<<
>>

ЛІТЕРАТУРА:

1. Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. - М.: Экономика, 1982. - 216 с.

2. Дорош Н.І. Аудит: Методологія та організація. - К., 2001. - 402 с.

3. Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета/ Б.И. Валуев, Л.П. Горлова, В.В. Муравская и др. - М.: Финансы и статисткиа, 1987. - 239 с.

4. Сытник В.Ф. Основы научных исследований. - К.: Вища школа, 1978. - 184 с., с 25

5. СуйцВ.П. Внутрипроизводственный контроль. - М.: Финансы и

статисткиа, 1987. - 127 с.

6. Kontrola wewnctszna - zintegrowana koncepcja vamowa. - Warszawa, 1999.-495 c).

<< | >>
Источник: Виговська Н.Г.. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ,2006. - 288 с.. 2006

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА::