<<
>>

Висновки до розділу 2

Встановлено, що природа перегляду судових рішень має двовекторний зміст. З одногу боку, перегляд судових рішень направлений на те, щоб забезпечити конституційні права та свободи людини і громадянина.

В такому випадку суд дає можливість особі захиститися як з богу органу державної влади, зловживання або навпаки бездіяльність якого стали приводом звернення до адміністративного суду за захистом та відновленням порушеного права, так і з боку адміністративного суду який за тих чи інших підстав не задовольнив потреби позивача. З іншого боку, перегляд судових рішень є засобом здійснення контролю вищої судової ланки по відношенню до нижчої, що дає можливість упередити свавілля підконтрольного суб’єкта.

Обґрунтовано, що процедура перегляду судових рішень має прогресивну природу, оскільки в ході вивчення кожної конкретної справи виявляються прогалини, недоліки, неточності чинного законодавства або обставини, що потребують додаткової регламентації, в результаті чого формуються пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання, які є важливими для всіх учасників судового процесу.

Доведено, що на сьогоднішній день необхідною умовою якісної роботи адміністративних судів та усієї судової системи є : по-перше, уніфікація чинного законодавства, унормування питань, які на сьогоднішній день залишаються неврегульованими, а саме: а) конкретизувати диспозицію правової норми (ч. 1 статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України) в частині визначення поняття «істотні для справи обставини» з метою уникнення зловживання сторонами своїм правом на звернення, у тому числі маніпулюючи розумінням цього поняття.

Встановлено, що інститут перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ має право на існування, оскільки становить собою винятковий, особливий та екстраординарний спосіб процесуального захисту суб’єктивно-публічних прав, свобод, інтересів осіб. Зокрема винятковість такого провадження, полягає у виключній можливості його здійснення лише у Верховному Суді України, за наявності підстав, спеціально передбачених у Кодексі адміністративного судочинства України (стаття 237 КАС України) та у процедурі подання заяви про перегляд судових рішень, яка принципово відрізняється від подання апеляційної і касаційної скарг.

Визначено особливості перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ, які відображають у: а) адміністративно-правовому статусі судового органу, який уповноважений здійснювати перегляд рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ; б) підставах, умовах, строках подання заяви про перегляд судових рішень та у самому порядку розгляду справи; в) порядку допуску справи до провадження; г) суб’єктах, які беруть участь у провадженні щодо перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ; д) юридичній силі прийнятого рішення у справі.

<< | >>
Источник: ГЛУХАНЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ. ДИСЕРТАЦІЯ ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ГАРАНТІЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 2:

 1. Методи дослідження
 2. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 3. Огляд історіографії
 4. Умови, що викликали утворення т. зв. „козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця
 5. Списки літопису Самовидця. Видання літопису. Текст лІтопису. Мова літопису. Зміст літопису
 6. YI. Погляди автора літопису Самовидця, його симпатії й антипатії
 7. Про присилку на Ніжинське воєводство Савелова з супровідною патріаршою грамотою до гетьмана; про відвідання митрополитом Ясинсъким своєі єпархГі і про посвячення великоі мурованої церкви в Лубенському монастирі; про Петрикову втечу із Січі в Крим і про постановлення його гетьманом на Каланчаку; про Петрикові похвалки в тодішньому його намірі; про солтанський марш з Петри- ком на Малу Росію і про іхн
 8. ВИСНОВКИ.
 9. Розділ 1 ВНУТРІШНЯ I ЗОВНІШНЯ СИТУАЩЯ B УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПАДІННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО
 10. Розділ 3 РОЗКОЛ УКРАЇНИ. БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ ІДЕЮ B 1660—1661 pp.
 11. Розділ 4 БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ HA ЛІВОБЕРЕЖЖІ. ПОРАЗКА ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УГРУПОВАННЯ HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ B 1662—1663 pp. ЧОРНА РАДА I РОЗКОЛ УКРАЇНИ ДЕ-ЮРЕ
 12. Розділ 6 ДЕҐРАДАЩЯ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА I. БРЮХОВЕЦЬКОГО. КРИМСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ЧИННИК HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ
 13. ВСТУП
 14. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 15. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 16. ВСТУП
 17. Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі