<<
>>

Висновки до розділу 3

1. У Болгарії функціонує суб’єкт публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель в особі Агентства з державних закупівель як автономний суб’єкт, що підтримує функціонування інформаційно-комунікативної системи, а саме Порталу державних закупівель.

Функції забезпечення системи електронних закупівель у Литві виконує спеціалізований орган виконавчої влади - Управління державних закупівель, що прямо підпорядковане Міністерству економіки та реалізує державну політику у сфері закупівель, при цьому виконує функції публічного адміністратора, що забезпечує функціонування Центрального порталу державними закупівлями.

2. У Латвії діє Державна агенція регіонального розвитку, як провідний суб’єкт публічної адміністрації у сфері закупівель, що забезпечує функціонування підсистеми електронної комерції, як порталу для реалізації публічних закупівель та спільно з ЄС розробляє проекти щодо запровадження електронних закупівель та електронних аукціонів в державі.

В Польщі суб’єктом забезпечення функціонування системи закупівель виступає Бюро державних закупівель, що є центральним органом державного управління та за підтримки Канцелярії Президента реалізує запровадження системи електронних закупівель в державі.

3. Здійснення публічних закупівель у Великій Британії відбувається з певними особливостями: процедура публічних закупівель регулюється як нормативними актами ЄС, так і внутрішнім законодавством країни; уповноваженим органом у сфері закупівель є Комерційна служба корони (The Crown Commercial Service), що регулює сферу публічних послуг та підтримує електронну систему закупівель; публічні закупівлі здійснюються за допомогою електронної системи закупівель eSourcing, для початку роботи в якій потрібно пройти процедуру реєстрації; у сфері публічних закупівель діє урядовий портал eMarketplace, за допомогою якого проходять публічні закупівлі на регіональному рівні та функціонують інформаційні веб-портали для повідомлення осіб про майбутні закупівлі.

4. В Чехії публічні закупівлі здійснюються на підставі європейського та національного законодавства та підтримуються Департаментом державних закупівель, який забезпечує функціонування електронного веб-порталу та проведення безкоштовного навчання у сфері публічних закупівель. У Португалії контроль за порядком здійснення публічних закупівель покладено на Національне агентство з питань зовнішньої торгівлі та інвестицій, як публічну адміністрацію, що безпосередньо підтримує електронну систему закупівель та визначає стратегічний напрямок розвитку економіки держави.

5. Удосконалення законодавства щодо належного функціонування системи електронних закупівель повинно бути спрямоване на налагодження ефективного механізму здійснення публічних закупівель, покращення адміністративного інструментарію щодо контролю та моніторингу за порядком здійснення публічних закупівель та поширення інформації щодо радикальних змін у сфері функціонування системи електронних закупівель.

6. Недостатня кількість (відсутність) працівників у сфері публічних закупівель, зокрема в державних установах, які б забезпечували функціонування кабінету замовника на веб-порталі Прозорро спричиняє навантаження, яке додатково лягає на плечі працівників, які виконують цю роботу за сумісництвом, тому врегулювати питання проведення публічних закупівель у структурах штатним розписом, в яких не передбачено фахівця у сфері державним закупівель, можна створенням спеціального органу, який і буде спеціалізуватись на проведенні закупівель для потреб державних установ. Державна структура такого призначення буде мати у штаті працівників, які мають досвід і спеціальні знання в галузі будівництва, комп’ютерної техніки, палива тощо.

7. У зв’язку з неузгодженістю норм, що визначають процедури здійснення моніторингу органом держфінконтролю пропонуємо внести до Закону України від 26 січня 1993 року № 2939-XII «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Ст. 8 «Основні функції органу державного фінансового контролю» зміни та доповнити ч. 1 повноваженням здійснювати державний фінансовий контроль та контроль за порядком здійснення публічних закупівель.

8. Необхідно внести зміни до Ст. 164-14 «Порушення законодавства про закупівлі» відносно посилення адміністративної відповідальності та можливості складання адміністративних протоколів за наявності інших порушень законодавства про здійснення державних закупівель та викласти її в такій редакції: «Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель, в тому числі оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік».

9. На сьогодні можна констатувати, що перелік умов, за якими можливо внесення змін до істотних умов договору (п.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі») мають відповідати сьогоденню, тому, характеризуючи правові відносини, що виникають при здійсненні публічних закупівель, слід виходити з того що Закон України «Про публічні закупівлі» є спеціальним нормативним актом, у той час як ЦК України є загальним нормативним актом.

І в тому випадку, коли існує розбіжність між нормами цих актів, перевагу слід віддавати саме Закону України «Про публічні закупівлі» як спеціальному нормативному акту у сфері регулювання проведення публічних закупівель.

10. Якщо питання надпорогових закупівель більш урегульовано, то для допорогових закупівель нормативних актів вкрай мало, що негативно впливає на процедуру їх здійснення. З метою уникнення цієї практичної проблеми, пропонуємо прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення допорогових закупівель», яка би конкретно визначала особливості врегулювання цих правовідносин.

11. В чинному законодавстві про публічні закупівлі не визначений принцип уникнення конфлікту інтересів, який є визначальним у сфері публічних закупівель та полягає у недопущенні посадовими особами органів державної влади або місцевого самоврядування здійснювати будь-які дії у процедурі закупівлі, які б пересікалися з їх особистими економічними інтересами. З метою дотримання принципу уникнення конфлікту інтересів, пропонуємо доповнити Статтю 3 «Принципи здійснення закупівель» Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII принципом уникнення конфлікту інтересів.

12. На практиці виникають проблеми щодо врегулювання особливих суспільних відносин, зокрема необхідно врегулювати питання закупівель електричної енергії та природного газу шляхом видання спеціалізованих нормативних актів з цього питання, тому необхідно прийняти постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у сфері електричної енергії» та «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у сфері природного газу».

<< | >>
Источник: СЕЛІВАНОВА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 3: