<<
>>

Висновки до розділу 3

1. Дефініція предмета адміністративного делікту - це будь-які речі матеріального світу, з певними властивостями яких закон про адміністративну відповідальність пов’язує наявність у діях особи ознак конкретного складу адміністративного делікту.

2. Предмет адміністративних проступків у сфері обігу зброї базується на сутності та класифікації речей, належних до зброї, які безпосередньо вказані в диспозиціях КУпАП. Загальний концепт «зброя» є обов’язковою ознакою складу адміністративного делікту.

3. Зброя залежно під диспозиції КУпАП поділяється на вогнепальну зброю (ст.195 КУпАП); вогнепальну мисливську зброю (ст.ст.190, 191, 192, 193, 194 КпАП); бойові припаси (ст.191, 193, 194, 195 КУпАП); холодну зброю (ст.ст.190, 191, 192, 193, 194, 195 КУпАП); пневматичну зброю калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с (у подальшому - пневматична зброя) (ст.ст.190, 191, 192, 193, 194, 195 КУпАП); газові пістолети і револьвери (ст.195-2 КУпАП); електрошкові пристрої (ст.195-4 КУпАП); спеціальні засоби самооборони (ст.ст. 195-1, 195-3 КУпАП); спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами (ст. 195-4 КУпАП); нагородна зброя (ст.ст. 191, 192 КУпАП). Найнебезпечніший предмет адміністративних деліктів і, як наслідок, найбільш досліджена група, що утворює окремий клас, - це вогнепальна зброя.

4. Виявлено, що проблема визначення предмета адміністративного

правопорушення щодо вогнепальної зброї має декілька аспектів: законодавець у назвах статей 190 195 КУпАП використовує термін

«вогнепальна зброя»; у ч.1 ст.190; ч.1 ст.191; ст.192; ст.193; ч.1 ст.194 КпАП законодавець уточнює, що предметом правопорушення є «вогнепальна мисливська зброя».

5. За формальними ознаками до вогнепальної зброї належать пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, фактично це ті ж самі пістолети, револьвери чи рушниці.

6. Дисертант підкреслює недолугість чинної на сьогодні дефініції концепту «холодна зброя» з такою аргументацією: словосполучення «шляхом безпосередньої дії» не відповідає на запитання: це безпосередня дія особи, що тримає холодну зброю, чи безпосередня дія холодної зброї на іншу особу?; тільки предметів, що тримаються чи метаються рукою людини, тому процес миттєвого перетворення потенційної енергії в кінетичну ніяк не можна назвати «м’язовою силою людини».

7. До переліку предметів адміністративних деліктів, означених у законі як «пневматична зброя», належать пневматичні гвинтівки, пістолети та револьвери. При цьому так звані «духові рушниці», які стріляють дротиками або шприцами, спорядженими певною речовиною та призначені для знерухомлення тварин (а за необхідності й людей), які за принципом дії також є пневматичною зброєю.

8. Окремим класом предметів адміністративних деліктів є «газова зброя», що входить до узагальненого родового поняття «зброя», проте у вітчизняному законодавчому полі така категорія не визначена.

9. Виявлено, що до дій та видів діяльності зі зброєю, які складають

поняття «обіг зброї», належать її конструювання, розробка (ст.195-1 КУпАП), збирання, випробування, виробництво (ст.195-4 КпАП), виготовлення (ст.195-1 КУпАП), переробка, ремонт, сертифікація, реалізація (195-1 КУпАП), продаж (ст.ст.190, 194, 195-4 КУпАП), передача (ст.190 КУпАП), дарування, нагородження, придбання (ст.ст.190, 195-2, 195-4 КУпАП), зберігання (ст.ст.190, 191, 195, 195-2, 195-4 КУпАП),

обслуговування, облік (ст.195 2 КУпАП), реєстрація (ст.ст.192, 195 -2 КУпАП), охорона, носіння (ст.191 КУпАП), застосування (ст.195-3 КпАП), транспортування, перевезення (ст.ст.191, 195 КУпАП), пересилання, експорт, імпорт, конфіскація, оплатне вилучення, примусова реалізація (ст.193 КУпАП), дослідження, колекціонування, експонування, знищення.

10. До правил реєстрації, порушення яких становить об’єктивну сторону деліктів, передбачених ст. 192 та ч.1 ст.195-2 КУпАП, належить дотримання володарями вогнепальної, холодної, пневматичної та газової зброї певних строків її реєстрації та перереєстрації. Чинне законодавство містить три види строків, порушення яких тягне адміністративну відповідальність, - один місяць, десять днів, 24 години.

11. Виявлено, що фактичним продовженням об’єктивної сторони попередніх двох статей КУпАП є об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КУпАП України. У ній йдеться про придбання, зберігання, передачу або продаж громадянами вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад

4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с без дозволу органів внутрішніх справ. Без дозволу - тобто без реєстрації. До речі, якщо додержуватися букви закону, то на продаж зброї громадянином або на її передання комусь дозвіл від органу внутрішніх справ не потрібен. Громадянин самостійно вправі розпоряджатися своєю власністю, а органи внутрішніх справ повідомляються про факт продажу зброї постфактум.

12. Звернено увагу, що зброя та боєприпаси до неї, що належать громадянам, мають зберігатися в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем постійного проживання або тимчасового перебування власників (у дачних будинках тощо), при тому зброя має бути в розрядженому стані.

13. Виявлено, що при описанні об’єктивної сторони порушення правил зберігання зброї особи, що складають протоколи, найчастіше (у 90% випадків) використовують такі фабули загального змісту: «порушення правил зберігання зброї»; «порушив правила зберігання холодної зброї»; «порушення правил зберігання вогнепальної зброї»; «порушення зберігання зброї»; «порушення умов зберігання зброї»; «притягається по ч.1 ст.190 за порушення правил зберігання зброї та бойових припасів», з яких не зрозуміло, яку саме з обов’язкових умов зберігання зброї порушено.

14. До правил реалізації чи продажу зброї, порушення яких є об’єктивною стороною правопорушень норм КУпАП, перелічених у попередньому абзаці, слід віднести таке: продаж упаковок з аерозолями сльозогінної та дратівної дії (газових балончиків) особам, які не досягли 18- річного віку, або без дозволу органів внутрішніх справ, або в не призначених для цього торгових точках. Нормативного акта щодо правил продажу зброї, який детально врегульовував би цю процедуру, у правовому полі України не існує. І тому об’єктивна сторона деліктів, які стосуються порушення порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів, зводиться до продажу цих предметів без відповідного дозволу органу внутрішніх справ.

15. Виявлено, що громадяни та недержавні організації мають право на придбання таких видів зброї, як спортивні гвинтівки, пістолети і револьвери, мисливська нарізна і гладкоствольна вогнепальна, пневматична і холодна зброя, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. Ці речі та бойові припаси купуються ними на заводах-виробниках або на підприємствах, установах, організаціях, господарських об’єднаннях, які мають ліцензії на реалізацію такої зброї за дозволами, виданими органами внутрішніх справ.

16. Предметом аналізу суб’єктивних елементів складів адміністративних правопорушень у сфері обігу зброї є концепт «суб’єкт адміністративного правопорушення» (він же «суб’єкт адміністративного делікту», він же «суб’єкт адміністративного проступку»), як споріднений з поняттям «суб’єкт злочину» в науці кримінального права та поняттями «склад правопорушення» і «склад делікту», що існують в науці теорії права.

17. Виявлено, що чинний КУпАП визнає суб’єктом адміністративного проступку у сфері обігу зброї виключно людину (фізичну особу: або громадянина України, або іноземця, або особу без громадянства), а не підприємство, установу чи організацію (юридичну особу).

18. Суб’єктивною стороною адміністративних деліктів порушення правил обігу зброї законодавством передбачено обов’язкову наявність вини: або у формі умислу, який буває прямим і непрямим; або у формі необережності, а саме самовпевненості та недбалості. Наявність вини у формі умислу й необережності притаманна суб’єктивній стороні адміністративних правопорушень у сфері обігу зброї з матеріальними складами.

19. Вважаємо за доцільне запровадити в науковий оббіг вкорінені класифікаційні ознаки видових таксонів зброї як речі матеріального світу шляхом уніфікації назв зброї як конкретної речі, що є зброєю за логічною структурою: вкорінена класифікаційна ознака видового таксону, зброї як речі матеріального світу; додаткові ознаки: конструктивні особливості; особливості функціонування; спосіб ураження об’єкта тощо; ознаки соціального призначення зброї; власне іменник «зброя». Наведені пропозиції мають бути використані в роботі над новим КУпАП України для позначення предметів адміністративних деліктів у сфері обігу зброї. З іншого боку, одним із варіантів розв’язання проблеми найменування конкретної речі матеріального світу як предмета адміністративного делікту у сфері обігу зброї нами вбачається проведення сертифікації зброї та подібних до зброї виробів і прийняття державного кадастру зброї.

20. Основний лейтмотив пропонованої зміни до законодавства полягає в розмежуванні юридичної відповідальності у сфері нелегального обігу вогнепальної нарізної мисливської зброї. За незаконний (без дозволу органів внутрішніх справ) обіг вогнепальної гладкоствольної мисливської зброї має наставати адміністративна відповідальність. За незаконний (без дозволу органів внутрішніх справ) обіг вогнепальної нарізної мисливської зброї - виключно кримінальна.

21. Пропонується внесення змін до чинного законодавства щодо віднесення до переліку речей категорії «мисливська нарізна вогнепальна зброя» поряд із категорією «мисливська гладкоствольна вогнепальна зброя», а тому зміст диспозиції частини першої статті 190 КУпАП слід змінити. Ця зміна можлива у два способи. Перший спосіб: можна звузити обсяг концепту «вогнепальна мисливська зброя» до стану «вогнепальна гладкоствольна мисливська зброя» шляхом доповнення змісту цього поняття додатковою суттєвою ознакою «гладкоствольна». Для цього в чинній нормі права (ч.1 ст.190 КпАП) необхідно словосполучення «вогнепальна мисливська» замінити словосполученням «вогнепальна гладкоствольна мисливська». Тоді частина 1 матиме такий вигляд: 1) придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ - тягнуть за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої. Другий спосіб - від супротивного: з концепту «вогнепальна мисливська зброя» можна вилучити одну з її складових, а саме - «мисливську нарізну вогнепальну зброю». Для цього в чинній нормі права (ч.1 ст.190 КпАП) потрібно словосполучення «вогнепальна мисливська» замінити словосполученням «вогнепальна мисливська (крім нарізної)». Тоді частина 1 матиме такий вигляд: 1) придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами вогнепальної мисливської (крім нарізної) чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ - тягнуть за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої.

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: ВАСИЛЬЄВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 3:

 1. Методи дослідження
 2. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 3. Огляд історіографії
 4. Умови, що викликали утворення т. зв. „козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця
 5. Списки літопису Самовидця. Видання літопису. Текст лІтопису. Мова літопису. Зміст літопису
 6. YI. Погляди автора літопису Самовидця, його симпатії й антипатії
 7. Про присилку на Ніжинське воєводство Савелова з супровідною патріаршою грамотою до гетьмана; про відвідання митрополитом Ясинсъким своєі єпархГі і про посвячення великоі мурованої церкви в Лубенському монастирі; про Петрикову втечу із Січі в Крим і про постановлення його гетьманом на Каланчаку; про Петрикові похвалки в тодішньому його намірі; про солтанський марш з Петри- ком на Малу Росію і про іхн
 8. ВИСНОВКИ.
 9. Розділ 1 ВНУТРІШНЯ I ЗОВНІШНЯ СИТУАЩЯ B УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПАДІННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО
 10. Розділ 3 РОЗКОЛ УКРАЇНИ. БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ ІДЕЮ B 1660—1661 pp.
 11. Розділ 4 БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ HA ЛІВОБЕРЕЖЖІ. ПОРАЗКА ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УГРУПОВАННЯ HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ B 1662—1663 pp. ЧОРНА РАДА I РОЗКОЛ УКРАЇНИ ДЕ-ЮРЕ
 12. Розділ 6 ДЕҐРАДАЩЯ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА I. БРЮХОВЕЦЬКОГО. КРИМСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ЧИННИК HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ
 13. ВСТУП
 14. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 15. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 16. ВСТУП