Література

Основна

1. Історія держави і права України. Академічний курс: У 2 т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — К., 2000. — Т. І. — С. 128-202.

2. Історія держави і права України: Підручник: У 2 ч.

/ За ред.

A. Й. Рогожина. — К., 1996. — Ч. І. — С. 102-169.

3. Іванов В. М. Історія держави та права України: Навч. посіб.: У 2 ч. — К., 2002-2003. — Ч. І. — С. 68-84.

4. Іванов В. М. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2003. — С. 89-112.

5. Іванов В. М. Практикум з історії держави і права України. — К.: МАУП, 2006. — С. 105-126.

6. Історія держави і права України: Хрестоматія / За ред. О. О. Шевченка. — К., 1996. — С. 63-81.

7. Історія держави і права України: Курс лекцій / За ред.

B. Г. Гончаренка. — К., 1996. — С. 45-70.

8. Історія держави і права України: Навч. посіб. / За ред. А. С. Чайковського. — К., 2000. — С. 127-167.

9. Історія українського права: Навч. посіб. / За ред. О. О. Шевченка. — К., 2001. — С. 24-39.

10. Кузьминець О. В., Калиновський В. С., Дігтяр П. А. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2000. — С. 45-73.

11. Кульчицький В. С, Тищик Б. Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2001. — С. 38-69.

12. Музиченко П. П. Історія держави і права України: Навч. посіб. - К., 1999. - С. 144-175.

13. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб.: У 2 т. / За ред. В. Д. Гончаренка. — К., 1997. — Т. І. — С. 122138.

14. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А.

С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс та ін. — К., 2003. — С. 70-91.

Додаткова

15. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. — М., 1980.

16. Володарі гетьманської булави: історичні портрети. — К., 1995.

17. Грушевський М. Історія України-Русі: В 11 т., 12 кн. — К., 1994 — 2000. — Т. 7.

18. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1994.

19. Законодательные акты Великого княжества Литовского XV- XVII вв. — Л., 1936.

20. Івановська О. П. Звичаєве право в Україні: Етнотворчий аспект: Навч. посіб. — К., 2002.

21. Крикун М. Г. Административно-территориальное устройство Правобережной Украины в XV-XVIII вв. — К., 1992.

22. Крикун М. Г. Поширення польського адміністративно-територіального устрою на українських землях // Проблеми слов'янознавства. — 1990. — Вип. 42.

23. Міщенко О. Політико-правова система Польщі в період шляхетської республіки до II Польської республіки. — Л., 1995.

23. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. — К., 1992.

24. Статут Великого княжества Литовского 1588 года. Тексты. Справочник. Комментарии. — Минск, 1989.

25. Тищик Б., Вівчаренко Б. Суспільно-політичний лад і право України у складі Речі Посполитої та Литовської держави. — Л., 1996.

26. Шевальє П'єр. !сторія війни козаків проти Польщі. — К., 1993.

27. Яковенко Н. Українська шляхта. — К., 1993.

28. Яковлів А. Українське право // Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. — К., 1993.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Література:

 1. Використана література
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. Література для поглибленого вивчення
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *
 14. ДЖЕРЕЛА TA ЛІТЕРАТУРА