<<
>>

ВИСНОВКИ

У дисертації на основі теорії адміністративного права, вітчизняного і міжнародного законодавства, досягнень суб’єктів владних повноважень щодо здійснення адміністративних проваджень і забезпечення адміністративно- правового режиму обігу зброї наведено нове розв’язання наукового завдання стосовно адміністративної відповідальності за порушення правил обігу зброї в Україні та запропоновано низку висновків, пропозицій і рекомендацій.

Основні з них такі:

1. Доведено, що зброя як категорія адміністративного права - це штучно створена людиною річ матеріального світу, метою якої є заподіяння шкоди об’єктові (насамперед людям) через його ушкодження, ураження, виведення з ладу, знищення тощо; яка є засобом задоволення соціальних потреб, пов’язаних з її проектуванням, виготовленням, придбанням, зберіганням, носінням, використанням і знищенням; призначається для ведення війни, здійснення правоохоронної діяльності, полювання, самооборони, а інколи і скоєння протиправних дій; може використовуватися як засіб спортивного, культурого, символічного та ішого непрямого призначення; її обіг і використання регулюються нормами адміністративного права.

2. З’ясовано, що адміністративно-правові аспекти обігу зброї є соціально-правовим явищем, засобом впливу на людей, що цей обіг утворює потенційну чи явну загрозу людям, регулюється адміністративно-правовими нормами матеріального та процесуального характеру, використовується як із негативною (вбивство людей на війні, під час здійснення злочинів), так і з позитивною метою (захист від посягань на життя і здоров’я людей, задоволення спортивних, культурних та естетичних потреб), регулює діяльність з виробництва, ремонту, торгівлі, експорту, імпорту, зберігання, носіння, використання, колекціонування, експонування, сертифікації, обліку, видання дозволів на придбання, зберігання, перевезення зброї, поділяється на обіг легальної та незареєстрованої зброї.

3. Визначено, що правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку в Україні характеризуються такими особливостями: це суспільні відносини, які визначають заборони і дозвільні провадження щодо обігу зброї в Україні; їх правовою основою є спеціально-дозвільний режим, дозвільна система та адміністративна діяльність публічної адміністрації у сфері обігу зброї; є сукупністю норм права, що містять правила обігу зброї та правила дозвільної системи, пов’язані з ними; за своїм змістом вони є імперативними категоричними вимогами; визначаються спеціальними нормативно-правовими актами, якими в умовах сьогодення є відповідний порядок, затверджений наказом МВС, та опосередковано - диспозиціями статей, які визначають адміністративну відповідальність за порушення правил обігу зброї.

4. Доведено, що адміністративно-правовий режим обігу зброї має чотири рівні логічної структури базової концепції: нульовий (відправний) рівень, відтворений в аксіомі «у будь-якій демократичній правовій державі має існувати всезагальне дозволяння, так званий стан «загальної незабороненості»»; перший рівень - у стані загальної незабороненості держава формує загальне дозволяння на право кожного суб’єкта вільно володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю; другий рівень - із загального дозволяння на право вільного володіння майном вчиняється виняткова заборона вільного обігу зброї в суспільстві; третій рівень - із загальної заборони на вільний обіг зброї в суспільстві застосовується спеціальний дозвіл на право володіння зброєю, але з санкції та під контролем держави; цей спеціальний дозвіл обтяжується позитивними зобов’язаннями та спеціальними заборонами у вигляді правил обігу зброї.

5. Установлено, що інтенсивність адміністративно -правового регулювання у сфері обігу зброї характеризується імперативністю, жорсткістю, напруженістю та насиченістю адміністративно-правової матерії; здійснюється на основі ієрархічно визначених норм адміністративного права за ознакою їх юридичної сили, до яких належать норми міжнародного права, норми Конституції та деяких інших законів України, підзаконні нормативно- правові акти (постанови Верховної ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази МВС), з метою забезпечення державою найціннішого права людини на життя та права на самозахист.

6.

З’ясовано, що видовим об’єктом правопорушення у сфері обігу зброї є порушення правил дозвільної системи, який є родовим для подальших ступенів логічного поділу, що утворюють логічну координовану серію. Загальному родовому поняттю «порушення правил дозвільної системи» підпорядковується видова координаційна серія порушень правил обігу зброї, що утворена диспозиціями окремих статей: порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передання іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї; порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів; порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та правил взяття її на облік; ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів; порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів й ін.

7. Доведено, що предмет адміністративних деліктів, пов’язаних із порушенням правил обігу зброї, базується на сутності та класифікації зброї як речей, які безпосередньо вказані в диспозиціях чинного КУпАП як загальний концепт, що є обов’язковою ознакою складу адміністративного делікту, положень, указаних в диспозиціях норм адміністративного права, які визначають адміністративну відповідальність у сфері обігу зброї з поділом на вогнепальну й вогнепальну мисливську зброю, бойові припаси, холодну зброю, пневматична зброю, газові пістолети і револьвери, електрошкові пристрої, спеціальні засоби самооборони, спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами, нагородну зброю.

8. Здійснено класифікацію порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку та виявлено, що найчастіше уповноважені суб’єкти публічної адміністрації складають протоколи про адміністративні правопорушення за порушення правил зберігання зброї, правил зберігання холодної зброї, правил зберігання вогнепальної зброї, порушення умов зберігання зброї; порушення правил зберігання зброї та бойових припасів.

9. Визначено, що суб’єкт делікту адміністративних правопорушень у сфері обігу зброї - це абстрактне поняття, за допомогою ознак якого здійснюється ототожнення конкретного правопорушника щодо відповідності певним загальним і спеціальним ознакам з метою вирішення питання подальшого притягнення до юридичної відповідальності або звільнення від такої за порушення режиму обігу зброї.

10. Запропоновано усунути юридичну колізію в аспекті предмета делікту, що існує між двома нормами права - ч.1 ст.190 КУпАП і

ч.1 ст.263 КК: змінити диспозицію ч.1 ст.190 КУпАП через викладення її в такій редакції: «Придбання, зберігання, передання іншим особам або продаж громадянами вогнепальної мисливської (крім нарізної) чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ - тягнуть за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої».

<< | >>
Источник: ВАСИЛЬЄВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВИСНОВКИ:

 1. І. Складання обвинувального висновку і направлення справи для попереднього розгляду її суддею
 2. Висновки
 3. 2.4. Висновки до розділу
 4. ВИСНОВКИ
 5. ВИСНОВКИ
 6. ВИСНОВКИ
 7. Висновки до розділу 1
 8. Висновки до розділу 2
 9. ВИСНОВКИ
 10. ВИСНОВКИ
 11. ВИСНОВКИ
 12. Висновки до розділу
 13. Висновки до розділу 3
 14. ВИСНОВКИ
 15. Висновки до Розділу ІІІ
 16. Висновки до Розділу IV
 17. ВИСНОВКИ
 18. 2.1.11. Проміжні висновки
 19. Висновки
 20. ВИСНОВКИ