<<
>>

28. Оренда землі

Однією з правових форм використання земель, широко використовуваних у світі, є оренда. Відносини щодо оренди землі регулюються в Україні нормами кількох нормативно-правових актів, основними з яких є Земельний кодекс і Закон "Про оренду землі" від 2 жовтня 2003 року. Оренда землі - це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Об'єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

Об'єктами оренди можуть бути земельні ділянки разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, що розташовані на них, якщо це передбачено договором оренди. Відносини щодо оренди землі оформляються договором, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користуватися на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар. Орендодавцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними особи. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради. Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою. Договір оренди землі укладається у письмовій формі та за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Закон визначає перелік істотних умов договору оренди земельної ділянки, відсутність однієї з яких може бути підставою для відмови у державній реєстрації цього договору або для визнання його недійсним. Істотними умовами договору оренди земельної ділянки є: 1) об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки); 2) строк дії договору оренди; 3) орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду, та відповідальності за її несплату; 4) цільове призначення, та умови використання земельної ділянки, яка передається в оренду; 5) умови збереження стану об'єкта оренди; 6) умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; 7) існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; 8) сторона (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини; 9) відповідальність сторін. За згодою сторін у договорі оренди земельної ділянки можуть бути зазначені й інші умови, наприклад, якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін. Порядок укладення договору оренди земельної ділянки визначається законом. Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після досягнення домовленості з усіх істотних умов, підписання його сторонами і державної реєстрації. За загальним правилом зміна умов договору оренди земельної ділянки можлива за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення сторонами згоди щодо зміни умов договору оренди спір вирішується у судовому порядку.
<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалка по земельному праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме 28. Оренда землі:

 1. 4. Правове регулювання сiльськогосподарської оренди
 2. Оренда землі
 3. 30. Правове регулювання ринку землі в Україні.
 4. 62. Оренда земель сільськогосподарського призначення. Договір оренди земельних ділянок. Права та обов'язки орендодавців та орендарів. Оренда земельних паїв.
 5. 30. Загальні принципи плати за землю. (Плата за землю як засіб правового стимулювання розвитку земельних правовідносин.)
 6. 31. Правові форми плати за землю.
 7. 28. Оренда землі
 8. 53_Набуття і реалізація права на землю.
 9. Стаття 59. Право на землі водного фонду
 10. Стаття 78 Зміст права власності на землю
 11. Стаття 93. Право оренди земельної ділянки
 12. Стаття 116. Підстави набуття права на землю
 13. Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду
 14. Стаття 206. Плата за землю
 15. ТЕМА: ВСТУП. ЗЕМЛЯ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОЧИНІВ
 16. ТЕМА: ПРАВОЧИНИ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ
 17. ТЕМА: ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ