Література

Основна

1. Історія держави і права України. Академічний курс. У 2 т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — К., 2000. — Т. 2. — С. 490-519.

2. Історія держави і права України: Підручник: У 2 ч.

/ За ред.

A. Й. Рогожина. — К., 1996. — Ч. 2. — С. 387-414.

3. Іванов В. М. Історія держави та права України: Навч. посіб.: У 2 ч. — К., 2002-2003. — Ч. ІІ. — С. 151-162.

4. Іванов В. М. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2003. — С. 338-351.

5. Іванов В. М. Практикум з історії держави і права України. — К.: МАУП, 2006. — С. 621-640.

6. Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К. 2001. — С. 251-268.

7. Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 1999. — С. 593-614.

8. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В. Д. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2. — С. 669-702.

9. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко,

B. М. Кривоніс та ін. — К., 2003. — С. 602-618.

Додаткова

10. Августовский путч: Причины и следствия — М., 1991.

11. Алексєєв Ю. М. Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 19851999 рр. — К., 2000.

12. Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. — К., 1999.

13. Горбачов М. С. Перебудова і нове мислення для нашої країни і всього світу. — К., 1987.

14. Історія України. Нове бачення: У 2 т. / Під заг. ред. В. А. Смолія. — К., 1996. — Т. 2.

15. Кравчук Л. М. Останні дні імперії... Перші роки надії / Запис бесід С. Кичигина. — К., 1994.

16. Литвин В. М. Украина: политика, политики, власть: На фоне политического портрета Л. Кравчука. — К., 1997.

Модуль VJII

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с.. 2007

Еще по теме Література:

 1. Використана література
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. Література для поглибленого вивчення
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *
 14. ДЖЕРЕЛА TA ЛІТЕРАТУРА