<<
>>

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бутынец Ф.Ф. Предмет и объекты контроля в сельскохозяйственных предприятиях: Учебное пособие. - К.: Украинская сельскохозяйственная академия, 1976 г. - 108 с.

2. Соловьев Г.А. Экономический контроль в системе управления. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 191 с.

3. Социалистический контроль в СССР / Под ред. В.С. Основина. - Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1981.

4. Дерій В.А. Контроль і ревізія в сільському господарстві. - Тернопіль: Джура, 2002. - 64 с.

5. Чумаченко Н.Г., Биренберг Б.М., Шпиг А.А. и др. Социалистический контроль: методы и проблемы. - К.: Наукова думка, 1985. - 252 с.

6. Петров А.С. Основы организации управления промышленным производством. -М.: Экономика, 1969.

<< | >>
Источник: Виговська Н.Г.. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ,2006. - 288 с.. 2006

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА::

 1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 2. № 95. Використання творів науки, літератури і мистецтва. Авторський договір.
 3. 1.1. Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі
 4. Використана література
 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 6. ЛІТЕРАТУРА
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 12. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *
 13. Умови, що викликали утворення т. зв. „козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця