<<
>>

Висновки до розділу 2

1. Виявлено, що категорія інтенсивності правового регулювання поділяється на неінтенсивне правове регулювання, побудоване на загальних дозволах, та інтенсивне правове регулювання як стан щільного правового співіснування юридичних дозволів і заборон.

При цьому праве регулювання обігу зброї має виключно неінтенсивне правове регулювання в цілому та адміністративно-правове зокрема й передусім.

2. Інтенсивне адміністративно-правове регулювання здійснюється на основі ієрархічно визначених норм адміністративного права за ознакою їх юридичної сили. До них належать норми міжнародного права, конституційні норми, інші закони України, підзаконні нормативно правові акти (постанови Верховної ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази МВС, спільні накази МВС з іншими центральними органами виконавчої влади. При цьому підкреслено, що спеціальний закон у цій сфері - «Закон про зброю» - в Україні відсутній.

3. Серед міжнародних нормативно-правових актів слід відзначити «Конвенцію про контроль за придбанням та зберіганням вогнепальної зброї приватними особами» Ради Європи від 28 червня 1978 р., Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 31 травня 2001 р.

4. Конституційними нормами є положення Конституції України щодо найцінніших цінностей природного права - захист життя та здоров’я людини з боку держави (ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, і обов’язок держави захищати життя людини); право на захист інших і самозахист (кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань).

5. В умовах сьогодення найголовнішим нормативним актом, що формує спеціальнодозвільний правовий режим обігу зброї, є Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р.

«Про право власності на окремі види майна», а також інші підзаконні нормативно-правові акти, тим самим відомчі нормативні акти наповнюють конкретними ознаками бланкетну схему диспозицій норм КпАП у сфері адміністративної відповідальності за порушення правил обігу зброї. У них виписано точні правила або порядок здійснення окремих дій чи видів діяльності зі зброєю.

6. Базовий нормативний акт, у якому зосереджено правила обігу зброї, що поширюються на всіх фізичних і певну частину юридичних осіб щодо здійснення ними дій зі зброєю, - це «Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затверджена наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. №622.

7. Інтенсивність правового регулювання соціальної діяльності у сфері обігу зброї за типовими ознаками імперативності, жорсткості, напруженості та насиченості правового поля визначає ідеологію правового режиму обігу зброї, утвореного на загальній забороні вільного обігу зброї в Україні. Явище «інтенсивність нормативного регулювання соціальної діяльності у сфері обігу зброї» вирізняється ознаками конкретизації у бланкетних нормах, деталізації процесуальних процедур, унормованості правового поля галуззю адміністративного права.

8. Загальний об’єкт адміністративного делікту утворюється множиною норм права, що містяться в особливій чистині КУпАП, зміст же загального об’єкта адміністративного делікту - це поєднання всіх загальних заборон, виписаних у кожній окремій нормі права особливої чистини КУпАП в єдину інтенцію (мета, напрямок волі - у нашому випадку законодавця).

9. Безпосереднім об’єктом адміністративного проступку у сфері обігу зброї є конкретні суспільні відносини, що охороняються конкретною адміністративно-правовою нормою КУпАП (ст. 190-195-3), коли кожна з наведених диспозицій, по-перше, є самостійним видом (безпосереднім об’єктом) наведеного вище родового поняття «порушення правил обігу зброї», по-друге, у сукупності ці диспозиції мають вичерпувати цей рід.

10. Додатковий безпосередній об’єкт делікту у сфері обігу зброї - це факультативний безпосередній об’єкт правопорушення в аналізованій нами сфері, зокрема щодо порушенні правил зберігання, транспортування чи користування зброєю.

11. Факультативний безпосередній об’єкт адміністративного делікту у сфері обігу зброї - це суспільні відносини, які охороняються адміністративно-правовими нормами і яким не завжди завдається шкода під час скоєння делікту, зокрема щодо захисту здоров’я громадян при неправомірному застосуванні засобів самооборони чи стрільбі з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях.

<< | >>
Источник: ВАСИЛЬЄВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 2:

 1. Методи дослідження
 2. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 3. Огляд історіографії
 4. Умови, що викликали утворення т. зв. „козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця
 5. Списки літопису Самовидця. Видання літопису. Текст лІтопису. Мова літопису. Зміст літопису
 6. YI. Погляди автора літопису Самовидця, його симпатії й антипатії
 7. Про присилку на Ніжинське воєводство Савелова з супровідною патріаршою грамотою до гетьмана; про відвідання митрополитом Ясинсъким своєі єпархГі і про посвячення великоі мурованої церкви в Лубенському монастирі; про Петрикову втечу із Січі в Крим і про постановлення його гетьманом на Каланчаку; про Петрикові похвалки в тодішньому його намірі; про солтанський марш з Петри- ком на Малу Росію і про іхн
 8. ВИСНОВКИ.
 9. Розділ 1 ВНУТРІШНЯ I ЗОВНІШНЯ СИТУАЩЯ B УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПАДІННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО
 10. Розділ 3 РОЗКОЛ УКРАЇНИ. БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ ІДЕЮ B 1660—1661 pp.
 11. Розділ 4 БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ HA ЛІВОБЕРЕЖЖІ. ПОРАЗКА ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УГРУПОВАННЯ HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ B 1662—1663 pp. ЧОРНА РАДА I РОЗКОЛ УКРАЇНИ ДЕ-ЮРЕ
 12. Розділ 6 ДЕҐРАДАЩЯ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА I. БРЮХОВЕЦЬКОГО. КРИМСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ЧИННИК HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ
 13. ВСТУП
 14. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 15. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції