. Ізяслав кинув одначе його брата I г о p я у вязницю і запросив Вячеслава на княжий стіл;та коли сей побоявся боротьби з Юрієм і чернигівськими Ольговичами, сів сам у Київі (13. VIII. 1146), відбираючи Собі одночасно й Володимирію.

Ізяслав Мстиславич — одна з найзамітніших постатей нашої старої історії. Вихований у традиціях Мономаха почував себе покликаним відограти визначну ролю на Руси, до чого мав незвичайні особисті дані. Енерґійний, хоробрий і лицарський, людяний, привітний і щедрий, викликав у сучасниках подив і прихильність'; як визначний полководець. здобував велике привязаннє дружини і полків, любив, щоб його називано царем імав приповідку: „не іде місце до голови, тілько голова до місця".

Ta сі прикмети романтичного лицаря були недостаточні в тім часі, щоби створити й удержати тривку політичну будівлю; до сього треба було мати окремий політичний талант з великим засобоміндивидуальної і громадської безогляд-

ности. У змаганнях його не стає систематичности і кон- секвенції; київський стїл був йому немов цілю сам про себе, без огляду на його малу політичну вартість; се видко з того, як він до 1146 p. міняв волости раз-по-разу, щоби тізько стати близше золотого київського стола.

Під сим оглядом перевисшав його противник — Юрій. Одержавши від батька Ростов і Суздаль уважав він сю волость своєю вітчиною, старався укріпити се наслідде і поширити, одначе не думав його міняти або покидати задля Київа, до котрого тягнула його амбиція засіяти у блеску батьківської слави. 3 сеї причини треба йому признати політичну висшість над Ізяславом, дарма що не мав він ані трохи тих принадних рисів характеру.як Ізя- слав: був непривітний, захланний і скупий, схиЛьний до жорстокости і нелицарський. B сих обох типах сконцентрувався історичний українсько-московський антаґонизм: у змаганнях заволодіти Київщиною.

Ненависть між обома князями сягала ще князювання Ярополка, коли сей, приготовляючи Мстиславичам шлях до київського престола, посадив був Всеволода і Ізяслава в Переяславі, якого Юрій бажав для себе; тілько вису- неннє Ярополком Вячеслава відложило на якийсь час розправу межисуперниками. Теперже успіхІзяслава став для Юрія за casus beIli.

Він порозумівся з Ольговичами і приєднав Володимирка галицького, який неспокійно глядів на зріст Ізясла- вої сили. Союз скріплено опісля подружжями дітей. Вмить станули проти себе дві коаліції, які.скоро розширилися на всю майже Европу. По боці Ізяслава були: Мстисла- вичі, з яких одна линія мала окрім Київа Волинь і Турів- Пинськ, друга — Смоленськ і Переяславщину (часами Новгород і Минськ); з инших княжих династій приєднав Юрієвого ворога Ростислава рязанського з чернигівської династії; окрім того угорський король Ґейза II (1141—1161), від коли подружився з сестрою Ізяслава Евфрозинок> (1146); дальше польський князь Болеслав Кучерявий (1146— 1173) і чеський король Владислав II (1140—1174), німецькі

Вельфи, Роджер сицилійський. По боці.

Юрія були натомість: Святослав Ольгович чернигівський, Половці, Воло- димирко галицький, Византія, Гогенштавфи.

Перша фаза боротьби (1146—1150) велася зі змінним щастєм, серед якої Ізяславови дуже пошкодило убиттє Киянами Ігоря Ольговича (1147). Битва під Переяславом (1149) скінчилася перемогою Юрія; Ізяслав дав за виграну ; й уступив у Володимирь. Юрій тріумфував, добившися Київа, предмету своїх мрій. Він задумав відобрати й Володимирь, одначе се не повелося з огляду на опозицію Володимирка.В 1150 p. уложено згоду; на основі її Юрій полишався київським, Ізяслав володимирським князем.

Згода перетревала одначе ледвй кілька місяців й уступила місця новій фазі боротьби (1150—1154). Київська людність була незадоволена ЮріємДдо Ізяслава приходили заклики, щоби брав Київ. Він дійсно несподівано явився у південній Київщині, людність почала переходити до нього, і Юрій утік за Дніпро (1150), піславши за підмогою у Галичину та Чернигівщину.' Ізяславови вдалося щоправда прихилити старого Вячеслава до спілки у власти, одначе тимчасом Володимирко з’явився з Галичанами недалеко Київа. Битва над Стугною випала некорисно для Ізя- слава і він покинув знов Київ. Ta й Юрійнезагрів довго місця. Найблизшого зараз року вчинив Ізяслав попереду похід на Галичину, а звідси з угорською підмогою на Київ. Людність приняла його з ентузіязмом і Юрій утік чим боржій за Дніпро. Ізяслав разом із Вячеславом сів твердо в Київі (1151). Юрій намагався ще кілька разів пробувати щастя, одначе без успіху; він стратив навіть Переяслав ѵі подався у свій Суздаль. Тимчасом Ізяславови вдалося при помочи Угрів присилувати Володимирка залишити Юріевз^ сторону (1152), та коли по смерти галицького князя (див. § 35) син тогож Ярослав не покидав союза з Юрібм, пішов новим походом на нього. Під ТеребОвлею розбив Галичан і при сім виявив одинокий раз^у життю —

. жорстокістьгвелів поубивати полонених (1154). ТеперЮрій не був небезпечний, одначе й Ізяслав не жив уже довго. Дня 14 падолиста 1154 p. закінчив він своє бурливе життє, а з ним счез останній блеск Ки'іва.

„Плакала по нім вся Руська зе.мля і всі Чорні Клубоки як по царю і пану своїм,

більше як по отцю, бо був він чесний, брагородний, христолюбивий і славний".

Недовго по нім умер і безславний Вячеслав; та Юрі- єви й тепер не було легко повернути у Київ, маючи проти себе в додатку ще й чернигівську династію. Щотілько 1155 p. здобув він втретє страчене місце і займав його ще два роки. Смерть його (1157) виявила наглядно, як непопулярний був він сам і його Суздальці на Україні: як 1113 p. повстали розрухи в Київі і приневолили нелюбих північних гостей скоро покидати Київщину.

3 іменем Ізяслава II звязане друге намаганнє усамо- стійнення руської церкви. Він велів вибрати митрополитом найславніщого тоді духовника і письменника K л и м а C м о л я т и ч а (1147), одначе сей не найшов загального признання: єпископи-Греки (а такі все ще були на Руси) протестували проти нарушення патриярших прав і піддержували їх усі політичні противники Ізяслава. Таким чином міг Клим виконувати митрополичу власть тілько так довго, як Ізяслав сидів у Київі. Bci заходи сього князя і пізніше його брата Ростислава, щоби здобути для нього потвер- дженнє патріярха були безуспішні; митрополити присилалися дальше з Царгороду. Словом — руська церква в тім часі дає також образ загального упадку.

33.

<< | >>
Источник: СТЕФАНА ТОМАШІВСЬКОГО. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ1919. 2017

Еще по теме ІЗЯСЛАВ II (1146—1154) і ЮРІЙ (1149—1157).:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -