42.Компетенція адміністративних судів

1.Компетенція адміністративних судів поширюється на:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;

4) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом;

5) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

2. Компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи: 1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;

3)про накладення адміністративних стягнень;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме 42.Компетенція адміністративних судів:

 1. 57. Адміністративне судочинство в зарубіжних країн.
 2. 63. Поняття адміністративної юстиції та ї зв’язок з адміністративним процесом.
 3. 67. Система та структура адміністративних судів в Україні.
 4. 69. Підсудність та компетенція адміністративних судів в Україні.
 5. 18. Апеляційні адміністративні суди.
 6. 42.Компетенція адміністративних судів
 7. А. Адміністративні органи
 8. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ ЯК КОНСТИТУЦІЙНОЇ ГАРАНТІЇ СУДОВОГО ЗАХИСТУ
 9. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту
 10. Нормативно-правова регламентація інституту перегляду судових рішень адміністративних судів
 11. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів
 12. РОЗДІЛ 2. СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
 13. Особливості перегляду судових рішень адміністративних судів у порядку апеляційного та касаційного провадження
 14. Підстави і порядок перегляду судових рішень адміністративних судів за нововиявленими обставинами
 15. Особливості перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ
 16. РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЯК КОНСТИТУЦІЙНОЇ ГАРАНТІЇ СУДОВОГО ЗАХИСТУ